Vattenbrist drabbar allt fler

Tillgång till dricksvatten är för oss i Sverige mer eller mindre en självklarhet. I ett globalt perspektiv gäller inte detta. I allt fler länder är bristen på rent vatten ett växande problem. Ett allt varmare klimat är en viktig orsak till detta.

Områden drabbas av långvarig torka, ibland i flera år, vilket leder till att det viktiga jordbruket för matproduktionen inte längre ger de skördar som krävs. Förutom att det orsakar rena svältkatastrofer, så leder det till att människor tvingas lämna sina hem för att klara sin försörjning. Somalia och Syrien är exempel där utvecklingen även har lett till oroligheter och i Syrien till ett tragiskt, fullskaligt krig med miljoner människor på flykt som resultat.

Ett av de områden som förutsägs komma att få uppleva långvariga torrperioder är Afrika söder om Sahara. Redan idag leder minskad nederbörd till att jordbruket inte ger de skördar som krävs för att människor ska få mat. I Kenya riskerar 2,1 miljoner människor svält på grund av torka i norra delarna av landet. President Uhuru Kenyatta har förklarat torkan som en ”nationell katastrof”. Produktion av majs, Kenyas viktigaste matvara, förutsägs minska med 50 procent i de drabbade områdena och i vissa delar inte ge någon skörd alls. En konsekvens är att även människor som bor i städerna drabbas då livsmedelspriserna stiger.

Klimatförändringen är den allvarligaste orsaken till bristen på rent vatten i många länder, men även människors sätt att misshushålla med vatten bidrar. Indien med sin stora befolkning får allt svårare att klara vattenförsörjningen. Av landets totala befolkning på 1,4 miljarder saknar 9,6 procent tillgång till basförsörjning av vatten i närheten av hemmet. Grundvattennivåerna har sjunkit på grund av stora uttag av vatten, inte minst till jordbruket.

Samtidigt påverkas Indien starkt av klimatförändringen genom att Himalayas glaciärer smälter och monsunsäsongen ändras. Himalaya är källan för de för vattenförsörjningen viktiga floder som rinner genom Indien och monsunförändringar leder till skyfall som skapar översvämningar och föroreningar av vattnet. Indiens långa kust kommer att påverkas av havsytehöjningen vilket leder till översvämningar och ytterligare problem för vattenförsörjningen.

Kvinnor och flickor drabbas särskilt av bristen på tillgång till rent vatten. Beräkningar visar att kvinnor och flickor i världen varje år tillbringar uppskattningsvis 200 miljoner timmar, eller omkring 23 000 år, på vandring, bara för att hämta vatten. I vissa områden, som söder om Sahara, är det speciellt utmanande. Uppskattningar visar att på landsbygden är det i omkring 63 procent av fallen kvinnor som ansvarar för att hämta hushållets vatten. Detta förhindrar kvinnor och flickor att utbilda sig eller att bidra till sin försörjning. Äldre och handikappade i dessa länder är andra grupper vars liv försvåras av klimatförändringens konsekvenser för tillgången på rent vatten.


Även i rika länder som USA
skapar klimatförändringen stora problem med långvariga torrperioder. Sydvästra USA är för sin vattenförsörjning till stor del beroende av Coloradofloden. I takt med att den globala uppvärmningen leder till att det snöar mindre i Sierra Nevadabergen sjunker vattennivån i Coloradofloden. Flodens vatten har minskat med omkring 20 procent sedan 1900-talet och om uppvärmning fortsätter på samma sätt som hittills kan minskningen komma att uppgå till uppåt 50 procent vid komman sekelskifte. Detta samtidigt som långvarig torka råder i delar av berörda delstater, har lett till att jordbruket drabbas och restriktioner fått införas för att minska vattenförbrukningen. I de sju delstater som är beroende av vatten från Coloradofloden bor omkring 40 miljoner människor.

Bristen på rent vatten är en av de konsekvenser av den globala uppvärmningen som redan idag skapar stora problem för många människor och påverkar deras sätt att leva. I många fall leder det till att de tvingas lämna sina hem för en osäker tillvaro som flyktingar eller för att försörja sig i allt mer tättbefolkade städer. Enligt FN påverkar redan idag vattenbrist nästan en femtedel av världens befolkning. I takt med att uppvärmningen fortsätter kommer bristen på rent vatten att drabba allt fler människor, påverka matproduktionen och leda till stora flyktingströmmar. Regeringars, företags och människors missbruk av vattentillgångarna medför ytterligare problem och måste åtgärdas.

Tillgång till rent vatten måste ges högsta prioritet i den omställning världen står inför.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com