Korsika och Lille inför moratorium för 5G

Den franska staden Lille ansluter sig nu till de allt fler städer, regioner och kommuner i Europa som ifrågasätter 5G:s säkerhet för människors hälsa och miljön. Förutom Lille har ön Korsika tidigare beslutat om ett moratorium för 5G.

Nyligen har även 60 borgmästare och folkvalda i Frankrike gemensamt begärt ett moratorium för utbyggnaden i en skrivelse till den franska regeringen. Bland undertecknarna finns borgmästarna för flera av de största franska städerna. De efterlyser en utredning om hälso- och miljökonsekvenserna samt saknar en demokratisk förankring och debatt om 5G-utbyggnaden.

Här är några exempel på regioner eller städer som infört moratorium:

• Lille, Frankrike: Kommunfullmäktige har beslutat att införa moratorium för utbyggnad av 5G. De folkvalda anser att hälso- och miljöriskerna är outredda och man vill invänta den utredning som pågår inom den franska myndigheten ANSES som ska vara klar först år 2021.
• Korsika, Frankrike: I augusti 2020 beslutade det regionala parlamentet på Korsika om ett moratorium för 5G.
• Genève, Schweiz: I mars 2020 beslutade det regionala parlamentet i Genève att införa ett moratorium för fortsatt utbyggnad av 5G och 4G+.

Beslutet i Genève ska ses i ljuset av det växande motståndet i Schweiz mot 5G, där över hälften av befolkningen enligt en undersökning år 2019 är motståndare till att 5G byggs ut och en majoritet är oroliga för hälsokonsekvenserna. År 2019 införde även kantonerna Vaud och Jura moratorium för 5G-utbyggnaden i avvaktan på en utredning om hälsoriskerna. Det är i dag oklart hur besluten ser ut gällande 5G i dessa två kantoner eftersom utredningen inte gav klara besked.

• Bryssel, Belgien: Våren 2019 stoppades utbyggnaden av 5G tillfälligt i Bryssel på grund av osäkerheter kring hur den ökande strålningen skulle kontrolleras mot gällande referensvärden.
• Italien: Cirka 600 kommuner ska ha tagit ställning mot 5G-utbyggnaden.

5G har redan lett till en massiv strålningsökning i Sverige. Enligt de mätningar som gjorts under det senaste året av strålningen från basstationer och mobilmaster för 4G+ och 5G ökar strålningen massivt i samband med den nu pågående utbyggnaden av 5G. Det handlar om en ökning på tio gånger på kort tid och strålningen på många platser är nu direkt hälsofarlig. Friska män som vistas korta perioder på de platser där de högsta nivåerna uppmäts får omedelbara symptom i form av bland annat huvudvärk, tryck över bröstet och hjärtklappning.Ett ökande antal människor vittnar om svåra hälsoproblem i form av huvudvärk, sömnsvårigheter, tinnitus, näsblod, andningsproblem, hjärtbesvär mm sedan nya basstationer installerats i närhet av deras bostäder.

Dessa rapporter bekräftar därmed forskarnas och läkarnas varningar för allvarliga hälsokonsekvenser som en följd av 5G-utbyggnaden uttryckt i 5G Appeal. Utöver 5G Appeal har många andra läkare, forskare och experter i andra appeller begärt att 5G stoppas.

Mot bakgrund av aktuell kunskap från vetenskaplig forskning, forskares och läkares bedömningar samt årets mätningar och vittnesmål från många människor som drabbats av ohälsa, kan 5G befaras försämra det allmänna hälsotillståndet. Utbyggnaden bryter därmed mot miljöbalkens bestämmelser (stoppregeln kap. 2) och bör därför stoppas.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com