Tobaksindustrin orsakar enorma miljö- och klimatproblem

Under Almedalsveckan bevistade jag ett seminarium arrangerat av Philip Morris, ett av världens största tobaksbolag.Temat var ett rökfritt Sverige, och ingången hur tobaksbranschen och politiken borde gå hand i hand för att uppnå detta. Har ett bolag som under decennier med forskningsfusk och på andra sätt försökt att neka till att rökning är dödligt plötsligt kommit till insikt, och vill ta ansvar för det elände man ställt till med ? Kan alla vi som arbetar mot rökning nu lägga ner det arbetet och låta tobaksbolagen leda kampen för ett rökfritt Sverige?
”Ökenspridning och förstörd jordbruksmark följer i tobaks- odlingens spår och med det till och med svältkatastrofer.”
Foto: Marco Verch (is.gd/2jdU67) / CC BY(is.gd/2eaEG2)

Tobaksindustrin orsakar enorma miljö- och klimatproblem

Under Almedalsveckan bevistade jag ett seminarium arrangerat av Philip Morris, ett av världens största tobaksbolag.Temat var ett rökfritt Sverige, och ingången hur tobaksbranschen och politiken borde gå hand i hand för att uppnå detta. Har ett bolag som under decennier med forskningsfusk och på andra sätt försökt att neka till att rökning är dödligt plötsligt kommit till insikt, och vill ta ansvar för det elände man ställt till med ? Kan alla vi som arbetar mot rökning nu lägga ner det arbetet och låta tobaksbolagen leda kampen för ett rökfritt Sverige?

Nej, förstås inte. När jag i frågestunden pressade på med frågor fick jag i stället den tydliga bilden att man förstått att man sitter med Svarte Petter. Allt färre kommer att röka och i takt med det kommer vinsterna för Philip Morris att sjunka. Oavsett hur aggressiv marknadsföring man riktar mot ungdomar kan man på sin höjd uppnå att andelen rökare inte minskar lika snabbt som den annars skulle göra. Samtidigt sitter man med kontrakt med tobaksodlare och har byggt upp en infrastruktur för produktionen. Framför sig ser man därför inte bara minskade vinster, utan förluster.

Lösningen på detta är nya tobaksprodukter. Och att lansera dessa genom att utnyttja den utbredda kunskapen kring hur farligt rökning är. Ett seminarium om ett rökfritt Sverige var således i själva verket en marknadsföringsinsats av andra tobaksprodukter. Rökningens hälsoeffekter är dock bara toppen av isberget. Vad färre ser eller känner till är de kopiöst stora miljö- och klimateffekter tobaksindustrin orsakar. Tobaksindustrins klimatpåverkan är dubbelt så stor som Sveriges samlade koldixoxidutsläpp. Och det spelar ingen roll om tobaken används i en cigarett, i snus eller som nikotin till en e-cigarett. Därför är det inte så att alla som arbetar för ett rökfritt Sverige kan avveckla sitt arbete nu när Philip Morris vill driva den frågan. Vi måste i stället bredda informationsarbetet till att inkludera alla tobaksindustrins effekter. Inte bara berätta om lungcancer. Men också berätta att 1,3 miljoner barnarbetare under 14 år far illa på tobaksodlingar. Att tobaksindustrin står för en stor andel av avskogningen i världen och därmed också av utarmningen av den biologiska mångfalden. Att ökenspridning och förstörd jordbruksmark följer i tobaksodlingens spår och med det till och med svältkatastrofer.

Att kunskapsnivån är låg visades i den tobakspolitiska debatt som hölls mellan ungdomsförbunden dagen efter, och där jag hamnade bredvid Philip Morris representant som jag argumenterat emot. MUF visade sig i och för sig vara pålästa. Men inte på fakta, utan på vad tobaksbolagen vill: utnyttja andra tobaksprodukter för att minska rökningen. LUF, CUF och KDU kom däremot med inlägg som till och med min bänkgranne skakade på huvudet åt och instämde i att de var helt utan logik och verkligen inte åsikter tobaksbolagen matat dem med. KDU:s inriktning var att vi ska sluta ägna kraft åt att minska rökningen och fokusera på det stora samhällsproblemet: vårdköerna. Någon insikt om att rökning ger cancer och en rad andra sjukdomar vilket belastar sjukhusen och skapar vårdköer, fanns inte hos det ungdomsförbundet. LUF:s inriktning var att det är symtomen som måste åtgärdas, det vill säga att rökare blir sjuka, inte orsaken, själva rökningen. Förstår man inte orsakssamband kan man hamna snett …

När till och med tobaksbolagen vill se krafttag mot rökning kan man förundras över hur det kan finnas politiker som inte vill det. Men den stora tobakspolitiska striden kommer knappast att behöva föras mot de som i anti-liberal anda inte ser något problem i att ungdomar blir beroende av en drog. Den stora tobakspolitiska striden kommer att handla om vi ska bekämpa rökningen genom att premiera andra typer av tobaksprodukter eller inte. För att vinna den debatten är det nödvändigt att släppa fokus på rökningens hälsoeffekter och i stället visa hela bilden av hur tobaksindustrin motverkar snart sagt alla FN:s hållbarhetsmål. Ska vi uppnå en hållbar utveckling måste tobaksindustrin helt enkelt avvecklas.

Niclas Malmberg

Niclas
Foto: Miljöpartiet de gröna

Ny krönikör i Miljömagasinet

Niclas Malmberg är tidigare riksdagsledamot och har också varit kommunalråd i Uppsala. I riksdagen arbetade han främst med kultur-, klimat- och folkhälsofrågor. Niclas är ledamot i styrelsen för VISIR (VI Som Inte Röker) och har nyligen skrivit en rapport om miljö- och klimatpåverkan från produktion och konsumtion av tobak.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com