Avrättningarna tar ingen paus

Amnesty Internationals årliga rapport om avrättningar som genomförts under 2020 visar att antalet visserligen har minskat jämfört med året innan, men att regeringar i 18 länder har genomfört avrättningar. Det totala antalet som avrättas är svårt att få fram då dessa uppgifter i ett antal länder inte offentliggörs. Kina och Vietnam tillhör denna kategori länder och även från Laos och Nordkorea saknas uppgifter. De förhållanden som råder i länder som Syrien, Jemen och Libyen innebär att inga säkra uppgifter finns tillgängliga.

Roger Bydler.

Uppgifter från Kina saknas alltså, men enligt Amnesty sker tusentals avrättningar där varje år. Förutom Kina var det totala antalet avrättningar under 2020 åtminstone 483. Även i länder där avrättningar tillkännages är antalsuppgifterna ofta i underkant. De sex länder som avrättade flest människor förra året var Kina, Iran, Egypten, Irak, Saudiarabien och USA. Efter Kina skedde 88 procent av alla kända avrättningar i länder i Mellanöstern, Iran, Egypten, Irak och Saudiarabien. Iran genomförde mer än 246 avrättningar och var därmed näst högst efter Kina.

Egypten sticker ut, då avrättningarna ökade kraftigt där under 2020 jämfört med året innan. 107 personer avrättades under 2020 av militärregimen, vilket var det högsta antalet sedan militären avsatte den demokratiskt valde presidenten Mohamed Morsi 2013. I Egypten har avrättningarna fortsatt även 2021. Under en vecka i april avrättades 17 personer, bland dem en 80-årig man som anklagades för att ha uppmuntrat en attack mot en polisstation. Enligt mannens advokat fanns inga bevis för detta och det enda vittnet instämde inte i vad som fördes fram i åtalet. Egypten anklagas ofta av människorättsorganisationer för att rättegångarna innefattar allvarliga brott mot de mänskliga rättigheterna inklusive tortyr.

En bisarr händelse, som visar hur regeringen i Egypten ser på avrättningar, var när den mest kände bödeln i Egypten avled nyligen. Han har arbetet inom inrikesministeriet som bödel och assisterat andra bödlar i 31 år. Under dessa år har han varit med och avrättat 1 070 personer genom hängning. Han hyllades vid sin bortgång av medier som står nära den egyptiska regimen. Under 2020 intervjuades han i flera lokala TV-kanaler om sin karriär, som han beskrev som sitt ”drömjobb”.

Amnesty anger också att åtskilliga avrättningar strider mot internationell lag. Ett exempel är en offentlig avrättning i Iran där tre personer avrättades för brott de hade begått då de var under 18 år. Likaså är det brott mot internationell lag att avrätta människor som har mentala eller intellektuella funktionsnedsättningar. Enligt rapporten skedde sådana avrättningar under förra året i USA, Japan, Maldiverna och Pakistan. Många länder anses dessutom ha utfärdat dödsstraff baserat på rättegångar som inte uppfyller internationella standarder för rättvisa rättegångar. Länder som nämns här är Bahrain, Bangladesh, Egypten och Singapore.

Hur genomförs då avrättningar i de länder där de fortfarande tillämpas? Den vanligaste metoden är genom hängning eller att människor skjuts. Andra metoder är att avrättningar sker genom dödliga injektioner, vilket tillämpas i Kina, USA och Vietnam. I USA används också den så kallade elektriska stolen. I Saudiarabien avrättas människor genom halshuggning.

Åtminstone minst 28567 människor är dömda till döden enligt vad som är känt och som alltså väntar på att avrättas. Återigen ingår inte Kina i denna siffra. I Irak sitter nästa 8000 människor i dödsceller och i USA är antalet 2485.

Kazakstan och Barbados är länder som nyligen upphävde dödsstraffet. Totalt har 144 länder upphävt dödsstraffet i sina lagar eller i praktiken.

Dödsstraffet finns alltså kvar i många länder och tillämpas också i alltför många fall. Det är ett straff som innebär att människors liv släcks ut. Någon återvändo finns inte. Vi vet att det har hänt att människor som har avrättats, senare har visat sig vara oskyldiga. Dödsstraffet används också i politiska syften. Tyvärr verkar inte detta vara en prioriterad fråga då världens ledare träffas. Det är främst ideella organisationer som Amnesty International som följer upp hur utvecklingen är i världen och som driver frågan om dödsstraffets avskaffande. Sverige och EU borde agera för att dödsstraffet ska avskaffas i de länder där det fortfarande tillämpas och då inte minst i samband med att olika internationella och bilaterala avtal förhandlas och överenskoms.

Vad kan vi då göra själva för att motverka detta? Det finns en enkel åtgärd – gå med i Amnesty!

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com