Sveriges sydligaste glaciär hotad

Sveriges sydligaste glaciär, Helags i Jämtlands län, har krympt med 40 procent under de senaste 100 åren. Nu befarar glaciärforskaren och professorn Gunhild Rosenqvist att glaciären kan vara helt borta redan 2050.

Helagsglaciären fotograferad 2009. 2050 kan den ha försvunnit helt.
(Foto: ZHubert Bartkowiak / CC BY-SA)

Enligt den senaste tidens rapporter från USA och Kanadas västkust har värmerekord avlöst varandra och bränder har förstört hela städer. Enligt en rapport kan upp till 500 personer ha avlidit i följderna av hettan, som även har haft konsekvenser för djurliv och miljö. Den 9 juli fick världen ett nytt globalt värmerekord med 54,4 grader Celsius i amerikanska Death Valley. De fem varmaste åren globalt har infallit de senaste sex åren. Juni månad var den varmaste junimånad som uppmätts i Sverige.

”Klimatkrisen är här”. Det var budskapet i det utkast till FN:s
nya klimatrapport som läckte för några veckor sedan. Redan i dag medför extremvädret konsekvenser – en tredjedel av värmerelaterade dödsfall kan härledas till mänsklig påverkan på klimatet enligt en studie i Nature Climate Change – och minskade skördar. Jorden har värmts med 1,1 grader Celsius jämfört med förindustriella nivåer, och om utvecklingen fortsätter kan det bli upp emot tre grader varmare innan århundradet är slut.

Effekterna av uppvärmningen kan ses på världens glaciärer. Enligt en fransk studie, publicerad i Nature, har världens glaciärer förlorat 270 miljarder ton is varje år sedan år 2000. Om smältvattnet fördelas jämnt över en yta lika stor som Irland skulle det bilda en tre meter hög vattenpelare. En femtedel av havsytehöjningen hittills kan härledas till smältvatten från glaciärer.

Nästan två miljarder människor är beroende av detta smältvatten för sin dricksvattenförsörjning, särskilt i Himalayaregionen. Tidigare i år miste 140 personer livet i en by i norra Indien när vattenmassorna från en kollapsad glaciär rasade ned över dem. Även i Sverige pågår en avsmältning av landets sydligaste glaciärer. Tidigare har det talats om att Helags och Sylglaciären i Jämtland minskat med 30 procent på hundra år. Men ny förskning visar att minskningen är så mycket som 40 procent.

– Det spelar ingen roll i dag om det kommer väldigt mycket snö. Det smälter bort ändå om sommaren är varm och vi har ju haft väldigt mycket varma somrar på sistone, så det ser ganska mörkt ut framledes också, säger Gunhild Rosqvist, professor i naturgeografi och glaciärforskning, till SVT Nyheter.

Hon menar att glaciären kommer att vara helt borta redan år 2050.

Nu pågår ett forskningsprojekt som ska bromsa avsmältningen. En del av glaciären ska täckas med en stor vit duk som ska reflektera solens heta strålar och skydda den retirerande ismassan.

– Det vi gör är ett test som, om det ger bra resultat, förhoppningsvis kan bli ett större forskningsprojekt. Vi för dialog med Tarfala forskningsstation, säger glaciologen Erik Huss.

Det tvärvetenskapliga projektet är också en symbolhandling för klimatet, och man har ansträngt sig att göra det så klimatneutralt som möjligt. Duken är gjord av överbliven ull och majsstärkelse. Den transporteras till glaciären genom att först dras på kajakvagnar över fjället för att sedan bäras upp den sista biten. De projektansvariga tog sig dit med elbil.

Duken ska ligga kvar över sommaren och sedan ska resultatet utvärderas i sin helhet.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com