Vattenbrist och bevattningsförbud


Den kommande månaden råder risk för vattenbrist i 15 av landets 21 län. De låga grundvattennivåerna beror på att mängden nederbörd under flera års tid har varit lägre än normalt över stora delar av landet. Ett 20-tal kommuner har i skrivande stund infört bevattningsförbud.21 svenska kommuner hade tidigt i veckan infört bevattningsförbud och många uppmuntrar invånarna att bruka mindre vatten. Men enligt Svenskt Vatten är förbuden tandlösa.
Foto: Todd Van Hoosear (is.gd/EWiPzs) / CC BY-SA (is.gd/wmTgWa)

Vattenbrist och bevattningsförbud

MILJÖMAGASINET
Nr 31 • 2 AUGUSTI 2019

Den kommande månaden råder risk för vattenbrist i 15 av landets 21 län. De låga grundvattennivåerna beror på att mängden nederbörd under flera års tid har varit lägre än normalt över stora delar av landet. Ett 20-tal kommuner har i skrivande stund infört bevattningsförbud.

SMHI och SGU följer kontinuerligt
upp vattennivåerna i landets grundvattenmagasin. I år har nederbörden varit
relativt normal, vilket har lett till att markvattennivåerna är nära de
genomsnittliga på de flesta håll i landet. Annat är det med
grundvattenmagasinen, som tar längre tid att återställa.

De som har egen brunn får främst sitt vatten ur små grundvattenmagasin
och i dessa är nivåerna under eller mycket under de normala i stora delar av
Götaland och Svealand. I de större magasinen, som främst används för kommunala
vattenverk, är nivåerna under de normala över hela landet förutom i delar av
Norrland. Betydligt större nederbördsmängder än normalt behövs under flera
månader för att få en normal grundvattensituation, enligt SMHI.

– Långsiktigt är vattenbrist ett
stort och växande problem, förklarar Dan Löfgren, kommunikationschef på
branschorganisationen Svenskt Vatten, för SVT Nyheter.

Problemet är inte endast på grund
av låga grundvattennivåer, menar han. Flera vattenverk har även
kapacitetsbrist. Verken har inte följt med i utvecklingen med
befolkningstillväxt och stigande temperaturer. Vattenkonsumtionen ökade
exempelvis med 50 procent på vissa håll i landet under förra sommarens
värmebölja.

Förra året inrättade 27 kommuner bevattningsförbud och hittills i år
har 21 kommuner gjort samma sak. Många kommuner uppmanar också sina invånare
att bruka mindre vatten. I stället för att bada, och därmed förbruka 200 liter
vatten, bör man ta en snabb dusch i stället, enligt en uppmaning på Vellinge
kommuns hemsida. Ibland får detta dock motsatt effekt. När Båstads kommun gick
ut med liknande uppmaningar ökade i stället förbrukningen. ”Folk tänkte kanske
att de skulle passa på att fylla sina pooler så länge det var tillåtet”, säger
Sven-Inge Granlund, tillfällig avdelningschef på Båstads vattenleverantör,
NSVA. Från kommunens sida valde man då att införa ett förbud.

Svenskt Vatten riktar dock kritik mot bevattningsförbuden, som de menar
är tandlösa i dag. Den som bryter mot förbudet får två veckor på sig att rätta
sig efter det, och den allvarligaste påföljden är att kommunen stänger av
vattnet till bostaden i fråga. Men det är något som Dan Löfgren på Svenskt
Vatten aldrig har sett hända.

– Så det är åtminstone extremt
ovanligt. Kommunerna behöver få möjlighet att mycket snabbare begränsa
vattentillgången, tillägger han.

Michael Abdi
Onsäter

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com