Min relation till Miljöpartiet


Gomorron, har nu fått frågan ”Hur är din relation till Miljöpartiet?” så många gånger att jag väl måste besvara den mer offentligt: Min relation till MP är nog densamma som de flesta har till sina barn. Kärleken finns där även om de trasslar till det för sig, umgås i fel kretsar och blir sura när de får berättigad – och någon gång kanske oberättigad – kritik.”Min relation till MP är nog densamma som de flesta har till sina barn. Kärleken finns där även om de trasslar till det för sig, umgås i fel kretsar och blir sura när de får berättigad – och någon gång kanske oberättigad – kritik.”
Foto: Hernán Piñera (is.gd/aLDxBq) / CC BY-SA (is.gd/wmTgWa)

Min relation till Miljöpartiet

MILJÖMAGASINET
Nr 32 • 9 AUGUSTI 2019

Gomorron, har nu fått frågan ”Hur är din relation till Miljöpartiet?” så många gånger att jag väl måste besvara den mer offentligt: Min relation till MP är nog densamma som de flesta har till sina barn. Kärleken finns där även om de trasslar till det för sig, umgås i fel kretsar och blir sura när de får berättigad – och någon gång kanske oberättigad – kritik.

Min kritik består främst i att
partiledningen i första, andra och tredje hand varit, och är, språkrör för
regeringen och därmed suddat ut partiets profil vilket medför att allt färre
vet vad partiet i grunden står för. Det vill säga en förändring av system,
strukturer och normer. Jag vet att många av oss som varit med länge längtar
efter klartext, modet att sticka ut och därmed tala för den fredliga
kulturrevolution som grön politik faktiskt innebär.

Det är nog inte många under 30 år – eller som flyttat
till Sverige – som har en susning om grön politik vad gäller fredsfrågan,
globaliseringens avarter och systemkritiken mot det nuvarande ekonomiska
systemet. Allt sådant som partiet byggde på och som många medlemmar
uppenbarligen fortfarande känner såväl tilltro som tillit till. Att föreläsa i
lokalavdelningar är en fröjd, där finns allt det där som så sällan hörs från
riks. Ådran finns kvar. Men hur länge om det offentligt aldrig talas om den?
Så: Mer grönt, tack! Räta på ryggarna! Våga sticka ut! Driv opinion!

För politik består ju av två huvudgrenar: Dels det
politiska hantverket i riksdag och regering, dels opinionsbildning för det
partiet byggde sin ideologi för.

Partier utvecklas. Så måste det vara.
Men jag tror att det finns en kärna som vill ha mer näring för att kunna växa
och ha modet att visa upp sig. Grönt är i mångt och mycket en käftsmäll på de
föreställningar och fördomar som dagens dominerande politik bygger på.

Sedan dess att partiet bildades har hela det politiska
fältet (alla partier) flyttat sig till höger, vilket bland annat lett till att
socialliberaler och Centerns ekohumanister blivit marknadsliberaler.
Arbetslinje och ekomodernism håller nu på att ta kål på såväl planeten som
människans värdighet i takt med att vi blivit alltmer reducerade till
konsumenter och producenter vars uppdrag det blivit att hålla i gång de
ekonomiska hjulen som ska snurra fortare och fortare för att kunna upprätthålla
en bisarr tillväxtekonomi.

Allt var inte bättre förr, så var det inte, men
det var annorlunda och jag är övertygad om att en del från den tiden borde
dammas av, plockas upp från arkiven och återvinnas. Maskrosen är ett ogräs i
den kemikaliserade etablerade rabatten, spränger genom asfalt och lyser som
solen …

Tiden är mer mogen för den gröna fredlig
kulturrevolutionen i dag än för 20-30 år sedan. Tiden har kommit ifatt oss
gröna. Nu, om någonsin, bör partiet stå på barrikader, driva opinion och våga
stå för allt det där som får delar av såväl liberalism som socialism att
framstå som något konservativt, otillräckligt och smått enfaldigt …

Återvinn radikalismen och sluta påstå att
opinionsbildning är detsamma som ”plakatpolitik”, sluta påstå att allt som inte
leder till regeringsmedverkan är detsamma som att ”sitta på läktaren”. Om inte
annat kan ju nu var och en se att marknadsliberala idéer från dagens C och L –
som ju ”sitter på läktaren” – har mer inflytande över politiken än många av de
som formellt sitter i regeringen. Därför kommer klyftorna att fortsätta att öka
mellan rik och fattig, vilket kommer att leda till ökande spänningar i
samhället, fler rädda människor i såväl materiellt fattiga som rika områden och
än sämre möjligheter att få med sig människor på den nödvändiga klimat- och
miljöomställningen.

Mitt enkla råd till de som sitter i ledningen
för MP: Våga visa mod, våga driva opinion, våga ställa till ett herrans liv,
våga kritisera regeringspartnern, sluta larva med i krigshets och
ekomodernismens naiva världsbild. Våga vara språkrör för De gröna i första
hand, inte för en regering som för en politik som i stora avgörande stycken
leder bort från de visioner som är våra. Våga riskera den formella makten för
att försöka vinna makt över den politiska dagordningen och därmed ge väljarna
ett verkligt alternativ till den brunanfrätta politik som är på krigsfot i hela
Europa.

Som sagt: Min relation till MP är nog densamma som de flesta har
till sina barn, kärleken finns där även om de trasslar till det för sig, umgås
i fel kretsar och blir sura när de får berättigad – och någon gång kanske
oberättigad – kritik.

Birger Schlaug

Gästkrönikör

Birger Schlaug är sedan 1980-talet en stark
profil i samhällsdebatten. Han är författare, krönikör, föreläsare och
debattör, med fokus på bland annat miljö, ekonomi och klimat. Han var politiker
för Miljöpartiet under många år, som riksdagsledamot 1994-2001 och språkrör
1985-1988 och 1992-2000.

Birger Schlaugs blogg:  http://schlaug.blogspot.com/

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com