Hoten mot Vättern

Dricksvatten brukar kallas vårt viktigaste livsmedel. Filmen Vättern under ytan visar hur politiker och myndigheter tillåter industrin att släppa ut föroreningar i Sveriges största dricksvattentäkt.

Föreningen Rädda Munksjön intervjuade Rebecka Le Moine, riksdagsledamöt för Miljöpartiet, om filmen och om föroreningarna i de svenska sjöarna.

Vad tycker du om filmen Vättern under ytan?

Rebecka Le Moine , riksdagsledamot för Miljöpartiet.
(Foto: Riksdagen)

– Filmen skildrar på ett sakligt såväl som på ett gripande sätt den ovärdiga behandling som vi människor utsatt Vättern och Munksjön för. Döda havsbottnar, ett sjukt djurliv och gifter/kemikalier som även riskerar hälsan för människor vittnar om sjöar i kris som kräver kraftfullt agerande.

Försvarsmakten använder fortfarande bly i sin ammunition när man övar ovanför Vättern.

Föreningen Rädda Munksjön anser att det är rimligt att de endast ska använda blyfri ammunition? Vad tycker du?

– Vi delar den hållning om att Försvarsmakten endast ska använda blyfri ammunition. Ytterst är det dock önskvärt att Försvarsmakten inte över huvud taget skjuter ammunition ovanför Vättern utan finner ett annat lämpligt område för detta ändamål.

I Vätterns botten har Försvarsmakten placerat kvicksilverlådor. Den dagen kommer då de vittrar sönder och därför vore det enligt Föreningen Rädda Munksjön bra om Försvaret kunde ta upp lådorna. Ett samarbete med andra myndigheter som arbetar med och i Vättern kan lämpligen ske kring detta projekt. Vad tycker du om detta?

– Försvarsmakten har ett särskilt ansvar att skyndsamt ta upp kvicksilverlådorna som de placerat i Vätterns botten. Myndigheter som arbetar med och i Vättern kan lämpligen samordna med Försvarsmakten kring detta projekt.

Försvarsmakten vill dränera flygplatsen i Karlsborg utan att sanera. Det innebär att PFAS i mängder kommer att komma ut i Vättern. PFAS är ett farligt gift som kan leda till cancer.

Föreningen Rädda Munksjön anser att Försvaret ska ta sitt miljöansvar och sanera flygplatsen innan dränering kan ske. Vad är din uppfattning om denna fråga?

– Det är en självklarhet att Försvarsmakten ska ta sitt ansvar och sanera flygplatsen innan dränering över huvud taget förekommer. Det är ovärdigt en svensk myndighet som existerar för att skydda sin befolkning, att föreslå en åtgärd som riskerar dess befolknings hälsa och liv.

Föreningen Rädda Munksjö vill att Försvarets skjutningar ovanför Vättern ska flyttas till Älvdalens skjutfält? Vad tycker du om det?

– Vi instämmer i att Försvarets skjutningar ovanför Vättern måste upphöra och i stället förläggas vid lämpligt område. Vi har och kommer fortsatt också motionera om det.

Fem kommuner i Örebro planerar nu att få sitt vatten från Vättern. I det sammanhanget är gruvan i Askersund ett miljöproblem. Föreningen Rädda Munksjön anser att en genomlysning av vattensituationen där bör ske så att man kan garantera god vattenkvalité, så att örebroarna får rent vatten. Detta bör ske innan planerna på en tunnel fortskrider. Vad är din uppfattning om detta?

– Vättern, som norra Europas största dricksvattentäkt, ska i framtiden dessutom försörja ytterligare städer och kommuner med dricksvatten. Alla åtgärder för att säkerställa en god vattenkvalité är av högsta prioritet och det är självklart att det ingår en genomlysning av vattensituationen som en del av förberedelserna inför att en tunnel byggs.

Munksjön är en av Sveriges giftigaste sjöar. En vattendom kom 1970 som sade att sjön skulle saneras så snart teknik för detta finns. Nu har det gått 50 år och inget har hänt. I och med att Munksjön har en koppling till Vättern är detta också en viktig fråga för Vätterns framtid. Föreningen Rädda Munksjöns uppfattning är att Munksjön ska saneras nu. Vad är din uppfattning om detta?

– En sanering av Munksjön behöver prioriteras och genomföras snarast för att säkerställa Munksjöns hälsa såväl som Vätterns.

Axamo flygplats är en av miljöbovarna till Munksjön genom PFAS i sitt brandskum. Föreningen Rädda Munksjön anser att kommunen ska stämma bolaget som står bakom verksamheten, Vad är din uppfattning om detta?

– Vi skulle gärna se över om Axamo flygplats alls behövs. Förutom risken att brandskum läcker ut i Munksjö så stör bullerzonen utvecklingsmöjligheterna av Jönköping.

Kina vill starta en gruva i Norra Kärr för att utvinna sällsynta jordartsmetaller. Cirka 70 procent av dessa metaller används inom försvarsindustrin, inte minst i Kina och USA. Föreningen Rädda Munksjö säger nej till en gruva i Norra Kärr och ja till Munksjön, Sommen och Vättern, som kan drabbas miljömässigt om det blir en gruva i Norra Kärr. Säger du ja eller nej till en planerad gruva i Norra Kärr?

– Vi säger nej till gruvverksamhet i Norra Kärr eftersom det är riskfyllt och oförenligt med levande och friska sjöar. Vi skulle mycket hellre se en kraftig ökning av återanvändning av de metaller som redan är utvunna och finns i våra sopberg.

Föreningen Rädda Munksjön vill att Munksjön och Vättern ska bli ett riksintresse. Som lagstiftningen ser ut i dag kan inte sjöar bli riksintressen.

Är du beredd på att föreslå en förändrad lagstiftning när det gäller detta? I så fall är din uppfattning att Munksjön och Vättern ska bli riksintressen?

– Vi har och kommer att fortsätta motionera om att skydda Vätterns vatten genom ett överordnat riksintresse och se till att krav på tillräckliga vattenskyddsområden införs.

Vad gör och kan EU göra för att vara med och värna om Munksjön och Vättern?

– Vätterns vatten är en internationell angelägenhet då vattnet i framtiden kan komma att utgöra dricksvatten för människor även utanför våra gränser. Det vi jobbar med på EU-nivå är att dricksvatten ska få en högre ställning också där.

Vad blir din devis för Munksjöns och Vätterns framtid?

– Samhälle och myndigheter har historiskt och fram till nutid inte satt rent vatten högst på dagordningen. Utan rent vatten kan vi inte leva. Det är hög tid att ta ansvar för forna bristande hantering och för framtiden. Vättern har redan nu ett stort tryck på att tillgodose dricksvatten för oss människor och denna efterfrågan kommer endast att öka. Det är av största möjliga prioritet att samhälle och vi politiker engagerar oss i denna fråga och säkerställer det som faktiskt är fundamentet för liv, vårt vatten.

Filmen Vättern under ytan finns att se på vimeo.com/441239969

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com