Ny rapport väcker fråga om köttskatt

Efter att IPCC nyligen presenterade sin senaste rapport om klimat och markanvändning spreds ett stort antal kommentarer världen över. Både politiker, experter och miljöorganisationer har uttalat sig och bland annat lyftes frågan om införandet av en eventuell köttskatt.
Köttkonsumtionen är en av de största drivkrafterna bakom avskogningen i dag. Nära 75 procent av avskogningen orsakas av livsmedelssektorn, enligt IPCC:s rapport.
Foto: Lance Cheung / USDA

Ny rapport väcker fråga om köttskatt

MILJÖMAGASINET Nr 33 • 16 AUGUSTI 2019

Efter att IPCC nyligen presenterade sin senaste rapport om klimat och markanvändning spreds ett stort antal kommentarer världen över. Både politiker, experter och miljöorganisationer har uttalat sig och bland annat lyftes frågan om införandet av en eventuell köttskatt.

Torsdagen den åttonde augusti presenterade FN:s klimatforskningspanel, IPCC, rapporten ”Climate Change and Land”. Rapporten redogör för forskningen kring hur markanvändning påverkar klimatet samt hur klimatförändringarna i sin tur inverkar på människors levnadsförhållanden och möjligheter att leva på vad jorden ger.

Ämnen som tas upp i rapporten är bland annat avskogning, ökenspridning, hållbar markförvaltning, livsmedelssäkerhet och växthusgasflöden i markekosystem. 25 procent av världens totala klimatgasutsläpp kommer enligt IPCC från jordbruk, skogsbruk och annan markanvändning.

En stor del av den industriella livsmedelsproduktionen måste läggas om radikalt för att de satta klimatmålen i Parisavtalet ska kunna nås, enligt IPCC-rapporten. I denna konstateras också att livsmedelssektorn ensam står bakom cirka 75 procent av världens totala avskogning och att köttkonsumtionen är en av de största drivkrafterna för avskogning i dag.

I Sverige har flera politiker, experter och miljöorganisationer redan kommenterat IPCC-rapportens slutsatser. En av dessa är Naturskyddsföreningen. Föreningen menar att rapporten tydliggör det som man redan tidigare kände till, det vill säga att avskogningen drivs av ett ohållbart jord- och skogsbruk samt den ökande efterfrågan på kött.

– I stora delar av världen innebär köttproduktionen att marken används mycket ineffektivt och det medför dessutom stora direkta klimatutsläpp, säger Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl i en kommentar.

– Om det går att minska köttkonsumtionen och därmed köttproduktionen kan stora markarealer frigöras som i stället kan användas till återskogning eller återställande av våtmarker som då kan binda kol och dessutom skydda biologisk mångfald.

Greenpeace kommenterar också rapporten. Organisationen menar att Sverige borde skydda en femtedel av skogen och minska köttkonsumtionen med 90 procent till 2050.

– IPCC visar att Sverige har en hemläxa att göra på hemma-plan. Sverige kan inte fortsätta avverka skog för att tillverka klimatskadliga produkter. Skydd av skog säkrar mat- och vattensäkerhet som biodrivmedel kan äventyra. Genom att skydda vår skog så skyddar vi även den biologiska mångfalden, skriver Greenpeace.

I samband med att IPCC:s rapport presenterades väcktes också förslaget om en köttskatt åter till liv. Till exempel i Tyskland där partiet De gröna länge drivit förslaget om en skatt på köttkonsumtion. I Sverige kommenterade klimat- och miljöminister Isabella Lövin (MP) den nya rapporten i SVT:s Aktuellt, där hon bland annat utfrågades om en eventuell köttskatt.

– Som miljöpartist tror vi att man kan använda matmomsen för att gynna mer hållbara livsmedel som har mindre klimatpåverkan. Just nu har vi inget förslag på en köttskatt, var hennes svar till tv-tittarna.

Många stora internationella miljöorganisationer har kommenterat IPCC-rapporten. Organisationen Climate Action Network skriver att rapporten visar att vi måste hitta jordbruksmetoder som ligger i linje med naturen och gå ifrån storskaligt industriellt jordbruk.

Ett annat klimatnätverk, Rainforest Action Network, menar att det är lika viktigt att skydda tropiska skogar, säkerställa mark för ursprungsbefolkningar och förändra vår industriella livsmedelsproduktion som det är att minska produktionen av fossilt bränsle. Detta, skriver nätverket, belyser den senaste IPCC-rapporten om markanvändning.

Liza Ahnland

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com