Satsning på sol i Rios favelor

Satsning på sol i Rios favelor

En satsning på solenergi har lett till kraftigt sänkta elkostnader för fl era offentliga institutioner i favelan Morro de Santa Marta i Rio de Janeiro. Målet är att satsningen ska nå ut till många fl er fattiga områden i
storstaden.

– Vi kan inte bara arbeta för att ha råd med elräkningen, säger José Hilario dos Santos, som är ordförande för boendeföreningen i Morro de Santa Marta.

Han menar att de höga elpriserna i favelan beror på att den lokala distributören bara uppskattar hur stor den enskilda användningen är, utan att verkligen kontrollera den.

– Elräkningarna är höga även om man inte varit hemma utan varit ute och rest, säger José Hilario dos Santos.

De ständigt stigande elkostnaderna har ökat efterfrågan på solenergi, i synnerhet bland den fattiga befolkningen som bor i favelorna – vilka utgör nästan en ” ärdedel av de 6,6 miljoner invånarna i staden. För många av låginkomsttagarna står elräkningarna för en stor andel av deras utgifter.

 

Minskade elkostnader

Hittills har 15 off entliga institutioner i Santa Marta fått solpaneler installerade, vilket kraftigt har minskat deras elkostnader. Bakom satsningen står det sociala företaget Insolar, som arbetat i området de senaste tre åren. Fyra förskolor, boendeföreningen och ett par skolor tillhör de lokaler som fått tillgång till solenergi, med stöd från oljejätten Shell.

Nu är planen att även ett 30- tal företag i favelan ska få tillgång till solpaneler. Insolar hoppas även få det stöd som behövs för att göra liknande satsningar i många fl er favelor i Rio de Janeiro. Enligt Henrique Drumond, som är företagets grundare, ökar hela tiden efterfrågan på solenergi i dessa områden.

– Vi gör detta tillsammans med lokalbefolkningarna, för de blir involverade i hela processen och vi utbildar lokal arbetskraft, säger han till IPS.

I Santa Marta har 35 personer fått gå en elektrikerutbildning med fokus på solpaneler, och enligt Henrique Drumond arbetar en del av dem i dag ute på fältet.

 

Förskolan en av de första

En av de första lokaler som fick tillgång till solenergi var förskolan Mundo Infantil, som startades redan 1983 av lokala mammor i syfte att göra det möjligt för fl er kvinnor att gå ut på arbetsmarknaden. I dag går 60 barn på förskolan, som har 13 anställda. Sedan solpanelerna installerades har förskolans elkostnader minskat betydligt.

– De insparade pengarna har vi använt till att erbjuda barnen bättre mat, säger förskolechefen Adriana da Silva.

Den största solenergianläggningen har installerats vid en annan förskola, Cepac, där runt 150 barn går och som är sammanlänkad med en närliggande katolsk grundskola. Enligt Janaina Santos, som är chef för verksamheten, har man tack vare solpanelerna lyckats minska sina elkostnader till en femtedel av de tidigare utgifterna. Tack vare detta har verksamheten kunnat bygga ut sitt bibliotek och köpa in nya läromedel.

– Även miljöaspekten är viktig. Barnen får lära sig om energifrågor och behovet av återvinning, berättar Janaina Santos.

 

Lyser upp offentliga platser

Även off entliga platser i Santa Marta blir upplysta av batterier som laddats upp med solenergi, när de återkommande elavbrotten slår till. Då tänds gränder, torg och andra viktiga platser av dessa reservaggregat. Även den hissbana som transporterar befolkningen i Santa Marta uppför det berg där favelan ligger har nödlampor som tänds tack vare solenergi vid behov.

Fler av de guider som arbetar med att visa turister runt i Santa Marta har gått den solpanelsutbildning som Insolar erbjuder.

– Jag kan erbjuda mina tjänster som elektriker, säger en av dem, miljöaktivisten Carlos Barbosa.

 

Det pågår också ett arbete inom favelan där en grupp boende är på väg att bilda ett kooperativ som har som målsättning att börja installera solpaneler i människors bostäder. Det skulle enligt medlemmarna förbättra levnadsförhållandena i favelan.

Text och foto:
Mario Osava/IPS


Foto: Mario Osava/IPSSolpaneler syns på taken till fl era byggnader i Morro de Santa Marta i Rio de Janeiro. I mitten
syns förskolan Cepac, som lyckades få ner sina elkostnader med 80 procent efter att panelerna
installerades.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com