Nu testas mycket – inte minst vår solidariet

“Det är inte över.” Vi har hört det många gånger från bekymrade läkare och forskare. Och det är tyvärr lika sant nu som tidigare. Antalet bekräftade sjukdomsfall per dag i covid-19 har ökat kraftigt i Sverige på sistone. Nu är det fler dagliga fall än under våren och försommaren. Över 3000 bekräftade enligt de senaste rapporterna från Folkhälsomyndigheten (FHM).

Åke Askensten.
(Foto: privat)

Ökningen kan delvis förklaras av att fler testas. Men hur som helst har vi nu en omfattande smittspridning, något som resulterat i nya restriktioner i en del regioner. Det stora testet är hur vi själva sköter oss och därmed är solidariska både med våra närmaste och vår övriga omgivning.

FHM:s återkommande råd uppfattas bokstavligt och många bryr sig inte. Det kommer nya rapporter om trängsel i gallerior, i kollektivtrafiken och på andra ställen. Ett vanligt tänkande tycks vara att ”det kan inte hända mig”. Men det kan det göra. Den som smittas blir i bästa fall inte så sjuk. Men alla smittade kan smitta andra – och det är där som försiktighetsprincipen har övergetts av många. Liksom solidariteten.

I Sverige kan vi i konstatera att sjukdomen ännu inte slagit så hårt som i förra omgången. Vi har haft färre som vårdats på sjukhusen, inklusive intensivavdelningarna, men nu syns en ökning. Antalet dödsfall har börjat öka från en mycket låg nivå. Det kan då vara frestande för myndigheter att minska insatserna. Men läkare och forskare varnar – det är fara å färde. Vi måste se till att vi inte får en repris på det som hände under våren och försommaren då över 5000 svenskar avled i sjukdomen.

I sjukvården finns nu en stor oro för vad som kan komma. Även om vårdkapaciteten ser bra ut på papperet så har vi en trött sjukvård. Den stora vårdskulden, inklusive eftervården, utgör en enorm press både på personal och väntande patienter.

Just eftervården är mycket viktig. Många som haft covid-19 och överlevt kan berätta om de problem som finns. På sociala medier skrev en person bland annat detta:

”Man räknar fortfarande i antal smittade och avlidna och glömmer bort den grupp som blir mycket, mycket sjuka, kanske för livet. Det har jag själv fått uppleva som gått från att vara en pigg 40-åring till att ha lidit av långtidscovid i sex månader, sju gånger på sjukhus. Andnöd/lungor, hyperkoagulation, hjärta, blodkärl, hjärnan – hela kroppen går åt helvete med detta virus. För att inte tala om hur mycket det kostar regionen i sjukvård och rehabilitering. Jag och tusentals andra är levande bevis att detta inte bara drabbar äldre.”

I världen som helhet beräknas cirka 45 miljoner vara sjuka i covid-19. USA och Brasilen hör till länderna med extra stora problem. Afrika har hittills kommit relativt lindrigt undan, men vid en omfattande smittspridning kan följderna bli katastrofala, inte minst på grund av bristen på väl fungerande sjukvård. Då prövas omvärldens solidaritet. I Europa har bland andra Spanien, Frankrike, Tyskland, Belgien och England beslutat att stänga en del verksamheter som är viktiga både för trivseln och ekonomin. Hälsan prioriteras.

En fråga som verkar mer eller mindre bortglömd är hur ett land som Sverige ska skydda sig från smitta utifrån. En åtgärd som kan tyckas självklar är att testa inkommande resenärer på flygplatser och andra gränsplatser. Det finns numera enkla test som snabbt ger besked om en person är sjuk. Men det saknas beslut. Många förespråkar att Sverige ska följa andra länders exempel och kräva eller åtminstone rekommendera munskydd där det är trångt, exempelvis i kollektivtrafik och butiker. FHM har, om än halvhjärtat, instämt i det – men mer än så har det inte blivit. Fortfarande är inställningen avvaktande. Frågan är hur riskabel den attityden är.

Det arbetas intensivt globalt med att få fram ett vaccin. Men ingen vet hur länge det dröjer och hur säkert det kommer att vara. Det är viktigt att inse att ett avlägset vaccin inte är en mirakelgörare.

I väntan på på ett fungerande vaccin har vi själva ett stort ansvar. Vi kan inte vänta på att myndigheter och politiker ska klara upp det hela.

Förebyggande insatser är grundläggande – och försiktighet är som vanligt en utmärkt princip.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com