Ebba Werner årets pollinatör

Biologen Ebba Werner är den fjärde att tilldelas utmärkelsen Årets Pollinatör av nätverket Pollinera Sverige. Nätverket skriver att juryn var enig om att hennes arbete för att sprida kunskap om blomrika vägkanter är ett viktigt bidrag för att gynna pollinerande insekter som humlor, bin, fjärilar och skalbaggar.

Årets Pollinatör.
(Foto: Anders Andersson)

Inledningen kom 2017 tillsammans med rapporterna om stora insektsförluster i norra Europa.

– Jag kände att det här är ju en riktig katastrof för pollinatörerna, och jag insåg att också fåglarna som äter insekterna skulle drabbas. Nu måste ju hela Sverige stanna upp! tänkte jag. Men det gjorde det ju inte.

Som mångårigt engagerad i olika miljöorganisationer visste Ebba Werner att det är en lång väg att få tillbaka ett småskaligt jordbruk och skogsbruk. Ängs- och naturbetesmarker håller på att försvinna ur landskapen och mindre än en procent av den ängsmark som fanns för hundra år sedan finns kvar i dag.

– Men vägkanter måste man ju ändå sköta och då kan man ju lika gärna göra det på ett bra sätt som gynnar mångfalden. Så jag tänkte, nu får jag försöka sätta i gång en kampanj för hur de kan tas tillvara. Jag skrev en motion till Naturskyddsföreningen som först inte antogs. Men när jag envist drev saken vidare fick jag så småningom stort stöd, bland annat med att anordna en konferens om vägkanter och biologisk mångfald. Då kände jag mig väldigt taggad måste jag säga, berättar hon.

Målet var att kunna påverka skötseln av de kommunala och enskilda vägarna, som står för de längsta sträckorna i Sverige, men där det med få undantag inte finns någon manual eller uppmaning att sköta kanterna på ett sätt som gynnar den biologiska mångfalden. Däremot inventeras statliga vägar och kan då få lämplig skötsel om de anses ”artrika”, vilket oftast innebär senare slåtter.

Ebba Werner utvecklade foldrarna Blomrika vägkanter tillsammans med illustratören Frida Nettelbladt, en för norra Sverige och en för övriga landet. Bara i år har hon skickat ut 10000 exemplar. Ofta beställs de av några engagerade i en vägförening som insett att vägkanterna slås alldeles för tidigt, berättar hon och understryker att det inte behöver finnas en konflikt mellan uppdraget att stå för sikt och säkerhet längs vägarna och i att bevara mångfalden.

– Jag skulle önska att alla föreningar och instanser i landet nu samfällt gör något för att lyfta potentialen i att sköta vägkanterna på rätt sätt. Det är ju nästan så att folk har glömt hur det kan se ut när det blommar i vägkanterna.

Juryns motivering till Årets Pollinatör 2020 lyder:

”Eldsjälen Ebba Werner har visat hur tusentals mil vägkanter över hela Sverige kan bli blommande resurser för våra pollinatörer. Hennes ihärdiga insatser med motioner, konferenser, informationsfoldrar och inte minst praktiskt arbete med återställande av igenvuxna marker i Halland har inspirerat många och visat på nya möjligheter för medveten slåtter som gynnar en mångfald av växter och djur.”

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com