Det stora Problemet

MM19-25s12
Då sitter jag på tåget hem från Bryssel, efter mina första officiella möten som invald Europaparlamentariker för den Gröna gruppen. Vi har bland annat ägnat den första tiden åt att välja styrelse till den gröna partigruppen – och det känns oerhört bra att min partikollega Alice Bah Kuhnke blev invald som vice ordförande. Alice och jag har även hunnit med inledande möten med våra kollegor från Finland och Danmark; som vi kommer att samarbeta med i många frågor.
”En av många fördelar med att åka tåg, utöver miljövinsten, är att man får den där viktiga möjligheten till reflektion; tid att tänka helt enkelt.”
Foto: Lars Plougmann (is.gd/Ym0E4e) / CC BY -SA (is.gd/wmTgWa)

Det stora Problemet

Då sitter jag på tåget hem från Bryssel, efter mina första officiella möten som invald Europaparlamentariker för den Gröna gruppen. Vi har bland annat ägnat den första tiden åt att välja styrelse till den gröna partigruppen – och det känns oerhört bra att min partikollega Alice Bah Kuhnke blev invald som vice ordförande. Alice och jag har även hunnit med inledande möten med våra kollegor från Finland och Danmark; som vi kommer att samarbeta med i många frågor.

En av många fördelar med att åka tåg, utöver miljövinsten, är att man får den där viktiga möjligheten till reflektion; tid att tänka helt enkelt. Jag kan uppleva att det har blivit en bristvara i vårt moderna samhälle. Informationsflödet ökar snabbt för varje år. Det finns så klart stora möjligheter och fördelar med det – men vi måste också tillåta oss möjligheten att stanna upp i flödet ibland, och bara vara.

Och det finns mycket att fundera över, med tanke på den akuta situation som vi människor har orsakat för allt levande på denna planet. Klimatförändringarna, den snabbt minskande biologiska mångfalden, överutnyttjandet av ändliga resurser – och tyvärr samtidigt även växande berg eller öar av sopor av olika slag. Ibland konkreta, tydliga och synliga – ibland mer diffusa. Så diffusa att många fortfarande inte tänker på de problem som den typen av avfall från vårt samhälle orsakar.

Alla dessa problem är egentligen symptom på det stora underliggande Problemet – det med stort P: Vi har skapat ett samhälle som inte är hållbart. Om utvecklingen inte är hållbar så är den ohållbar – och då går förr eller senare något sönder. Det gäller samhället i stort, det gäller företag och organisationer. Samma gäller för familjen och i våra enskilda liv. Jag brukar ofta efterlysa nyanser i samhällsdebatten, men i det här fallet är det faktiskt svartvitt. Rätt eller fel. Antingen skapar vi ett samhälle som är hållbart och rättvist, eller så håller vi igång det ohållbara och orättvisa tills det går sönder.

För att ställa om samhället, så att det blir rättvist och hållbart, krävs det politik som förändrar och utvecklar samhället. Vi Gröna har stora möjligheter att påverka nu under de kommande fem åren. Vi har blivit större än någonsin tidigare, med 75 mandat av totalt 751 i parlamentet. De gröna partierna i Europa hade stora framgångar i exempelvis Tyskland, Frankrike och Irland . Det gör att vi nu är den fjärde största gruppen i parlamentet, efter Kristdemokraterna, Socialdemokraterna och Liberalerna. Och för första gången har inte Kristdemokraternas och Socialdemokraternas partigrupper  majoritet tillsammans. Den nya maktbalansen gör att vi under den här mandatperioden kommer att se mer förhandlingar och överenskommelser mellan fler grupper.  Här har vi Gröna förbättrat våra möjligheter att påverka.

Även om det finns fördelar med att åka tåg, så är det också mycket som verkligen kan och borde bli bättre med tågtrafiken i Europa. I morse åkte jag 06.25 från Bryssel, och med byten i Köln och Hamburg ska jag vara framme i Köpenhamn 18.40. Jag får alltså en ”kontorsdag” på tåget, där jag hinner besvara mail och även skriva denna krönika. Men samordningen mellan tågbolagen är inte bra. Sista kvällståget från Köpenhamn till Stockholm går 18.23, så i stället för att komma fram sent ikväll får jag vänta på nattåget i Malmö och kommer till Stockholm först i morgon bitti.

Det var samma sak på nedresan för tre dagar sedan. Även då avgång 06.25 (från Stockholm), och efter ett par byten ankomst Köln 21.45. Men även då missade jag sista kvällståget (till Bryssel) och det blev övernattning i Köln. I stället för att resorna borde ta 16-17 timmar så tar de cirka ett dygn.

Jag förstår att en del tvekar att åka tåg genom Europa. Samordningen mellan tågbolagen behöver även bli bättre när det gäller möjligheten att boka biljetter mellan olika länder – och när det gäller att ta ett bättre gemensamt ansvar för nattåg på längre sträckor.

Frågan om en bättre tågtrafik i EU har vi Gröna lyft upp på dagordningen. Med dagens pånyttfödda intresse för tåg i Europa är det färre partigrupper som går i opposition. I andra frågor kommer de konservativa grupperna ifrågasätta och motarbeta oss desto mer. Men vi har förbättrat våra möjligheter att påverka och förändra – på riktigt. Inte bara i viktiga detaljfrågor – som tågtrafiken, utan även när det gäller själva grundfrågan: Att skapa ett hållbart och rättvist samhälle. För oss som lever här idag, och även för kommande generationer.

Jag ser verkligen fram emot de kommande åren i Bryssel och Strasbourg. Jag vet att jag kommer att få lära mig mycket – och jag hoppas även att jag ska kunna bidra med mycket.

På tåget Hamburg-Puttgarden 13 juni 2019.

Pär Holmgren

Europaparlamentariker för Miljöpartiet

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com