Maj-Britt Theorin 1932–2021

Maj-Britt Theorin har gått bort. Under hela sitt liv var hon djupt engagerad i freds- och nedrustningsfrågor, nationellt och internationellt. Miljömagasinet återger här Internationella Fredsbyrån IPB:s minnesord.

Maj-Britt Theorin blev 88 år.
(Foto: Bengt Oberger/Creative Commons)

Hela IPB-familjen är i stor sorg efter Maj-Britt Theorins bortgång. Hon var IPB:s ordförande 1992 till 2000. Under dessa år, efter det kalla kriget, rådde en viss optimism, även om den förmörkades av krigen på Balkan och folkmordet i Rwanda. Många aktivister delade emellertid hoppet om ett genombrott för nedrustning, möjligt i ett nytt internationellt klimat.

En av de mest betydelsefulla prestationerna som Maj-Britt förknippades med i denna tid var hennes deltagande (som enda kvinna) i Canberra-kommissionen för en kärnvapenfri värld (1995–96). Canberra-kommissionens detaljerade steg-för-steg-plan för vägen att bli av med kärnvapen, som nu i stort sett glömts bort, var en av föregångarna till konventionen om förbud mot kärnvapen (TPNW). Likt de två stora svenska företrädarna, Alva Myrdal och Inga Thorsson, övergav Maj-Britt aldrig sin vision om en kärnvapenfri värld. Hennes första motion som socialdemokratisk ungdomspolitiker handlade om kärnvapennedrustning.

Hon hade ett antal viktiga ledarpositioner: ordförande för FN:s expertkommission för kärnvapen (1989–90), ordförande för FN:s studie om militär och miljö (1990–91) och ordförande för FN:s expertgrupp för kvinnor och agendan för fred (1994). Hon var också ordförande för Parlamentariker för Global Action.

Maj-Britt Theorin var under hela sitt liv djupt engagerat i fred, global rättvisa och frigörelse. Efter doktorsexamen blev hon en svensk socialdemokratisk politiker och diplomat och innehade tjänsten som ambassadör för nedrustning (1982–1991). Hon var riksdagsledamot från 1971 till 1995 och Europaparlamentariker från 1995 till 2004.

Hon var även ordförande för paraplyorganisationen Operation 1325, som bildades i Sverige efter att FN:s säkerhetsråd hade antagit resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet år 2000. Theorin var styrelseledamot i UN Women Sweden.

Fram till slutet av sitt liv var hon aktiv som föreläsare och fredslitteraturförfattare och försökte inte minst påverka sitt parti och den svenska regeringen att underteckna FN:s konvention om kärnvapenförbud (TPNW).

Vi träffade henne senast 2019, när hon betonade hur roligt hon hade haft att arbeta i IPB-gruppen och hur glad hon var att kunna tjäna organisationen. IPB kommer att djupt sakna vår tidigare president. Vi känner stor tacksamhet för att ha haft en så betydelsefull ledare för vår organisation. Nu måste vi fortsätta arbeta för fred med henne som inspiration och förebild.

Vi förmedlar vår djupa sympati till hennes familj och hennes vänner och kollegor över hela världen.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com