EU:s miljö-klimatministrar nära enighet i klimatmålen


EU:s informella miljö- och klimatministermöte i Helsingfors den 11-12 juli 2019
ägde rum vid det centralt belägna Finlandiahuset vid Tölöviken. Hela området runt det, samt delar av det vita huset som till vardags används vid olika publika evenemang, var delvist avspärrat och bevakat av såväl militär som polis. Lokal media varnade för bilköer och trafikförseningar med anledning av mötet, men trafiken i Helsingfors tycktes fungera väl även under fredagen då ministermötet lämnade Finlands huvudstad. Arrangemanget väckte Helsingforsbornas nyfikenhet och man kunde se fotgängare och cyklister fotografera utanför avspärrningarna.
EU:s klimat- och miljöministrar samlades den 11 juni i Helsingfors.

EU:s miljö-klimatministrar nära enighet i klimatmålen

MILJÖMAGASINET
Nr 32 • 9 AUGUSTI 2019

EU:s informella miljö- och klimatministermöte i Helsingfors den 11-12 juli 2019
ägde rum vid det centralt belägna Finlandiahuset vid Tölöviken. Hela området runt det, samt delar av det vita huset som till vardags används vid olika publika evenemang, var delvist avspärrat och bevakat av såväl militär som polis. Lokal media varnade för bilköer och trafikförseningar med anledning av mötet, men trafiken i Helsingfors tycktes fungera väl även under fredagen då ministermötet lämnade Finlands huvudstad. Arrangemanget väckte Helsingforsbornas nyfikenhet och man kunde se fotgängare och cyklister fotografera utanför avspärrningarna.

Mediefolket bestod av såväl inhemska som utländska
journalister. Kanske var det besvikelsen över att inte ens EU kunnat uppnå
enighet i klimatmålen som var orsaken till att mötet bevakades så noga under de
två dagar det pågick. En funktionär jag fick tillfälle att prata med sade att
det första mötet i förra veckan fungerat utan några som helst problem.

Ministrarna som uttalade sig till pressen
redan på torsdagsmorgonen  tyckte att
mötet var oerhört viktigt och förväntade sig intressanta samtal. En talesperson
för den danska delegationen ville se en ambitionshöjning och förväntade sig
viktiga samtal i synnerhet om biologisk mångfald. Ministermötets budskap
presenterades bland annat via Twitter redan under torsdagen:

”Klimatkrisen och den utarmning av naturen som orsakas av
överkonsumtion kräver gemensamma lösningar.”

Man vill söka efter nya lösningar ur återanvändning och
knapphet/brist. Meningen är att målen för 2030, 2040 och 2050 ska ha funnit en
form fram till den sista december, då Finlands åtagande upphör.

Mötets huvudperson var Finlands nya miljö-och
klimatminister Krista Mikkonen (De Gröna), förutom EU-kommissionär Miguel Arias
Canete (Klimat och Energi) samt Karmenu Vella (Miljö-och fiskeripolitik). Jyrki
Katainen, vice ordförande vid kommissionen, deltog med ett nyckelanförande om
cirkulär ekonomi. Ett anförande om biologisk mångfald hölls av Cristiana Pasca
Palmer från UN. Per Klevenäs höll ett förande om hållbar ekonomi. Krista
Mikkonen har gjort många uttalanden. Detta kommer från www.eu.fi,
ordförandeskapets officiella hemsida:

”Att lösa hållbarhetskrisen kommer att kräva ett internationellt
samarbete och en mångfald av handlingar, såsom en övergång till cirkulär
ekonomi.Vi har ett behov av ett Europa som i ökande grad baseras på hållbarhet,
vilket är en lindring av klimatförändringar och ett effektivt, långvarigt
utnyttjande av förnybara naturliga tillgångar genom återanvändning och
källsortering. Europa förväntas visa ett ledarskap och Finlands ordförandeskap
vill bidra till att finna gemensamma lösningar till de utmaningar vi har
framför oss.”

Mikkonen deltog för övrigt den andra juli vid den nionde
Trondheimkonferensen i Norge tillsammans med 13 klimatministrar. I uttalandet
från Trondheim åtog sig ministrarna från Colombia, Costa Rica, Finland, Kanada,
Kina, Serbien, Storbritannien, Sydafrika, Tyskland och Uganda att främja en
höjning av den internationella mångfaldsmålens ambititonsnivå. Det fick en
konkret form under de två dagar som ministermötet i Helsingfors pågick.

Det gröna EU-ordförandeskapet utövas vid officiella möten
i Bryssel och Luxemburg.

