Sjukförsäkringen nära haveri

EivorKarlsson2
Konstitutionsutskottet (KU) prickade socialförsäkringsminister Annika Strandhäll för hur hon sparkade Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler. Men nu bör regering och riksdag ägna sig åt de riktigt stora problemen. Exempelvis de som nekas sjukskrivning eller sjukskrivna som riskerar utförsäkring – trots att de enligt flera läkarintyg är sjuka och har nedsatt arbetsförmåga. Nu slår regeringen till reträtt, men sent, och slopar niodagarsmålet för sjukpenning per person och år.
Eivor Karlsson
Photo: Miljöpartiet

Sjukförsäkringen nära haveri

Konstitutionsutskottet (KU) prickade socialförsäkringsminister Annika Strandhäll för hur hon sparkade Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler. Men nu bör regering och riksdag ägna sig åt de riktigt stora problemen. Exempelvis de som nekas sjukskrivning eller sjukskrivna som riskerar utförsäkring – trots att de enligt flera läkarintyg är sjuka och har nedsatt arbetsförmåga. Nu slår regeringen till reträtt, men sent, och slopar niodagarsmålet för sjukpenning per person och år.

Hanne Kjöller tog upp sjukskrivningarna i kolumnen på ledarsidan i Dagens Nyheter den 18 juni under rubriken ”I Simrishamn finns (nästan) inga sjukskrivna invånare.” Vill regeringen minska sjuktalen så har Kjöller ett tips på en ny socialförsäkringsminister: En skånsk läkare. Då känner förmodligen inte Kjöller till att Sverige i dag har OECD:s hårdaste kvalifikationskrav för sjukskrivning.

Kjöller har besökt Simrishamn och den medicinskt ansvarige läkaren Richard Fahlström på vårdcentralen som har 9200 patienter listade. Nio är dem är sjukskrivna. Hur kan simrishamnsborna vara så friska? ”Vi sjukskriver för sjukdom, inte för arbetsplatsproblem eller sociala svårigheter”, säger Fahlström. ”Av samma skäl undviks nogsamt de utmattningsdiagnoser som såvitt jag vet bara existerar i Sverige”, skriver Kjöller.

Nej, Kjöller – utmattningsdiagnoser finns på riktigt. Något som låssmeden Walday i Västerås drabbades av. Mannen var helt slut. Han sov bort sina semesterveckor. Läkaren konstaterade utmattningssyndrom och att Walday inte kunde jobba full tid. Men FK nekade sjukskrivning. Walday blev tvärarg. Han var sjuk och hade kraftigt nedsatt arbetsförmåga. Så han plockade ut alla beslut om sjukpenning för samtliga anställda på FK under en period på ett år. Sammanställningen visade att det var tio gånger färre avslag när FK:s handläggare bedömde sina egna kollegor. När FK:s ledning konfronterades med låssmeden Waldays lilla undersökning försökte man vifta bort den – det håller inte som statistiskt urval. (Dala-Demokraten, 5 juni).

”Veckans på sätt och vis roligaste, men också mest upprörande nyhet”, skriver Dala-Demokraten. Här krävs ett politiskt nytänkade och översyn av hela sjukförsäkringen. Vad gör då ansvariga rikspolitiker? Och vad händer med de patienter i Simrishamn som nekas sjukskrivning men som trots det inte klarar av att arbeta heltid eller inte arbeta alls? Jag instämmer med Dala-Demokratens Göran Greider: Den svenska sjukförsäkringen är sedan många år tillbaka till stor del närapå ur funktion.

Andelen personer som fått sin sjukpenning indragen i Sverige har fyrdubblats sedan 2014. Det framgår av en rapport från Inspektionen för Vård och omsorg (IVO) som också visar på stora regionala skillnader (SVT 29 maj 2018.) De politiska vindarna kring sjukförsäkringen har växlat oavsett vilka som styrt landet. Sjukförsäkringen måste bli stabil.  

Under rubriken ”Sjuka i Simrishamn söker sig till andra läkare” i DN Åsikt (18 juni) fick Kjöller svar av Åke Andrén-Sandberg, distriktsläkare på Österlen, boende i Simrishamns kommun. Att tvinga sjuka som inte klarar att arbeta att gå till jobbet går inte ihop med läkaretiken, skriver Andrén-Sandberg.

Andrén-Sandberg: ”Hur kan Simrishamnsborna vara så friska? Det innebär att hon tror att de som inte är sjukskrivna är friska, men kan det vara så enkelt? Det skulle ju innebära att om jag – arbetande i en närliggande kommun till Simrishamn – inte sjukskriver en patient så blir hen frisk?”

Han fortsätter: ”Om man verkligen tror att det går tusen friska på varje sjuk (=sjukskriven) lever man långt från verkligheten. Tar vi bort barn och gamla blir det fortfarande en sjukskriven per 500 i yrkesarbetande ålder. Förstår inte Hanne Kjöller att det finns människor med diskbråck, cancer eller svår psykisk sjukdom som inte kan arbeta?”.

Simrishamnsläkarna får inte några intyg underkända av FK. Betyder det alltid adekvat bedömning? Det är viktigt att vi tillsammans slår vakt om ett humant och rättssäkert socialförsäkringssystem. Vi kan inte vänta på att sjukförsäkringen havererar. Ämnet sjukförsäkring är politisk dynamit – och har varit det under lång tid. Frågan är om det finns systemfel hos Försäkringskassan och i hela sjukförsäkringssystemet. Det är en politisk fråga.

Eivor Karlsson 

Opinionsredaktör

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com