FN talar klarspråk om köttet och klimatet


FN:s klimatpanel talar klarspråk i sin nya rapport. Mänskligheten måste ändra sitt sätt att bruka jord och skog för att kunna stoppa klimatkrisen och undvika svältkriser. Det räcker inte med att fasa ut användningen av kol, olja och gas så fort som möjligt. Vi måste också globalt äta mycket mindre kött och mejeriprodukter och samtidigt mer baljväxter, grönsaker och frukt.Stefan B Nilsson, chefredaktör.

FN talar klarspråk om köttet och klimatet

MILJÖMAGASINET
Nr 33 • 16 AUGUSTI 2019

FN:s klimatpanel talar klarspråk i sin nya rapport. Mänskligheten måste ändra sitt sätt att bruka jord och skog för att kunna stoppa klimatkrisen och undvika svältkriser. Det räcker inte med att fasa ut användningen av kol, olja och gas så fort som möjligt. Vi måste också globalt äta mycket mindre kött och mejeriprodukter och samtidigt mer baljväxter, grönsaker och frukt.

Precis som när det gäller fossila bränslen så är det vi i de rika delarna av världen som
måste ta de stora stegen. Vi måste inse att vi inte kan förbruka som på
1950-talet, när världen hade 2,5 miljarder människor. I dag är vi tre gånger så
många. Samtidigt med befolkningsökningen har konsumtionen av kött och
mejeriprodukter per person ökat rejält. Bara i Sverige äter vi nu dubbelt så
mycket kött per person som på 1970-talet. Lina Burnelius, klimatexpert på
Greenpeace Sverige, säger till SVT om rapporten att ”vi i den rika världen,
bland annat Sverige, måste dra ner vår köttkonsumtion med nära 90 procent”.

Innebörden är alltså att vi måste få i oss en mycket
större andel protein via växter: baljväxter (bönor, kikärtor, linser, ärtor,
soja), sädesslag (exempelvis havre) och andra vegetabilier. Sveriges
representant i FN:s klimatpanel, Markku Rummukainen, konstaterar också det
självklara i en kommentar till SVT: ”Protein från växtriket har mycket mindre
påverkan på klimatet än protein från djurriket”. Det är för övrigt en nätt
underdrift: Produktion av protein via nötkött ger i genomsnitt upphov till 65
gånger mer utsläpp av klimatgaser än protein från baljväxter (enligt WWF:s
matkalkylator).

Men världens ensidiga fokus på produktion av kött och mejeriprodukter (ungefär en femtedel av
alla klimatutsläpp) bidrar inte bara avsevärt till klimatkrisen. Minst 75
procent av världens jordbruksmark används till bete och odling av djurfoder,
och omkring 90 procent av den globala skogsskövlingen sker på grund av
efterfrågan på kött och mejeriprodukter. Marken kommer inte att räcka för att
mätta en växande världsbefolkning om näringen ska ta den långa vägen till
tallriken via djur. Även den globala vattenförsörjningen kräver att vi äter
mycket mindre kött och mejeriprodukter, eftersom vattenavtrycket därifrån är så
stort.

Nu är det upp till bevis för svenska politiker att ta
fram åtgärder som driver utvecklingen mot mer växtbaserad kost. En klimatskatt
skulle behövas, som utgår från livsmedels klimatpåverkan (nötkött, fläsk och
ost har störst klimatpåverkan). Om skatten sätts per kilo så skulle den
dessutom påverka konsumtionen av billigare importerat kött mer än dyrare
svenskt naturbeteskött. En klimatmärkning av livsmedel skulle förmodligen också
ha stor effekt, särskilt om det kombineras med klimatskatten.

Det behövs också ekonomiskt stöd åt jordbrukare som vill odla baljväxter i stället för
hålla djur som ska  bli kött och ge
ost/mjölk. Sverige producerar i dag lite baljväxter i förhållande till
potentialen och en övergång till mer växtjordbruk och mindre djurjordbruk går
helt att förena med biologisk mångfald. Ytterligare en enkel åtgärd skulle vara
att introducera en statlig märkning; ”Bra proteinkälla”, för att hjälpa
konsumenter att lättare hitta växtbaserade livsmedel med stort proteininnehåll.

Det är dags för politiken att agera.

Stefan B
Nilsson

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com