Klimatanpassningar slukar energi


Klimatkrisen leder till ökade temperaturer och mer frekventa värmeböljor runt om i världen. Det ökade energibehovet till följd av luftkonditionering och andra anpassningsåtgärder väntas ge upphov till enorma mängder växthusgaser och förvärra situationen ytterligare, visar en ny studie.Intag för luftkonditionering. När klimatet blir varmare går det åt stora mängder energi för att motverka hettan.

Foto: David Hall (is.gd/3B4JCE) / CC BY (is.gd/2eaEG2)

Klimatanpassningar slukar energi

Klimatkrisen leder till ökade temperaturer och mer frekventa värmeböljor runt om i världen. Det ökade energibehovet till följd av luftkonditionering och andra anpassningsåtgärder väntas ge upphov till enorma mängder växthusgaser och förvärra situationen ytterligare, visar en ny studie.

I
den senaste tidens diskussioner om klimat och miljö har det talats mycket om så
kallade “feedback loops”, eller återkopplingsmekanismer på svenska. Det innebär
kort att klimatkrisens effekter leder till förhållanden som förvärrar
klimatkrisen ytterligare. Den globala uppvärmningen förstärker sig själv. Det
mest kända exemplet är kanske den arktiska permafrosten, som vilar på en enorm
reservoar av lagrad metangas. När frosten smälter sipprar den potenta
växthusgasen ut, vilket riskerar att värma upp planeten bortom räddning.

Men det finns även
återkopplingsmekanismer som beror på mänsklig aktivitet. I takt med att
planeten hettas upp kommer människor att behöva anpassa sig efter den nya
verkligheten med värmeböljor och extrema temperaturer. Efterfrågan på energi
kommer att skjuta i höjden när allt fler tvingas använda luftkonditionering för
att värja sig mot hettan. Enligt en ny studie som publicerats i tidskriften
Nature kan det globala energibehovet öka med 58 procent fram till år 2050 bara
som en följd av detta. Den globala elproduktionen är nästan helt beroende av
fossila källor, vilket innebär att det ökade energibehovet kommer leda till
massiva utsläpp som förvärrar krisen ytterligare.

Den största
ökningen

väntas ske i tropikerna, södra Europa, Kina och USA. Framför allt är det
låginkomsttagare som kommer att drabbas av de ökade kostnaderna. Många delar av
världen saknar fortfarande en säker tillgång till elektricitet, och människorna
där kommer att drabbas av hälsoproblem och ökad dödlighet till följd av
uppvärmningen.

Ett
tydligt exempel på hur denna återkopplingsmekanism kan se ut i praktiken finner
vi i den värmebölja som förlamade Frankrike i slutet av juni. Staden Paris
öppnade upp pooler för allmänheten, delade ut tusentals plastflaskor med vatten
till hemlösa och öppnade upp luftkonditionerade kylrum där man kunde söka skydd
från hettan. Allt detta slukar enorma mängder energi.

Klimatkrisen har
fler

följder än bara ökade temperaturer. Extrema oväder blir allt vanligare, som det
skyfall som nyss föll över Japan och tvingade en miljon människor att lämna
sina hem. Vanligare blir även skogsbränder, som den rekordstora brand som
härjat i Spanien i sommar. Havsnivåhöjningen kommer tvinga samhällen och hela
städer att flytta. Allt detta kräver anpassningar som i sin tur kommer att tära
än mer på planetens begränsade resurser och släppa ut mer växthusgaser.

Ju
längre vi väntar med att sänka utsläppen desto större är risken att dessa
återkopplingsmekanismer (både naturliga och mänskliga) kommer göra delar av
planeten obeboelig inom en alltför snar framtid.

Michael Abdi Onsäter

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com