Fasa ut fossila bränslen till år 2030!

Per Bolunds tal i Almedalen fokuserade på utmaningen för klimatet och miljön. Miljöpartiets språkrör lyfte fram den skenande artutrotningen, behovet av en delnings- och cirkulärekonomi och föreslog en utfasning av fossila fordonsbränslen till år 2030.
MM

Per Bolund i Almedalen:

Fasa ut fossila bränslen till år 2030!

Per Bolunds tal i Almedalen fokuserade på utmaningen för klimatet och miljön. Miljöpartiets språkrör lyfte fram den skenande artutrotningen, behovet av en delnings- och cirkulärekonomi och föreslog en utfasning av fossila fordonsbränslen till år 2030.

Hej mångfaldsvänner! Vänner av mångfald, kan man vara något finare?

Så började Per Bolund (MP) sitt tal i Almedalen, där Miljöpartiet var först ut.

Språkröret lyfte att vi står inför en gigantisk utmaning med en miljon arter som hotas av utrotning, samtidigt som klimatkrisen blir allt värre och vi bara har några år på oss att vända utvecklingen.

Bolund talade om behovet av ett mer hållbart samhälle både för vår egen och jordens framtid. Han betonade problemen med masskonsumtionen och förespråkade en satsning på delningsekonomi, cirkulationsekonomi samt en ökad second hand- och reparationsmarknad, för för att få ett mer hållbart samhälle.

Språkröret uttryckte stor oro för somrar med allt varmare väder, med skogsbränder som följd:

Om dessa varma somrar är på väg att bli normalfallet, vad blir då framtidens extremväder?

Språkröret framhöll att allt fler inser att vi måste ställa om till en hållbar livsstil och att människor uppskattar effektiv miljöpolitik – ”politik som gör skillnad”. Det är genom hårt politiskt arbete som de gröna lösningarna nu växer fram. Exempel på det politiska arbetet är det så kallade bränslebytet, det vill säga att övergå till alltmer förnybart bränsle i våra fordonstankar. Målet är att den sista droppen fossilt bränsle ska säljas i Sverige inom tio år.

Per Bolund lyfte också fram de han kallade ”klimatfegisarna” – de som inte bryr sig om vad forskningen säger. De som exempelvis vill att man ska bygga ut flygplatser samtidigt som människor väljer att flyga mindre.

Under lång tid har klimatfegisarna kommit undan. Men jag är övertygad om att den tiden är över, sdea han.

Språkröret sade att vi befinner oss i ett klimatnödläge då till och med naturen börjar att få panik och där träden desperat sprider sina frön och kottar i rädsla för att dö. Naturens skrik på hjälp ska lyssnas på, inte ignoreras. När vi hjälper naturen hjälper vi också oss själva att överleva, underströk Per Bolund. Språkröret avslutade med en uppmaning att aldrig acceptera krafter som vill skrämma andra till tystnad. Anledningen till denna uppmaning var att organisationen RFSL fått ställa in sitt evenemang i Almedalen på grund av hot från nazister, något som de flesta tycker är helt oacceptabelt. 

Miljöpartiet är partiet för mångfaldsvänner. De som kämpar för mångfalden i samhället lika väl som i naturen, framhöll Per Bolund.

Naturskyddsföreningens generalsekreterare Karin Lexén tyckte om flera saker i talet.

Bolund tog upp många viktiga frågor, men talet kunde innehållit fler konkreta förslag. Mycket bra att han lyfte mångfaldhetsfrågorna, såväl det akuta läget för den biologiska mångfalden som frågan om mänsklig mångfald, säger hon till Miljömagasinet.

Utspelet om bränslebytet och 100 procent förnybart 2030 är välkommet. Men frågan om biodrivmedel måste länkas till ett hållbart uttag av skogen. Det räcker inte att byta drivmedel, vi måste också effektivisera transportarbetet och elektrifiera. Klimatlösningarna får inte skapa nya miljöproblem genom att öka biomångfaldskrisen.

Liza Ahnland