Lösning för insamling av returpapper

”Regeringen har inlett dialog med berörda parter och regeringens bedömning är att ett upphävande av producentansvaret är den enda lösningen som inte lägger kostnader på tidningsbranschen.” Det säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin i ett pressmeddelande.

Utan producentansvaret får kommunerna ansvar också för insamling och behandling av papper.
(Foto: Matti Mattila / CC BY)

Coronakrisen har ytterligare försämrat journalistikens ekonomiska villkor vilka redan varit ansträngda under lång tid. Därför lämnar nu regeringen besked om att en lösning ska tas fram som innebär att producentansvaret för returpappersinsamlingen upphävs.

Papperstidningarna är fortfarande viktiga för branschen vilken haft en minskad användning av tidningspapper då den befinner sig i ett känsligt läge på grund av omställningen till mer digital distribution. Sedan 1990-talet har producentansvaret för returpapper funnits och har tidigare varit självfinansierande tack vare värdet på returpappret. När värdet på returpapper sjunkit drabbar det tidningarna.

”Regeringen är angelägen om att hitta vägar att stärka förutsättningarna för oberoende journalistik i hela landet. Rådande läge är inte hållbart för tidningsbranschen,” säger kulturminister Amanda Lind i samma pressmeddelande.

Utan producentansvaret får kommunerna, som har ett grundansvar för hushållsavfall, ansvar också för insamling och behandling av returpapper.

Ett utökat mediestöd med 200 miljoner per år, presenterades av regeringen den 3 april. 150 miljoner kronor av dessa är ett tillfälligt distributionsstöd under tre månader. Resterande 50 miljoner kronor är till för att förstärka journalistiken i geografiska områden som har svag journalistisk bevakning.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com