Färre vill vaccinera sig mot covid-19

Intresset för att vaccinera sig mot covid-19 dalar, åtminstone i två tredjedelar av landets regioner. Enligt Folkhälsomyndigheten kan det bero på att motivationen har minskat, eller att många varit sjuka och skjutit upp vaccineringen.

Britta Björkholm, avdelningschef Folkhälsomyndigheten.
(Foto: folkhalsomyndigheten.se)

Sedan restriktionerna avskaffades den 9 februari har antalet inläggningar inom slutenvården och på intensivvårdsavdelningar minskat stadigt över hela landet. Pandemin är inne i en ny fas, konstaterade Folkhälsomyndighetens avdelningschef Britta Björkholm på myndighetens pressträff förra veckan.

– Vi har en hög immunitet i befolkningen, både genom att många är vaccinerade och att många genomgått infektioner med covid-19.

 

Smittspridningen är fortsatt kvar på höga nivåer, men mycket tyder på att Sverige har passerat toppen för den fjärde vågen, även om statistiken är mer svår-avläst sedan rekommendationer för testning har ändrats. Det finns dock undantag från den positiva rapporteringen; smittan ökar fortfarande på särskilda boenden och hos personer med hemtjänst.

I stort sett alla nya fall orsakas av den mildare varianten omikron. Det har, i kombination med ökande immunitet i befolkningen, fått FHM att vilja tänka om kring synen på viruset. Myndigheten har skickat en hemställan till regeringen om att covid-19 inte längre bör klassas som en samhälls- eller allmänfarlig sjukdom. Regeringens ambition är att ta bort klassningen i månadsskiftet april-mars.

 

84 procent av befolkningen över 12 år har vaccinerats med två doser. När det gäller tredje dosen är andelen 57 procent av den vuxna befolkningen, eller drygt 4,7 miljoner svenskar. Men nu rapporterar regionerna att intresset för vaccin avtar.

– Efter att man tog bort restriktionerna försvann i princip bokningarna, sade Annika Tigerhielm som är vaccinsamordnare i region Kronoberg, till Sveriges Radio Ekot.

Två tredjedelar av regionerna som Ekot talat med rapporterar om minskat vaccinintresse, samtidigt som avbokningarna ökar. Enligt Britta Björkholm på FHM är det inte fastställt vad det beror på, men hon tror att det kan vara en kombination av minskad motivation och det faktum att många nyligen haft en infektion i kroppen. Men hon uppmanar samtidigt den som är frisk att boka in sin tredje spruta:

– Kapaciteten finns och det finns tillräckligt med vaccin, säger hon till Dagens Nyheter.

Smittspridningen är fortfarande hög och ökar särskilt på särskilda boenden och hos personer med hemtjänst.
Foto: Daniel Sone

 

I Folkhälsomyndighetens senaste scenarier väntas en fortsatt snabb minskning av smittan under de kommande veckorna, för att sedan plana ut på mycket låga nivåer från och med mars och fram till sommaren. Men samtidigt varnar man för att en hypotetisk ny virusvariant kan förändra spelplanen under våren. Det nya scenariot bedöms inte som troligt, men går enligt myndigheten inte att utesluta. Det är något hälso- och sjukvården måste ha beredskap inför, skriver man på myndighetens hemsida.

 

 

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com