NyheterOpinion

En blocköverskridande klimatpolitik krävs

Den samlade klimat- och miljörörelsen tillsammans med svenska kyrkan gav den 25 januari den av Greta Thunberg skapade Klimatboken som gåva till ministrar och alla riksdagsledamöter. Under en manifestation på Mynttorget vid riksdagshuset deltog representanter för samtliga partier utom Sverigedemokraterna. Såväl representanter för regeringspartierna som oppositionen gav uttryck för hur akut klimatläget är och att åtgärder krävs nu. Klimatkrisen är vår ödesfråga, uttalades från deltagande politiker. Enigheten om behovet av en kraftfull klimatpolitik var påfallande.

Ebba Busch (KD) och Romina Pourmokhtari (L) sa på en presskonferens att ”Klimatpolitiken läggs nu om för att ta utsläppen till nettonoll” till år 2045, som är ett av Sveriges nationella klimatmål.

Det kontrasterar mot de uttalanden som hörs från Sverigedemokraterna. Martin Kinnunnen, SD:s klimatpolitiske talesperson, säger till Alltinget att ”det är fel. Det är inget som står i Tidöavtalet…”. Riksdagsledamoten Elsa Widding (numera vilde, tidigare SD) ifrågasätter om det över huvud taget råder en klimatkris. Mattias Karlsson har krävt att regeringen tar strid om EU:s klimatmål. Klimat- och miljöministern Romina Pourmokhtari har nedvärderande kallats  ”ung och oerfaren”.

Det är alltså tydligt att SD skiljer sig från övriga riksdagspartier. Regeringspartierna och oppositionen står bakom det av riksdagen beslutade klimatpolitiska ramverket. SD gör det inte.

Klimatpolitiken måste vara förutsägbar och långsiktig om näringslivets och andra aktörer skall kunna göra de satsningar och investeringar som klimatomställningen kräver. Människor behöver framtidstro i stället för osäkerhet om den samhällsutveckling som dagens politik ger uttryck för. Klimatpolitiken är därför ett område där regeringspartier och opposition behöver stå bakom och driva en gemensam politik.

För 30 år sedan antog världsledarna klimatkonventionen om att vi måste hejda utsläppen innan de når farliga nivåer. Sedan dess har de förhandlat 27 gånger. Ändå står vi fortfarande med en isande insikt om att inget avgörande egentligen skett för att frigöra oss från fossilekonomin och överexploateringen av naturresurser och ekosystem.

Klimatpolitiken bedrivs fortfarande som om det räcker med en reform här och ett teknikskifte där. När steg tas i rätt riktning händer det att de stoppas vid ett regeringsskifte – och sen är det någon annan reform eller någon annan tekniklösning som ska provas. Som i bästa fall kanske ger effekt om ett eller två decennier.

Den manifestation som vi tillsammans med 20 andra organisationer genomförde den 25 januari uppmärksammade det budskap som Greta Thunberg och den rörelse hon startade står för. Att det är dags att agera politiskt men också personligt utifrån att vi står inför en kris som hotar våra möjligheter att upprätthålla en globalt fungerande civilisation.

Om vi – på riktigt – tar till oss kunskaperna i Klimatboken, då går det inte att komma till någon annan slutsats än att klimatkrisen innebär ett strukturellt nödläge som behöver hamna överst på medborgarnas, regeringens och riksdagens agenda. Det går inte att förhandla med klimatet. Det är bråttom nu.

Biskopen i Stockholms stift, Andreas Holmberg deltog i manifestationen. Han riktade sig i sitt anförande till våra folkvalda. Vi citerar:

”Snälla, betrakta inte oss väljare som självupptagna konsumenter som bara tänker på oss själva och vår allra närmaste. Underskatta oss inte! Vi är medborgare. Vi fattar att omställningen kommer kräva saker av oss, kommer att kosta. Vi är beredda på det. Vi står här från olika organisationer. Sverige är på väg upp på fötter. Vi är miljoner människor som håller på att ändra vårt sätt att tänka. Vi är beredda på omställning, vi vill – men det är ni folkvalda som måste och har makten att skapa förutsättningarna”.

Låt SD sitta kvar på läktaren till dess de har omvärderat sin klimatpolitik i grunden. SD:s riksdagsledamöter har också fått Klimatboken i sina postfack och därmed chansen att sätta sig in i vad klimatkrisen innebär och de konsekvenser klimatförändringen kommer att få om inte växthusgasutsläppen stoppas.

Övriga partier i Riksdagen; samla er kring en klimatpolitik med kraftfulla åtgärder som leder till att Sverige uppfyller åtagandena i Parisavtalet och de klimatmål som där anges. Skapa förutsättningar för delaktighet och ett brett engagemang i den omställning vi står inför. Ge våra barn och barnbarn den framtidstro som vi är skyldiga dem. Det är vad Klimatboken som gåva till ministrar och riksdagsledamöter ville ge uttryck för.

 

Roger Bydler, styrelseledamot i Klimatriksdagen och initiativtagare till Klimatgåvan

Torbjörn Vennström, ordförande i Klimatriksdagen.

 

SOFIE BJÖRCK

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com