En klimatbro mellan Sverige och Afghanistan

Föreningen NordSyd i Grästorp vill försöka göra integrationsarbetet, som är dyrt, stort och hemskt, till något som är billigt, enkelt och roligt. Ett arbete mitt i verkligheten och med mycket underifrånperspektiv.
Albin Blomster och Mustafa Jafari har under våren varit informatörer inför EU-valet.

En klimatbro mellan Sverige och Afghanistan

Föreningen NordSyd i Grästorp vill försöka göra integrationsarbetet, som är dyrt, stort och hemskt, till något som är billigt, enkelt och roligt. Ett arbete mitt i verkligheten och med mycket underifrånperspektiv.

I föreningen NordSyd finns modiga och kreativa ungdomar som tillsammans med erfarna mentorer vill använda byggstenarna miljö, politik, utbildning och arbete till ett brobygge mellan två länder som har en viktig gemensam nämnare, nämligen tusentals ensamkommande ungdomar på flykt. Det som skiljer dem åt är bland annat ungdomars möjlighet att påverka miljö och politik. I Sverige är det möjligt, men inte i Afghanistan.

Så Albin Blomster, Mustafa Jafari och Gunnel Lundmark tog saken i sina egna händer. Gunnel har gedigen miljökunskap, är en erfaren integrationsarbetare och politiskt aktiv i Miljöpartiet. Mustafa Jafari är 19 år och kommer från Afghanistan. Han är en ambitiös student på byggprogrammet i Vara och jobbar hos ett byggföretag i Grästorp. Hans mål är att bli hantverkare i Afghanistan när han har gått färdigt sin utbildning och fått mera yrkeskunskap hos byggföretaget i sin inriktning mot ett hållbart byggande som ger klimatvinster.

Mustafa är också politiskt aktiv i Miljöpartiets Grön Ungdom, han har förstått att det måste finnas bra politiker både i Afghanistan och i Sverige. Men för Mustafa finns ett ödesdigert hinder, datumet den 24/11 2015, som gör att han inte innefattas av den nya gymnasielagen eftersom han kom några dagar för sent och är nu utvisningshotad.

Vid Mustafas sida finns Svenska ungdomshjälten Albin Blomster 16 år, prisad för sin insats att integrera ensamkommande ungdomar in i samhället. Hans arbete har också gett honom utmärkelsen Raoul Wallenbergs Ungt kurage när han var 14 år gammal.

Albin förstår vikten av politiskt arbete och stödjer Mustafa i hans politiska karriär, båda är medlemmar i Grön Ungdom. När det gäller miljön så säger Albin:

– I Sverige är vi duktiga på miljötänket men det hjälper ju inte i fall inte andra länder som Afghanistan har möjlighet att göra något.

Nu vill Albin hjälpa Mustafa att bli Afghanistans förste miljöaktivist.

Mustafa och Albin har under våren varit informatörer inför EU-valet och har träffat Miljöpartiets toppkandidater Pär Holmgren och Alice Bah Kuhnke. Integration, klimat och politik har varit samtalsämnen.

Nu senast har Mustafa och Albin tillsammans med NordSyds ordförande Gunnel Lundmark varit i Almedalen och fått möjlighet att framföra sina åsikter hos bland annat EU-parlamentet, Migrationsverket, ÖB Micael Bydén och samtliga politiska partier.

Foto: Gunnel Lundmark

ÖB Micael Bydén i samtal med Mustafa och Albin vid försvarets föreläsning i Almedalen.

Bakgrund

NordSyd i Grästorp är en ideell förening som bildades 1998 i ett miljösamarbete med Mocambique. Miljöprojektet avslutades efter 15 år. Hösten 2015 kom så den stora flyktingvågen av ensamkommande ungdomar från Afghanistan. Till Grästorp kom det 38 unga pojkar och en ung flicka. NordSyd blev den stora tryggheten för dessa ensamkommande ungdomar. Den första aktiviteten var en mattecirkel i regi av Studiefrämjandet. Sommaren 2017 startade NordSyd boendet Gröna Villan för ensamkommande ungdomar som fyllt 18 år på riktigt eller blivit upphöjd i ålder av Migrationsverket (MV). Lagen tillät inte längre dessa ungdomar att bo kvar i sina kommuner utan de skulle flyttas till MV:s lokaler någonstans i Sverige. NordSyd i Grästorp blev tillsammans med kommunen först i Sverige med ett boende för18-åriga ungdomar. 

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com