Linnés lära kan rädda Sommen

Appell

Carl von Linné anses av många vara den mest kända svensken genom tiderna. Han initierade begreppet ekologi, läran om samspelet i naturen.

Visst är det så att Carl von Linnés lära kan rädda Sommen. År 2012 ringde kyrkklockorna runt Vättern och vårdkasar tändes runt sjön för att påminna om fara.

Ingvar Carlsson besöker Rädda Vätterns monter vid en utställning på Karlstads Universitet Året var 2003.
(Foto: Gunnar Lundquist)

Vättern och Sommen har det gemensamt att sjöarna hotas om det blir en gruva i Norra Kärr (som ligger mellan Gränna-Ödeshög). Miljöbovarna runt Vättern och Sommen är också en anledning till att varna för fara.

Det finns uppgifter om att det finns dumpad ammunition i Sommen mellan Torpön och Malexander (nära Grytön). Vid samtal med Försvarsmakten sade de sig inte ha några uppgifter om detta, men säger att det kan bero på bristande dokumentation. Vi uppmanar därför nu försvaret att söka sanningen när det gäller detta. De har tekniken för att ta fram uppgifter om det finns ammunition i Sommen. Gör det nu!

Hur mår fisken i Sommen? Kan vi äta den? En fråga som Livsmedelsverket bör svara på.

Sveriges geologiska undersökning (SGU) gör nu en omfattande undersökning om miljösituationen i Vänern. Vårt förslag är när den är klar att SGU då tar sikte på Tranås för att ta fram sanningen om hur Sommen mår.

För några år sedan var vi som skriver detta debattinlägg med på en naturpromenad i Karlstad, där biskop Sören Dalevi och Anders Arborelius, biskop och kardinal i Katolska kyrkan, deltog. Det blev ett minne för livet för oss och naturligtvis även för de andra deltagarna.

Nu uppmanar vi biskop Martin Modéus och Anders Arborelius att låta kyrkklockorna i sina kyrkor runt Sommen ringa för att visa hur viktigt det är att värna om Sommen. Likaså kan vårdkasar tändas, precis som man gjorde förr i tiden, då man varnade för fara, exempelvis krig.

Bön kan ske runt Sommen – för Sommen. Bönen ska inte bara handla om det lokala utan även det globala. I dag finns det nästan en miljard människor i världen som inte har tillgång till rent vatten varje dag.

Vi föreslår att man inbjuder före detta statsminister Ingvar Carlsson till att hålla en appell under rubriken Vatten till alla – lokalt och globalt.

Martin Modéus och Anders Arborelius står upp för folkbildningen, och just folkbildningen kan vara en lämplig aktör i sammanhanget; för att i studiecirklar och föreläsningar ta upp frågan om Sommens miljösituation i dag och i framtiden. Frågan om Sommens framtid handlar om barnens framtid. Det är därför vi ska be om rent vatten i sjön. Kom ihåg: Framtiden börjar i morgon.

Svenska Kyrkans studieförbund SENSUS och Katolska kyrkans Studieförbundet BILDA bör involveras i folkbildningsarbetet. Även Sommenbygdens folkhögskola bör vara med i folkbildningsinsatsen för att värna Sommen.

Vi som skriver detta känner oro för vad en ny lagstiftning om strandskyddet kan innebära för naturen runt Sommen. Denna fråga kan också bli föremål för dialog när folkbildningens aktörer inbjuder till folkbildning om Sommen.

Vi hoppas nu att Svenska kyrkan och Katolska kyrkan med bönen som redskap kan rädda Sommen.

Det är också vår förhoppning att de som törstar efter kunskap om sin älskade sjö Sommen ska släcka törsten genom folkbildningen.

Folkbildningsinsatsen kan gå under parollen Folkbildning till alla – om vatten till alla.

Folkbildningen står för vi – inte ni.

Nu räddar vi Sommen!

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com