Cash is king

Uttrycket ”cash is king” betyder att man har lättillgängliga medel när marknaden dippar. I coronatider har cash fått en renässans. Biljonären Ray Dalio är världens mest framgångsrike hedgefond-ägare, under mötet The World Economic Forum i Davos i år lär han ha sagt: “cash is trash”, ”get out of cash”.

Foto: Jonn Leffman Foto: Jonn Leffmann / CC BY 3.0

Det är lätt att bli fartblind och drabbas av hybris, i synnerhet i godväder. Dalios fond Bridgewater har under pandemin erhållit stora förluster. Det visade sig att cash fortfarande är king. Men, medan kontanter ökar i andra länder minskar mängden i Sverige, sedan 2007 har de halverats. I euroområdet uppgår kontanterna till 10 procent av BNP, i Sverige bara 1 procent. I delar av svensk handel kan man inte betala med kontanter trots dess status som lagligt betalningsmedel. Ett laga betalningsmedel ska man enligt Riksbankslagen kunna betala med överallt. På grund av avtalsfriheten kan handeln kringgå detta och kunden kan inte betala med kontanter trots att de är en erkänd valuta. Avtalsfriheten omfattar även bankerna, en skriftlig information räcker för att betraktas som avtal.

För oss vanliga dödliga är banken en mellanhand för pengatransaktion såväl kontant som elektroniskt, numer en ganska missvisande bild. Riksbanken står för en liten del av alla pengar i omlopp, och enligt Andreas Cervenkas bok Vad gör en bank? skapas nästan alla pengar av bankerna i samma sekund de beviljar nya lån. Om du lånar tre miljoner skapas pengar via ett knapptryck, ty de fanns inte innan. Banken kan tillgodoräkna sig dessa virtuella pengar som tillgång, då de har en fordran på dig som låntagare. Bolån är i princip riskfritt och för att kunna låna ut tre miljoner räcker det med en reserv på 10 000 kronor. Detta kallas riskvikt, eller enligt Cevenka en organiserad lögn som sju av tio svenskar ingår i då de av lönen betalar in till lånen. Inbetalningarna är dock ”riktiga” pengar eftersom man arbetat ihop dem. Cervenka anser att denna lögn är en gynnsam affär för bankerna; de ger bort luft och får tillbaka pengar med stor avkastning.

Våra banker vill slippa kontanthanteringen då den endast är en kostnad för dem. 2019 skrev därför våra styrande politiker en proposition, citat: ”Enligt förslaget ska svenska banker eller filialer till utländska banker som tillhandahåller betalkonton till konsumenter och företag också tillhandahålla platser för kontantuttag /…/ Om en bank inte fullgör sina skyldigheter ska Finansinspektionen få ingripa genom föreläggande om rättelse och sanktionsavgift. Regeringen föreslår att ändringarna ska träda i kraft den 1 januari 2021.”

I andra länder har kontantmängden stigit sedan finanskrisen 2008, en naturlig trend då banksystemet upplevs som osäkert. Folk flyttar sparandet till till exempel dollar och euro utomlands, eftersom de valutorna anses säkra. Kontanter är essensen för överlevnad för all business samt viktigt för individen och hushållen av flera skäl:

  1. Likviditet: Du kan inte betala hyran med aktier och fonder eftersom de ofta är tidsbundna, cash kan du spendera när, var och hur du vill.
  2. Risk och förlust: Cash behåller sitt värde även om aktiemarknaden kraschar.
  3. Nödreserv vid oväntade utgifter utanför dina försäkringar och slippa använda ditt kreditkort med höga räntekostnader.
  4. Möjlighet att ta större lån där kontantinsats krävs och få boendet eller bilen du vill ha.
  5. Oberoende och säker: Sinnesfrid av att ha kassareserv, du behöver inte bry dig om marknadsförändringar och oroas över om de ger avkastning till ditt vardagliga leverne. Du kan investera omedelbart utan att först behöva sälja av annat i rätt läge.
  6. Cash-onlytransaktioner: att kunna betala med cash kan fortfarande lösa en del affärer.
  7. Cybersäkrat: Exempelvis PayPal och Citibank är måltavlor för hackare, att ha fysiska och stabila investeringar gör dig immun mot elektronisk övervakning. Kontanter lämnar inga elektroniska spår vilket gör dem säkra samt värnar din personliga integritet.
  8. Deflationssäkrat, kontanter ökar i värde under deflationstider.
  9. Ränte-/avgiftsfritt: du slipper ekonomisk press och stress över månadsavbetalningar.
  10. Möjlighet att lägga till när kostnader blir dyrare än tänkt, snabba extralån är dyra.

