Nytt reseavdrag ger färre bilresor

Om klimatmålen ska nås måste fler åka kollektivt och färre välja bilen. Det nya förslaget till regler för reseavdrag för arbetsresor, som presenterades i veckan, innebär att det blir avståndet till jobbet som avgör hur stort avdraget blir – oavsett hur man tar sig dit.
Utredningens prognos för utfallet om förslaget genomförs är att kollektivtrafikens andel av arbetsresorna skulle fördubblas, från tio till 20 procent.
Foto: Debarshi Ray (is.gd/XYhDxv) / CC BY-SA (is.gd/wmTgWa)

Nytt reseavdrag ger färre bilresor

Om klimatmålen ska nås måste fler åka kollektivt och färre välja bilen. Det nya förslaget till regler för reseavdrag för arbetsresor, som presenterades i veckan, innebär att det blir avståndet till jobbet som avgör hur stort avdraget blir – oavsett hur man tar sig dit.

En förändring av reseavdraget är en punkt i januariöverenskommelsen mellan S, MP, C och L. De nuvarande reglerna innebär att det har varit mer ekonomiskt fördelaktigt att köra bil. Dessutom är de största vinnarna på det nuvarande reseavdraget högavlönade bilpendlare i storstadsområden.

Reglerna har också lett till ett omfattande fusk eftersom det bygger på beräknad tidsvinst för att ta bilen (i stället för att åka kollektivt) och Skatteverket har svårt att kontrollera att tidsvinsterna med att ta bilen verkligen stämmer. Skattefusket med reseavdraget beräknas uppgå till över 1,7 miljarder kronor per år.

Reseavdragskommittén föreslår att det minsta avståndet till arbetet för att få göra avdrag höjs till tre mil, ”taket” sänks till åtta mil och möjligheten att dra av trängselskatter tas bort. Avdraget görs om till en skattereduktion, vilket innebär att det blir lika mycket värt i kronor för låg- och högavlönade (dagens avdrag är mer värt i kronor ju högre inkomst man har).

Skattereduktionen blir 60 öre per kilometer oavsett vilket färdmedel som används. För att ekonomiskt skydda människor som bor i glesbygd föreslås generösare regler i områden med dålig kollektivtrafik, upp till ett pendlingsavstånd på 15 mil. De flesta resande med kollektivtrafik på avstånd över tre mil gynnas av förslaget; de får en större skattelättnad än i dag.

Jens Forsmark, Naturskyddsföreningen, sakkunnig för hållbara transporter, är mycket nöjd med förslaget till nya regler för reseavdrag.

Vi i Naturskyddsföreningen har uppmärksammat frågan i 25 år och förespråkat ett avdrag byggt enbart på avstånd, som utredningen nu föreslår. Med nuvarande system för reseavdrag så utgörs 90 procent av avdragen för bilresor, medan bara tio procent är för kollektivtrafikresor och princip ingenting är för cykelresande. Det beror på att man nu får en viss summa per mil för bilåkande (18,50/mil), medan det finns ett annat beräkningssätt för kollektivtrafik där avdraget endast uppgår till kollektivtrafikbiljettens kostnad. För cykel handlar det om ett avdrag på 400 kronor/år. Det nya förslaget innebär att arbetsresor med bil skulle minska rejält och betydligt fler arbetsresor ske med kollektivtrafik.

Utredningens prognos för utfallet om förslaget genomförs är att bilresorna minskar med elva procent, medan resorna med kollektivtrafik ökar med tolv procent. Det innebär att andelen av arbetsresorna som sker med kollektivtrafik beräknas fördubblas – från tio till 20 procent. Utsläppen av koldioxid beräknas minska med 200000 ton per år (ungefär lika mycket som de årliga utsläppen från 70000 genomsnittliga personbilar).

Vi hoppas verkligen att förslaget genomförs politiskt. Det är dock viktigt att man konsekvent bara utgår från avstånd för avdraget och inte blandar in vilket färdmedel man använder, säger Jens Forsmark.

Stefan B Nilsson och Liza Ahnland

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com