De informella mötena hålls i Helsingfors, liksom möten på
tjänstemannanivå. Ordförandeskapets program som presenterades den 26 juni kan
sammanfattas med tre punkter:

• Ett hållbart Europa – en hållbar framtid (eu2019.fi)

• EU:s globala ledarskap i klimatfrågor

• Cirkulär ekonomi

Mötena har hållbarhetsmål, vilket Miljömagasinet
skrev om den 20 juni. De är begränsade i antal och hålls centralt i Helsingfors
för att man ska kunna gå eller cykla dit. Minimalt med tryckt material
produceras då allting finns på hemsidan och i olika appar.
Ordförandeskapsgåvorna har slopats för en klimatkompensation av
mötesdeltagarnas koldioxidutsläpp. Man uppmuntrar samtidigt till Skype-möten
för att hålla mö-tesdeltagarantalet lågt.

Det serverades mat som till en mycket stor del bestod av
grönsaker, även råa i olika sallader. Mycket frukt och bär till mellanmål. Det
stod vanligt kranvatten i glaskaraffer på ett sidobord, och även vatten i
glasflaska. Jag kan intyga att kranvattnet smakade mycket gott och såg
glädjande nog ingen stå med en flaska vatten i handen. På stora digitala skärmar
kunde man följa mötet, men ljudet var dessvärre inte påslaget till
stipendiatens stora besvikelse.

Mikkonen framförde vid den första presskonferensen att
man kommit vidare i klimatsamtalen och att man nu befinner sig mycket nära att
uppnå enighet i klimatneutralitet 2050 samt att hejda den globala uppvärmningen
till +1,5 grader. Ordföranden försäkrade från podiet att ”alla länder förstår
att de måste göra mer.”

Hon underströk vikten av att alla sektorer i
samhällslivet inkluderades i frågor om miljö, klimat och biologisk mångfald.
Det har vi i Sverige redan erfarenheter av och Miljömagasinet skriver
kontinuerligt om detta.

Karmenu Vella bekräftade med glädje att
samtalen fört ministrarna närmare en gemensam överenskommelse. I stället för
Canete, som inte kunde komma till presskonferensen den 11 juli, anlände hans
personliga assistent Judit Kraz, som beskrev läget som att det fanns
medlemsländer med landspecifika önskemål som måste beaktas. Den första dagen
ägnades även åt EU:s
klimatmål och budskapet till FN:s Climate Action Summit 2019, som hålls i New
York i september.

Det pratades även om EU:s plan och tidsplan för att
hejda utrotningen av biologisk mångfald, liksom hur miljön kan förbättras. Även
påskyndandet av de globala klimatmålen har varit aktuellt. Outi Honkatuki,
Finlands huvudförhandlare, sade efter mötet att tre typer av budskap skulle
formuleras till FN:s
generalsekreterare Antonio Guterres:

1. Ambition

2. Konkreta klimatåtgärder

3. Ingen lämnas utanför

Den andra presskonferensen sammanfattade fredagens
diskussioner om cirkulär ekonomi och dess kapacitet att bekämpa
klimatförändringar samt om förlusten av biologisk mångfald utifrån de senaste
vetenskapliga rönen. Flera talespersoner sade att städer och regioner kommer
att ha en viktig roll vid övergången till den, och Mikkonen nämnde minst två
gånger hur viktigt det var att industrisektorn och andra sektorer var med i
processen. Katainen ville se att den nya kommissionen gav mycket utrymme åt
cirkulär ekonomi och summerade läget som att man nu befinner sig i fas ett och
att man kommer att påbörja fas 2.0.

Krista Mikkonen den 12 juli:
”Klimatförändring och naturens utarmning är vår tids största utmaningar. Genom
en övergång från engångskonsumtionskulturen till den cirkulära ekonomin kan vi
enbart i EU halvera industrins växtgasutsläpp fram till 2050. Det tryck
konsumtionen utövar på naturen skulle minska ifall materialen källsorterades på
ett bättre sätt. EU:s konkurrenskraft måste baseras på hållbarhet; att minska
klimatförändringarna och spara på naturresurserna för ett hållbart långvarigt
bruk.”

Målet är en minskning av materialkonsumtionen,
återanvändning, lagning, nytillverkning och källsortering. EU talar om de sex
R:ens politik: refuse, reduce, reuse,
repair, remanufacture and recycle
. Möjligen innebär detta att de gamla
hantverken återupptäcks igen.

Text och foto:

Armi Janhunen

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com