Krisen ger en chans att ställa om

Krisen ger en chans att ställa om

Vi behöver ändra vårt sätt att leva. Fokuset i pandemin är att släta över problemen och få behålla ekonomin i så nära samma skick som idag som möjligt. Och det när vi vet att evig tillväxt på en ändlig planet inte är möjlig.” Detta säger David Bennett från Omställningsnätverket i en intervju med Miljömagasinet.

Foto: Holma Folkhögskola

I tider av Coronavirus och allmän oro i samhället höll föreningen Omställningsnätverket ett aktuellt och välbesökt webbinarium torsdagen den 2 april. Så här skrev nätverket i ett pressmeddelande inför torsdagens webbinarium: ”Omställningen, som vi ser den, är lokal. Den börjar där du och jag och vi tillsammans befinner oss. Det är ännu viktigare i kristider att vi knyter kontakter lokalt och upptäcker krafter och förmågor runt hörnet. Krisen har visat hur sårbart vårt system är/var och nu är det dags att vi mobiliserar och ställer om till en livskraftig kultur.

Omställningsnätverket menar att det nu är dags att ställa om samhället: ”Klimatförändringar, artutrotning, ökande klyftor… vi befinner oss i ett antal kriser, ekologiska och sociala, som innebär att vi behöver ställa om. Dagens samhälle bygger på ständig tillförsel av stora mängder energi från idag framförallt fossila källor. Det gör oss sårbara för förändringar.” Nätverket består av människor som tar gemensamma initiativ för att ta hand om sig själva, varandra och naturen. De vill ställa om till ett samhälle som respekterar planetens gränser. ”Vi börjar lokalt, vi ger varandra stöd, uppmuntran och inspiration. Vi testar nya sätt att göra saker bortom den fossila ekonomin.

De ställer frågor som: Hur kan vi ta hand om varandra och samtidigt minska resurskonsumtionen? Vad ger välbefinnande och mening? Vilken framtid kan vi skapa tillsammans där vi bor?

Under torsdagens webbinarium diskuterades olika initiativ som tagits både före och under Coronakrisen och efter webbinariet fick undertecknad en intervju med föreningens ordförande David Bennett:

 

Foto: David Bennett

Varför finns Omställningsnätverket?
– Omställningsnätverket finns för att stödja lokala omställningsinitiativ i Sverige och på Åland. Det gör vi genom nätverkande event som du såg idag samt exempelvis genom vår årliga konferens som ifjol var i Umeå och i år är planerad för Gnesta. Vi har också stödjande verksamhet genom till exempel inspirationsföreläsningar och utbildningar. Vi är även huvudman (en av flera) för Holma Folkhögskola vars alla kurser har omställningstema. Flera andra folkhögskole- utbildningar är kopplade till nätverket, i synnerhet Framtidens by (Karlskoga), Ett år i omställning (Eskilstuna) och Hållbara gemenskaper (Stensund).

Vad vill ni uppnå?
– Vi vill hålla liv i drömmen om ett transformerat samhälle. Vi vill att människor ska kunna visionera om, samarbeta kring och utveckla sina egna versioner av regenerativa resilienta demokratiska lokala samhällen. Det vill säga samhällen som bidrar positivt till allt liv på planeten. Vi ser att det enda sättet att öka den biologiska och mänskliga mångfalden, få ner kol från atmosfären och ner i marken igen, är om det finns lokalt anpassade samhällen som lever som en del av naturen och inte som kungar över den.

Vilken betydelse har Omställningsnätverket i dessa Corona-tider?
– Omställningsnätverket är en del av den globala omställningsrörelsen. En enskild del i ett levande system är samtidigt både superviktig och helt oviktig. Ingen annan organisation kunde organisera med frivilliga krafter ett sådant möte som vi gjorde idag. Vi gav energi och inspiration till människor i en tid då allt annat handlar om att stänga ner för att sedan försöka starta upp vårt nuvarande livsförgörande system igen. Och samtidigt är det rörelsen som ska göra arbetet – vi kan inte ställa om samhället åt andra utan alla som vill kan välja att vara med. Vi ska fortsätta att bjuda in och inspirera till medveten livsföring inom planetens gränser.

Vad var syftet med Webbinariet torsdagen den 2 april?
– Syftet med webbinariet var just att få säga – igen – det som vi alltid har sagt: Vi behöver ändra vårt sätt att leva! Fokuset i pandemin är att släta över problemen och få behålla ekonomin i så nära samma skick som idag som möjligt. Och det när vi vet att evig tillväxt på en ändlig planet inte är möjlig. Det har vi vetat i över 40 år och så fortsätter regeringar att tjafsa om bokföring av utsläpp. Det nyliberala ekonomiska experimentet som styr i stort sätt allas tänkande går ut på att hålla konsumtionen uppe för att betala ständigt ökande skulder genom att omvandla naturen till pengar och avfall. Eftersom den berättelsen är allena rådande så agerar alla efter den. Vi måste nu i denna tid amplifiera berättelsen om att vi har skapat det förödande systemet och istället skapa något nytt och livgivande – tillsammans.

Hur går ni vidare, vad händer nu?
– Det här är bara början. Vi har en serie webbinarier planerade redan och ett samarbete med Omställningsnätverket i Finland för flera webbinarier med fokus på mat. Efter det stora webbinariet så delade vi in oss i regionala grupper för att stödja skapandet och/eller stärkande av nya och befintliga lokala grupper och regionala nätverk. Omställningsnätverket fortsätter att agera som puls för regenerativ kultur för att de lokala och regionala grupperna ska fortsätta att agera för en omställning till livgivande lokala kulturer.

Fakta Omställningsnätverket: Omställningsnätverket är en ideell förening som verkar för att utbilda, uppmuntra och stötta lokala omställningsinitiativ i Sverige. De håller kurser, sprider information och goda exempel, nätverkar och håller en årlig konferens. Omställningsrörelsen finns i över 50 länder världen runt och i Sverige har nätverket funnits sedan 2013. De är en del av det globala Transition Network. Läs mer på: omställning.net

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com