Med ovan sagda är det märkligt att vi svenskar inte använder kontanter i högre grad. Att bli bankrutt och gå i personlig konkurs är i princip omöjligt med cash på fickan. För konsumenten är kontanter den absolut säkraste investeringen och preppar ekonomin inför en osäker framtid. Svensken litar dock blint på bankerna och utgår från att de elektroniska beloppen när som helst går att kvittera ut i kontanter. Man har undersökt huruvida svenskar, inklusive unga, vill använda kontanter. En stor majoritet medger att de vill detta, dessutom vill fler och fler ha kontanter och 72 procent är negativa till ett kontantlöst samhälle.

I början av 2023 beräknas det inte vara lönsamt för handeln att ta emot kontanter, och 2025 har 50 procent av alla affärer slutat hantera dem. Problemet är att folk inte använder kontanter vilket fördyrar hanteringen. Bankomat ägs av Sveriges storbanker som säger att staten måste ta över ansvaret för automaterna, annars kommer snart kunderna få betala för att ta ut kontanter. Det utspelet kom strax efter lagförslaget om att bankerna ska tillhandahålla just kontanttjänsten till ett rimligt pris. Låga sparräntor och höga låneräntor knuffar inte bankerna över ruinens brant, men kontanthanteringen är en kostnad. KTH-forskaren Niklas Arvidsson säger att: ”Bankerna har ett affärsintresse av att inte leverera kontanter”.

Staten har också intressen, den kan spåra varje betalning och anger argument som brottsbekämpning. Det är naivt då kriminella hackers är tekniskt anpassningsbara, försvinner kontanterna går de över till kryptovalutor i stället. Man kan nästan säga att staten hjälper de kriminella genom att fullborda det kontantlösa samhället.

Forskare från KTH och Copenhagen Business School varnar för ett kontantlöst Sverige, en farlig utveckling enligt dem. De som vinner på att cashen försvinner är staten och bankerna som får full kontroll och total information om medborgarnas ekonomiska liv. Förlorarna blir medborgarna som gör avkall på säkerhet och personlig integritet. Ett kontoutdrag avslöjar resor, intressen, vem man hjälper och får hjälp av, sjukdomsbild, beroendeproblem, ja till och med hemliga relationer. Av olika skäl kan individen vilja dölja detta, av samma skäl kan staten vilja veta. Syftet kan vara gott, till exempel brottsbekämpning, men konsekvenserna kan bli negativa. Även om räntan vore noll har kontanter en solid plats i både plånbok och portfölj eftersom rekommendationen är att ha en del av tillgångarna i fixerade investeringar där kontanter utgör en del. I dag går aktiemarknaden varm och är troligen övervärderad, historiskt brukar aktiekurvorna jämna ut sig och i väntan på att aktierna faller är det bra att investera i cash. En hälsosam dos av kontanter kan stabilisera och ge portföljen utdelning i framtiden. Experterna rekommenderar dock inte att sälja allt och dra till bergen utan ha en moderat approach.

Linda Berling-Nieuwenhuizen är gymnasielärare och författare.

Barbara Friedberg är portföljförvaltare och har skrivit boken How to get rich; without winning a lottery. Hon tror fortfarande på kontanter då de rent psykologiskt ger en komfortabel känsla även om marknaden dippar. Investerare har kort minne, räntor går upp och ner över tid, menar Friedberg, då hon var ung var både räntan och inflationen hög. Hon hävdar att cash i portföljen stabiliserar det totala nettovärdet.

Min slutsats är att vi i dagens lågräntepolitiska läge inte får glömma nyttan med kontanter. Biljonären Dalio säger att pengar har två syften; som bytesmedel och värdelager. Det har han rätt i, men han har fel i att kontanter i de sammanhangen skulle vara uträknade. Med människors goda minne behövs realt kapital och likvida medel, i synnerhet under lågkonjunktur.

Det är lätt att som Dalio vara kapten i soligt väder, strategin mer aktier och fonder visade sig inte vara bättre. När det stormar behövs en solid grund som inte rubbas av marknadens volatilitet. Individens integritet är viktig att värna, vad hen gör eller inte är personliga business. Därför behöver vi alla börja använda kontanter igen och reformera den gamla devisen ”cash is king”.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com