Vänern – i huvudet på en biskop

Biskopen och kardinalen Anders Arborelius arbetsfält är världen. Han brinner för att skapa en värld för alla. I det innefattar han rent vatten, var man än bor och vem man än är.

Anders Arborelius har påvens uppdrag att samarbeta med den lutherska kyrkan. Därför var det ingen tillfällighet när han för några år sedan tillsammans med Sören Dalevi, biskop hos Svenska kyrkan i Karlstad, ordnade en naturpromenad i Karlstad i parken ”Mariebergsskogen”. Jag och fotografen Gunnar Lundquist var med på promenaden, som blev ett minne för livet.

Både Dalevi och Arborelius är två stora och goda folkbildare som gärna talar om ekologi. I en ekologisk värld är rent vatten en av grunderna.

Påven har slagit fast att Katolska kyrkan ska arbeta för ett hållbart samhälle.

Arborelius räknas som nummer två i Katolska kyrkan, så att arbeta med påven tillhör hans vardag.

Arborelius är som ett kyrkans höghastighetståg. Stockholm, Karlstad och Rom är några av de platser där man kan möta honom och hans varma utstrålning.

Han är mycket begåvad. Anders är en duktig skribent och predikant. När Anders talar så lyssnar folket. Han vet varför en människa är född med två öron och en mun. Han är själv en god lyssnare – en viktig egenskap när man arbetar på uppdrag av Gud.

Läs denna intervju med en intressant person, som brinner som en vårdkase någonstans runt Vänern för budskapet: ”Vatten till alla lokalt och globalt”.

Det är 800000 människor som får sitt dricksvatten från Göta Älv och Vänern. Vad får det dig att tänka på?
– Detta faktum visar tydligt hur beroende vår befolkning är av tillgången på rent vatten. I Sverige måste vi anses privilegierade med många sjöar – och inte minst med en så stor sjö som Vänern. Samtidigt måste vi bli mer medvetna om vår plikt att se till att inte förorena och förstöra dessa naturtillgångar.

Det finns nästan en miljard människor i världen som inte får rent vatten varje dag. Vad gör vi åt det?
– Det behövs verkligen globala och effektiva åtgärder för att samordna tillgången till rent vatten. Det behövs både politiskt nytänkande och satsning på vetenskapligt hållbara åtgärder, till exempel för avsaltning av havsvatten.

Vad är Katolska kyrkans uppgift för att vi ska få rent vatten lokalt och globalt?
– En av kyrkans viktigaste uppgifter är att medvetandegöra alla människor av god vilja om vilken svår situation en stor del av världen befinner sig i där tillgången till vatten är ytterst begränsad. Genom påvliga uttalanden och skrifter som encyklikan Laudato så försöker man väcka människor till mer engagemang.

Artikelförfattaren Hans Mannefred överlämnar gåvor till Anders Arborelius och Sören Dalevi, biskop i Svenska kyrkan i Karlstad. Tavlan som Arborelius fick är ett foto på en marsipanfigur med rubriken Dop i Smålands Jerusalem: Utan vatten – inget dop framtagen av Thomas Reijo.

Vad är påvens roll i sammanhanget? Han har talat om att Katolska kyrkan ska stå för ett hållbart samhälle. Vad innebär det mer konkret?
– Påven Franciskus har på många sätt visat att det tillhör vår kristna moraliska förpliktelse att verka för ett mer hållbart samhälle i alla avseenden. Speciellt pekar han på att den rika delen av världen inte får ta allt i anspråk för egen räkning. De fattiga får inte glömmas bort utan måste ha samma möjligheter till rent vatten etcetera.

Vilket är ditt bästa minne från Vänern?
– Jag minns en tågresa utmed Vänern, nära Åmål, då solen glittrade över vattnet.

Hur mår Vänern i dag?
– Min kunskap är noll, men jag är rädd att man som på så många håll behöver begränsa utsläpp och föroreningar ännu mer.

Hur ska Vänern må bättre?
– Alla kommuner runt sjön borde göra ett krafttag för att bevara denna fantastiska naturtillgång

Hur ser du på EU:s roll när det gäller vattenfrågor?
– Naturligtvis måste EU ta vattenfrågan på stort allvar och prioritera upp saken på dagordningen.

Vilken devis väljer du för Vänerns framtid?
– Vår vän Vänern forever.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com