Naturskog hotas av staten – igen

Statliga bolaget Sveaskog är Sveriges största skogsägare med 4,1 miljoner hektar mark. ”För hållbart skogsbruk” heter det på deras hemsida och i sociala medier. Men en ny rapport visar att Sveaskog medvetet avregistrerar skyddsvärd skog, så kallade nyckelbiotoper, för att sedermera kunna avverka den.
EU-kommissionen kritiserar Sveriges skogslinje och kräver förändring. Samtidigt avregistrerar Sveaskog medvetet nyckelbiotoper för att kunna avverka dem.
Foto: LPfi (is.gd/vlwDIe) / CC BY-SA (is.gd/oyp5DS)

Naturskog hotas av staten – igen

Statliga bolaget Sveaskog är Sveriges största skogsägare med 4,1 miljoner hektar mark. ”För hållbart skogsbruk” heter det på deras hemsida och i sociala medier. Men en ny rapport visar att Sveaskog medvetet avregistrerar skyddsvärd skog, så kallade nyckelbiotoper, för att sedermera kunna avverka den.

Rapporten Naturskogarna som hotas av staten är baserad på inventeringar gjorda sommaren 2018 – ett samarbete mellan Skydda Skogen och Greenpeace – i några av dessa avregistrerade nyckelbiotoper.

– Resultaten från vår inventering är oroväckande. Sveaskog avregistrerar nyckelbiotoper med höga naturvärden, det framgår tydligt. Vi vet också att de avregistrerat många nyckelbiotoper, som vi också tror har stora naturvärden, utöver de vi inventerat. Sveaskogs arbetssätt försvårar avsevärt Sveriges möjligheter att nå miljömålet “Levande skogar”, säger Elin Götmark, en av rapportförfattarna och talesperson för Skydda Skogen.

Ett skogsområde med högt naturvärde och stor betydelse för växter och djur kallas för en nyckelbiotop. Sveaskog får egentligen inte avverka nyckelbiotoper, utan ska skydda dem enligt statliga direktiv och Forest Stewardship Councils skogsbrukscertifiering (FSC). Bolagets höga vinstkrav och den samtidiga bristen på avverkningsmogen skog har gjort att Sveaskog, enligt rapporten, nu avregistrerar nyckelbiotoper för att kunna avverka dem.

– Vi kräver att regering och riksdag agerar för att ta bort Sveaskogs vinstkrav så att de verkligen kan ta hänsyn till naturen och klimatet. Som en del av den hänsynen måste Sveaskog sluta att avregistrera nyckelbiotoper, säger Lina Burnelius, ansvarig för skogs- och bioekonomiska frågor på Greenpeace, i ett pressmeddelande.

Nyligen gick 23 miljöorganisationer ut i kampanjen ”Vår Skog” och krävde att Sveaskogs vinstkrav slopas, att all skog med högt naturvärde på dess mark skyddas och att Sveaskog blir en ”föregångare i ekosystembaserat hyggesfritt skogsbruk”. Konsekvenserna av Sveaskogs vinstkrav blir helt enkelt för digra, menar Greenpeace och Skydda skogen.

Det är inte första gången det statliga skogsbolaget får sig en reprimand för bristande miljöhänsyn i skog som ska avverkas. Trots hög miljöprofil och ett eget mål om att skydda 20 procent av sina skogar har Sveaskog gång efter annan negligerat höga naturvärden i både Norr- och Västerbotten. I februari 2017 ledde det till att Sveaskog fick en ”major CAR”, en allvarlig varning, av certifieringsstiftelsen Det norske veritas (DNV) som granskar miljömärkningen.

– Det är förstås väldigt allvarligt att Sveaskog, som är ett statligt bolag, får den här typen av anmärkning. Den här och tidigare regeringar har sagt att skyddsvärda skogar ska bevaras, sade Svenska naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl då.

Rikard Rehnbergh