AnalysEnergiHuvudnyheterNyheterSamhälleTeknik

Fossilförbud – nödvändigt och fullt genomförbart

Referat

Fossilförbud – nödvändigt och fullt genomförbart. Det var temat på Naturskyddsföreningens första press-träff av tre för klimatet den 5/10 2021. Vidare att klimatkrisen bör tas på samma allvar som covid-19-pandemin med dagliga presskonferenser och uppdateringar. Alltså bör allmänheten informeras på samma sätt: kontinuerligt om vad som görs för att rädda klimatet. Samt hur de folkvalda tacklar eller planerar att ta itu med klimatförändringarna som redan orsakar extremväder, temperaturhöjningar, torka och översvämningar. Pressträffen borde enligt föreningen ha anordnats av politiker i stället för dem, och visst hade det varit en stor lättnad ifall det nu varit på det viset.

Enligt UN NEWS Climate-letter den 1 september visar World Meterorological Organizations (WMO) kalkylerar att klimatförändringarna dödar 116 människor dagligen och att de ekonomiska förlusterna orsakade av klimatförändringarna uppgår till 202 miljoner dollar per dag. De senaste fyra årtiondena har mängden koldioxid ökat till historiska nivåer och orsakat rekordvärme, exempelvis har istäcket på Arktis minskat med 40 procent de senaste 40 åren.

Naturskyddsföreningen hade bjudit in både politiker och journalister till detta digitala evenemang och antalet anmälningar var rekordhögt. De politiker som möjligen anslöt sig till sändningen kunde höra hur det efterfrågades både mod och handlingskraft av dem för att uppfylla de nationella klimatmålen och Sveriges del av Parisavtalet (med en temperaturhöjning på max 1,5 grader samt fossilfrihet fram till 2030). Den politiska viljan behövs, för de svenska utsläppen av koldioxid minskar med endast 1 procent per år. För att efterleva Parisavtalet krävs minst 15 procent per år.

Om inget händer nu så är det en procent svenskarna har med sig till COP26 i Glasgow i november. Ett skammens ögonblick vill jag påstå. Utsläppsminskningstakten måste öka, för annars blir bördan för tung för de kommande generationerna. Den svenska regeringen deklarerade inför klimatmötet i Paris 2015 att landet skulle bli världens första fossilfria välfärdsnation, men vart vi på väg? Byggandet av Förbifart Stockholm fortsätter och med den en väg mot en icke-önskvärd framtid. Jag ser den dagligen i Vinsta och drömmer om en tid då vägarna som ska ansluta till den är helt bilfria. För att rädda liv krävs det ett omedelbart förbud mot fossila bränslen. Det borde gälla i dag och inte i morgon eller om 19 år.

Den absoluta prioriteringen borde vara ett stopp av fossila bränslen. Naturskyddsföreningen har inte bara en namninsamling mot dem på sin hemsida, utan även en sammanställning som visades av föreningens miljöjurist Josia Hort. Den visade att det är fullt möjligt med ett fossilförbud år 2030. Naturskyddsföreningen förordar två förbud mot fossila bränslen:

1. Ett förbud mot verksamheter som kräver tillstånd enligt miljöbalken, det vill säga industrin (eller ett förbud mot användning av fossila energikällor).

2. Ett förbud som riktar sig mot transporter (eller ett förbud mot fossila drivmedel för fordon och arbetsmaskiner, ett förbud mot att sälja fossila drivmedel).


Föreningen skrev på sin hemsida
den 5 oktober: ”Att förbjuda fossila bränslen inom transport och industri kan minska Sveriges koldioxidutsläpp med ungefär 75 procent. Därför behöver Sverige ett fossilförbud 2030.”

Finland och Nederländerna har redan beslutat om fossilfrihet, så det finns länder som är föregångare och som har erfarenheter att delge. Miljöjuristen visade på pressträffen att EU: s lagstiftning medger just detta och framlade även att den starka opinionen för den aktuella klimatlagstiftningen borde medföra att EU inte kommer att riva upp den aktuella klimatlagstiftningen (för till exempel ekonomins eller världshandelns skull).

Naturskyddsföreningen berättade vidare att 6 av 10 svenskar kan tänka sig en fossilfri vardag om nio år enligt en aktuell SIFO-undersökning.


Kevin Anderson, energi- och k
limatförändringsprofessor från Manchester, menade att inget meningsfullt egentligen inträffat inom klimatområdet efter 1990, och detta gäller inte bara i Sverige eller i England utan även i till exempel Frankrike. Beträffande koldioxidnivåerna i atmosfären visade hans prognoser att nollutsläpp 2030 är det bästa alternativet i linje med Parisavtalet, men 2040 kunde också fungera.

Hans siffror visade att halten av koldioxid i luften är över 60 procent högre i dag än 1990 då den första IPPC-rapporten släpptes ut, och den stiger fortfarande. Liksom att svenskarna trots klimatnödläget ökat sin konsumtion. Anderson sade att året 2021 är ett avgörande år för klimatet då vi fortfarande kan göra något åt klimatförändringarna. Nästa år kan det redan vara för sent.

Jonatan Lundbäck

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com