Människor, inte fossilindustri

Författarna vill se stöd för laddstolpeinstallationer.
(Foto: Suyash Dwivedi / CC BY-SA)

Var ”Klimatomställningen” bara skådespel? När prismekanismer får önskad effekt tvärvänder politiker. Regeringen vill nu sänka drivmedelspriser och därmed subventionera fossila bränslen, ohållbara biobränslen och bilåkande, när vi borde göra tvärtom. Samtidigt som vi har krig slog förra året rekord i globala växthusgasutsläpp. 200000 människor har tvingats fly undan rekordöversvämningar i Australien just nu. ”Klimatomställningen” har knappt ens börjat i Sverige. Ändå är förslagen att sänka kostnaderna för att släppa ut.

Många har drabbats hårt av höga bränslepriser och elpriser. Det är självklart viktigt att stötta hushåll som går på knäna ekonomiskt. Däremot är det inte rätt väg att ge alla som äger en bil 1000 kronor i bidrag och att sänka skatterna på fossila bränslen. Det finns andra möjliga lösningar:

– Ge ovillkorat stöd till alla hushåll, oavsett om man har bensinbil, elbil eller ingen bil, med extra stöd till personer i glesbygd och låginkomsttagare.

– Höj därefter kraftigt stöden för elbilsköp, elstolpeinstallation och konvertering av bränslemotorer till biogas och el.

– Se till att det finns bra och billig kollektiv kommunikation även på landsbygden.

– Stötta grundläggande infrastruktur som vård, skola och butiker på landsbygden så att vi får en levande landsbygd och mindre behov av biltransporter för dem som bor där.

– Låt staten betala allas elnätsavgifter och på sikt återta det statliga monopol på elnät så att det blir rimliga priser på nätanslutning. Men låt alla betala för den el vi använder, så att det lönar sig att spara på energin.

– Subventionera alla fastighetsägare som vill bygga solceller på taken tills vi har en statlig investeringsbank som kan ge räntefria lån för solcellsinstallation.

Problemet i dag är inte för höga drivmedelspriser. Problemet är att många personer får ökade levnadskostnader för att politiker har skjutit upp klimatomställningen. Lösningen är inte att förlänga vårt oljeberoende utan att ta oss ur det. Det ska bli billigare att leva, men dyrt att släppa ut.

Alexandra Davidsson
Generalsekreterare, Medveten Konsumtion

Pia Björstrand
talesperson Klimataktion

Tove Ahlström
VD Global Utmaning

Emma Sundh och Maria Soxbo
medgrundare Klimatklubben

Ingmar Rentzhog
grundare och VD för We don’t have time

Robin Holmberg
ordförande PUSH Sverige

 

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com