Utsläppstrenden måste vändas

Utsläppstrenden måste vändas

Utsläppstrenden av växthusgaser måste vändas och vi har mycket begränsat med tid. Inför det stora klimatmötet COP24 i Katowice kom ett antal vetenskapliga rapporter som visar hur allvarligt läget för klimatet är. Den rapport som FN:s klimatpanel gav ut inför klimatmötet var ovanligt tydlig. Vi måste börja minska utsläppen redan 2020 om vi ska kunna klara målet i Parisavtalet att inte överskrida en global uppvärmning på 1,5 grader.

I en annan vetenskaplig rapport visade forskare med bland annat Johan Rockström att redan vid 2 graders global uppvärmning kan ”tipping points” nås, alltså processer i naturen sättas i gång som inte kan stoppas och som kan få mycket allvarliga konsekvenser. Exempel är att isen på Grönland smälter, vilket leder till att stora landområden översvämmas på grund av den höjning av havsytan som isavsmältningen leder till. Över tio sådana processer hade identifierats och redovisades i rapporten.

Vi har också fått veta att utsläppen globalt ökar igen efter att ha legat stilla ett par år. Sverige är inte ens i närheten av att kunna klara de klimatmål vi har förbundit oss att klara enligt klimatlagen och det klimatpolitiska ramverket. Våra åtaganden i Parisöverenskommelsen kräver ännu större insatser för svensk del. Enligt Naturvårdsverket behöver utsläppen minska med 5-8 procent per år för att vi ska klara de målen i det klimatpolitiska ramverket. De senaste åren har minskningen bara varit någon eller några enstaka procent. Regering och riksdag har en enorm utmaning här och det krävs åtgärder inom alla politikområden för att Sverige ska uppnå beslutade mål och åtaganden inom klimatområdet.

Det positiva som skedde under förra året var att civilsamhällets protester tog sig allt starkare uttryck. Vi såg det i Sverige och vi såg det i många länder runt om i världen. Manifestationer ordnades, icke-våldsprotester genomfördes där gator och vägar spärrades av. Vi ser också att allt fler stater och företag ställs inför rätta för att de gör för litet eller orsakar utsläpp av växthusgaser. Framgångsrika aktioner har satts i gång för att vi ska minska vårt flygande och i stället åka tåg. Ordet ”flygskam” har fått officiellt erkännande.

Vi ser också hur miljöorganisationerna samordnar sina aktioner för att påverka länders klimatpolitik och hur allt fler människor ansluter sig till dessa organisationer. Allt fler engagerar sig, och därmed ökar också trycket på våra politiker att agera för den omställning som krävs till ett hållbart samhälle. Vi får inte svika våra barn och barnbarn. Detta år kan bli året då civilsamhällets agerande för ett hållbart samhälle får ordentligt genomslag.

 

Roger Bydler

 

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com