Vaccinationskrav – en politisk fråga

Personal i sjukvård och omsorg har arbetat outtröttligt med att skydda och vårda patienter och boende. De har benämnts som våra hjältar.

Det är viktigt att så många som möjligt vaccinerar sig. Men vi bör höja ett varningens finger åt politiker och arbetsgivare som är inne på att luckra upp både anställningsskydd och smittskyddslagen.

För äldre och riskgrupper har det blivit 1,5 år i karantän av risk för smitta. Av samma skäl har vissa äldre inte vågat flytta till ett äldreboende. Kostnaderna för minskad hemtjänst och dito vårdboende har ännu inte redovisats. Eller vart överskottet går. Många människor har gjort och gör stora uppoffringar i sin vardag.

Socialminister Lena Hallengren (S) anser att vaccinationskrav vid anställning är en senare fråga och vill först lösa situationen för dem som redan arbetar inom vård och omsorg. Det här är en fråga för Sveriges kommuner och regioner, SKR, som är arbetsgivare och huvudman för äldreomsorgen och sjukvården – och där förs diskussioner, enligt Hallengren.

Stockholms äldreborgarråd Erik Slottner (KD) sa i SVT att Hallengren ”svamlade”. Men var Slottner påläst? Var sjukvårdsregionrådet Anna Starbrink (L) i Region Stockholm påläst då hon i Ekot den 27 september sa att hon ville ändra smittskyddslagen så att vård- och omsorgspersonal som vägrar vaccinera sig mot covid-19 kunde få sparken?

L ändrade sig sedan till att i första hand övertala vårdpersonal att vaccinera sig. I andra hand ska de omplaceras till arbetsuppgifter där de inte har med patienter att göra. Först i sista hand ska de få sparken. Även M vill införa vaccinkrav. Regionstyrelsens personalutskott i Dalarna klubbade nyligen igenom att man vill undersöka möjligheten att hindra ovaccinerade personer från att bli anställda i regionen. ”Det är ingen mänsklig rättighet att få jobba på Region Dalarna”, sa Regionstyrelsens ordförande, moderaten Ulf Berg, till P4 Dalarna.

Arjeplogs kommun omplacerade nyligen ovaccinerad personal inom hemtjänsten. De får nu göra andra arbetsuppgifter. Som schemaplanering, även städ, disk eller tvätt. Fackförbundet Kommunal reagerar nu på Arjeplogs kommuns beslut. ”Vi kan behöva gå igenom varje enskilt fall ur ett arbetsrättsligt perspektiv”, sa Zara Leghissa, avdelningsordförande för Kommunal Norrbotten i ett pressmeddelande. Det kan bli många fall i landet.

Det har minst sagt varit många turer kring politik och vårdpersonal under pandemin. Vi minns våren 2020, då undersköterskor runtom i landet krigade för att få ha på sig skyddsutrustning. Då uteblev kraven från regionernas och kommunernas politiker på skyddsutrustning för Kommunals medlemmar.

Under påskhelgen 2020 gick fyra myndigheter ut och tonade ner betydelsen av krav på munskydd inom äldreomsorgen. Bakom kulisserna spelade arbetsgivarorganisationen SKR en avgörande roll. SKR kallade till sig Arbetsmiljöverket, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg (IVO) till ett möte. Fackliga företrädare var inte inbjudna. Efter mötet var inte visir och munskydd längre ett krav.


Arbetsmiljöverkets uppdrag är
att skydda arbetsmiljön så att den inte orsakar sjukdom, olyckor och död. Hur ska vi kunna lita på myndigheterna om de gör överenskommelser med arbetsgivaren utan att facket får vara med? Kommunals ordförande, Tobias Baudin, blev rasande och sa att det var en myndighetsskandal.

Vi bör ha detta i minnet när nu vissa politiker föreslår drastiska förändringar av gällande lagar. Man rycker och sliter i äldreomsorgen och dess personal utan att föra seriösa diskussioner, som nu med förslag om att ändra i smittskyddslagen.

Valfriheten har sina gränser, ut med dom, skrev Lena Melin i Aftonbladet den 27 september. Och fortsatte med att det inte är en rättighet att jobba i vården, man borde ändra anställningsvillkoren i efterhand. Det var ett riktigt, riktigt lågvattenmärke. Det behövs fler forskare och samhällsdebattörer i vaccinationsfrågan för att balansera diskussionerna.

Var ska gränsen gå för anställdas integritet? Ska arbetsgivaren kunna fråga även om underliggande sjukdomar för att bedöma framtida risker för sjukskrivning? Ska det bli möjligt för varje arbetsgivare, eller vilka regler ska gälla? Det finns personer som av medicinska, religiösa eller andra skäl inte vill få in ”giftet” i kroppen, som de säger. Det är förmodligen en krympande skara. Men de finns.

Nu bör Arbetsmiljöverket vara alert och föreslå testad och säker skyddsutrustning för både vaccinerad som ovaccinerad personal inom äldreomsorgen. Även den som är vaccionerad kan smitta. Äldre och personer i riskzonen är oroade över att möta ovaccinerad personal, men nu även vaccinerad personal med avtagande vaccinskydd. Därför bör skyddsutrustning, vårdhygien och handsprit finnas tillgängligt vid omsorgsarbete.

Det behövs också en seriös utredning om ovaccinerades arbetsuppgifter i framtiden. För det behövs ingen ändring av smittskyddslagen. Däremot behövs det rekrytering av mer personal.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com