Uppsala MP:s starkaste EU-fäste


Uppsala, Lund, Jokkmokk och Stockholm var starkast för Miljöpartiets del i EU-valet. Här hade partiet sina starkaste resultat med över 17 procent av rösterna, vilket innebär att fler än varje sjätte väljare röstade på de gröna.Fredrik Leijerstam (MP)

Uppsala MP:s starkaste EU-fäste

Uppsala, Lund, Jokkmokk och Stockholm var starkast för Miljöpartiets del i EU-valet. Här hade partiet sina starkaste resultat med över 17 procent av rösterna, vilket innebär att fler än varje sjätte väljare röstade på de gröna.

Miljöpartiet har traditionellt varit mycket starka i
Stockholm och universitetskommunerna Lund och Uppsala och de tre kommunerna var
i topp även i detta val. Uppsala blev starkaste MP-fäste denna gång, med hela
17,8 procent. Uppsala gick tillbaka mindre än riket som helhet – jämfört med
EU-valet 2014 – vilket motsatsen gällde i Lund och Stockholm.

Jokkmokk (som blev starkaste MP-kommun i riksdagsvalet
2018) utmärkte sig genom att gå framåt med 1,5 procent jämfört med EU-valet
2014. En anmärkningsvärd bedrift, eftersom Miljöpartiet gick bakåt med knappt
fyra procent i riket som helhet.

Uppsala har för övrigt stått ut rejält i ett annat
avseende under det senaste året. Lite i skymundan av valet 2018 blev Uppsala i
september utsedd till Årets globala klimatstad, av WWF, i konkurrens med 132
andra städer i världen.

En som var nöjd med resultatet i EU-valet är Fredrik
Leijerstam, som är ordförande för MP Uppsala och även ordförande i MP Upplands
valgrupp.

– Vi har haft en rolig och välorganiserad valrörelse, med
ett stort deltagande av många medlemmar, inklusive Grön Ungdom och Gröna
Studenter. Många tidigare passiva medlemmar har engagerat sig och hämtat och
delat ut valmaterial.

Fredrik ser tillströmningen av nya medlemmar under
valrörelsen som en stor möjlighet.

– Nu ska vi utvärdera valet och verkligen ta tillvara
alla nya medlemmar – anordna träffar och bjuda in dem att bli aktiva i
partiorganisationen.

Stefan B
Nilsson

De fyra kommuner där Miljöpartiet fick över 17 procent i valet till Europaparlamentet (jämförelse med samma val 2014 inom parentes).

Uppsala 17,8 (-3,5)
Lund 17,6 (-5,1)
Jokkmokk 17,6 (+1,5)
Stockholm 17,5 (-4,3)
Riket totalt 11,5 (-3,9)
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com