Bli mer klimatsmart i köket

”Att minska sin vattenanvändning handlar inte om att sluta upp helt med basala behov som att duscha eller tvätta händerna. I stället bör vi minska på vattensvinnet och använda vattnet smartare.” Det säger Christina Holmberg, marknadschef på sanitetsleverantören GROHE.
Den värsta miljöboven när det gäller matlagning är maten som inte äts upp, men även vid tillagningen kan man undvika spill.
Foto: Marshall Center / Christine June (is.gd/FD8AlH)

Bli mer klimatsmart i köket

MILJÖMAGASINET Nr 31 • 2 AUGUSTI 2019

”Att minska sin vattenanvändning handlar inte om att sluta upp helt med basala behov som att duscha eller tvätta händerna. I stället bör vi minska på vattensvinnet och använda vattnet smartare.” Det säger Christina Holmberg, marknadschef på sanitetsleverantören GROHE.

I klimatförändringarnas spår följer ett allt större intresse för klimatlösningar av olika slag, både på samhällelig och individuell nivå. Vatten är en värdefull resurs som vi oftast tar för givet, inte minst här i Sverige där vi har högkvalitativt vatten direkt ur kranen. Att spara vatten kan vara ett sätt att minska sin klimatpåverkan på det personliga planet.

Det visar sig att en majoritet av svenskarna försöker minska sin vattenförbrukning i vardagen, enligt en ny undersökning genomförd av Ipsos Norm på uppdrag av sanitetsleverantören GROHE. Att stänga av vattnet under tandborstning är det vanligaste sättet. Därefter följer att använda diskmaskin och att ta korta duschar. Men så många som en av tio återanvänder dessutom kokvattnet när de lagar mat. Undersökningen visar att många svenskar försöker minska sitt klimatavtryck i samband med matlagning. Till exempel så använder fyra av tio vattenkokare i stället för spisen och nästan lika många väljer hållbara råvaror. 16 procent av de svarande i undersökningen vet dock inte hur de ska agera hållbart i praktiken, trots att viljan finns.

I samarbete med Svenska kocklandslaget har GROHE tagit fram tips på hur det enkelt går att vara klimatsmart i köket. Fredrik Andersson, Team Manager för Svenska Kocklandslaget, säger så här om kocklandslagets miljötänk och klimatvanor i matlagningen:

– I Svenska kocklandslaget har vi ett miljötänk i allt från råvaruhantering och utrustning till transporter. Ett konkret tips som alla kan applicera i köket är att återanvända allt i en produkt. Det kan handla om att koka buljong på spillbitar eller att återanvända kokvattnet från pasta till en pastasås.

Här följer tre tips från Svenska kocklandslaget om hur man kan bli mer klimatsmart i köket

1. Svinn i matlagningen; Den värsta miljöboven i matlagning är faktiskt den maten som inte blir uppäten. Se till att använda dina rester. Men tänk även på svinn under matlagningen. Koka egen buljong på spillbitar från kött eller grönsaker och återanvänd pastavatten till att koka grönsaker eller en pastasås.

2. Snålspolande kranar; Genom att byta till en snålspolande kran kan du minska din vattenkonsumtion med upp till 50 procent, vilket är båda miljövänligt och bra för din plånbok.

3. Minska din plastkonsumtion. För att minska hushållets konsumtion av plastflaskor kan en kran med både stilla och bubbelvatten vara en väl värd investering.

Liza Ahnland

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com