Naturskog hotas av staten – igen


Statliga bolaget Sveaskog är Sveriges största skogsägare med 4,1 miljoner hektar mark. ”För hållbart skogsbruk” heter det på deras hemsida och i sociala medier. Men en ny rapport visar att Sveaskog medvetet avregistrerar skyddsvärd skog, så kallade nyckelbiotoper, för att sedermera kunna avverka den.EU-kommissionen kritiserar Sveriges skogslinje och kräver förändring. Samtidigt avregistrerar Sveaskog medvetet nyckelbiotoper för att kunna avverka dem.

Foto: LPfi (is.gd/vlwDIe) / CC BY-SA (is.gd/oyp5DS)

Naturskog hotas av staten – igen

Statliga bolaget Sveaskog är Sveriges största skogsägare med 4,1 miljoner hektar mark. ”För hållbart skogsbruk” heter det på deras hemsida och i sociala medier. Men en ny rapport visar att Sveaskog medvetet avregistrerar skyddsvärd skog, så kallade nyckelbiotoper, för att sedermera kunna avverka den.

Rapporten
Naturskogarna som hotas av staten är
baserad på inventeringar gjorda sommaren 2018 – ett samarbete mellan Skydda
Skogen och Greenpeace – i några av dessa avregistrerade nyckelbiotoper.


Resultaten från vår inventering är oroväckande. Sveaskog avregistrerar
nyckelbiotoper med höga naturvärden, det framgår tydligt. Vi vet också att de
avregistrerat många nyckelbiotoper, som vi också tror har stora naturvärden,
utöver de vi inventerat. Sveaskogs arbetssätt försvårar avsevärt Sveriges
möjligheter att nå miljömålet “Levande skogar”, säger Elin Götmark, en av
rapportförfattarna och talesperson för Skydda Skogen.

Ett skogsområde
med

högt naturvärde och stor betydelse för växter och djur kallas för en
nyckelbiotop. Sveaskog får egentligen inte avverka nyckelbiotoper, utan ska
skydda dem enligt statliga direktiv och Forest Stewardship Councils
skogsbrukscertifiering (FSC). Bolagets höga vinstkrav och den samtidiga bristen
på avverkningsmogen skog har gjort att Sveaskog, enligt rapporten, nu
avregistrerar nyckelbiotoper för att kunna avverka dem.


Vi kräver att regering och riksdag agerar för att ta bort Sveaskogs vinstkrav
så att de verkligen kan ta hänsyn till naturen och klimatet. Som en del av den
hänsynen måste Sveaskog sluta att avregistrera nyckelbiotoper, säger Lina
Burnelius, ansvarig för skogs- och bioekonomiska frågor på Greenpeace, i ett
pressmeddelande.

Nyligen
gick 23 miljöorganisationer ut i kampanjen ”Vår Skog” och krävde att Sveaskogs
vinstkrav slopas, att all skog med högt naturvärde på dess mark skyddas och att
Sveaskog blir en ”föregångare i ekosystembaserat hyggesfritt skogsbruk”.
Konsekvenserna av Sveaskogs vinstkrav blir helt enkelt för digra, menar
Greenpeace och Skydda skogen.

Det är inte första
gången det statliga skogsbolaget får sig en reprimand för bristande miljöhänsyn
i skog som ska avverkas. Trots hög miljöprofil och ett eget mål om att skydda
20 procent av sina skogar har Sveaskog gång efter annan negligerat höga
naturvärden i både Norr- och Västerbotten. I februari 2017 ledde det till att
Sveaskog fick en ”major CAR”, en allvarlig varning, av certifieringsstiftelsen
Det norske veritas (DNV) som granskar miljömärkningen.


Det är förstås väldigt allvarligt att Sveaskog, som är ett statligt bolag, får
den här typen av anmärkning. Den här och tidigare regeringar har sagt att
skyddsvärda skogar ska bevaras, sade Svenska naturskyddsföreningens ordförande
Johanna Sandahl då.

Rikard Rehnbergh

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com