Klimathopp och panik


Det är något som händer nu med vår förståelse av klimatkrisen. Det har hänt mycket under de senaste åren! Många har börjat förstå allvaret och allt fler reagerar nu allt kraftfullare; inte minst för att vi politiker ska ta ett större ansvar — och göra det som vetenskapen säger krävs för att hålla uppvärmningen väl under två grader.”Under påskveckan försökte nätverket ”Extinction Rebellion” lamslå London. De lyckades delvis med det, och över tusen personer greps i samband med dessa klimatprotester, bland annat för att de hindrat trafiken.”

Klimathopp och panik

Det är något som händer nu med vår förståelse av klimatkrisen. Det har hänt mycket under de senaste åren! Många har börjat förstå allvaret och allt fler reagerar nu allt kraftfullare; inte minst för att vi politiker ska ta ett större ansvar — och göra det som vetenskapen säger krävs för att hålla uppvärmningen väl under två grader.

Skolungdomar runt omkring hela
världen skolstrejkar på fredagar för klimatet. Under påskveckan försökte
nätverket ”Extinction Rebellion” lamslå London. De lyckades delvis med det, och
över tusen personer greps i samband med dessa klimatprotester, bland annat för att
de hindrat trafiken.

Jag som har jobbat med klimatfrågan i över 20 år kan känna ett växande hopp just nu. De som
precis har insett hur akut läget är drabbas kanske snarare av panik. Möjligen
kan en kombination av just hopp och panik leda till en snabbare omställning av
hela det globala samhället nu, runt 2020.

För att lyckas behöver utsläppen
globalt nå en maxnivå omedelbart — inte i framtiden, utan nu i skiftet mellan
2010-talet och 2020-talet. Utsläppen i världens rika länder måste minska med
åtminstone tio procent per år. Inom bara något årtionde behöver vi skapa en
balans mellan hur mycket växthusgaser vi släpper ut och hur mycket vårt samhälle
kan binda — i jordbruk, skogsbruk och med ny teknik.

Och även om vi lyckas med
denna stora och omfattande omställning av hela vårt samhälle, måste vi
samtidigt förstå att klimatförändringarna fortsätter i ytterligare flera
årtionden. Och när det gäller konsekvenser, som stigande världshav, handlar det
snarare om flera århundraden. All form av samhällsplanering behöver ta hänsyn
till detta. Både klimatomställning och klimatanpassning är det smartaste vi kan
göra, ur ett rent  samhällsekonomiskt
perspektiv.

Vad väntar vi egentligen på? Det
år vi inte längre förstärker växthuseffekten, när vi har skapat balans mellan
den koldioxid vi släpper ut och den koldioxid vi binder, kan vi tänka på som
”midsommar” ur ett klimatperspektiv. Vid denna tidpunkt kommer vi att ha
maximalt med växthusgaser i atmosfären, och växthuseffekten kommer därför att
vara som störst. Men precis som det inte är varmast i slutet av juni när solen
står som högst på himlen och tillför maximalt med energi, utan först senare
under sommaren, kommer effekterna av våra utsläpp att fortsätta att växa även
efter att vi slutat fylla på med mer utsläpp. Den globala uppvärmningen kommer
alltså att upphöra först långt efter att vi slutat förstärka växthuseffekten.

Tänk om vi hade tillämpat samma
försiktighetsprincip med klimatet som vi gör när det gäller andra hot och
risker mot vårt samhälle; till exempel riskerna för en kärnkraftsolycka eller
krig — eller säkerheten på en flygplats. Då 
skulle vi helt stoppat utsläppen redan för flera årtionden sedan. Men
riskerna med ett varmare klimat verkar än så länge vara alltför otydliga, eller
för långt fram i tiden, för att vi ska agera tillräckligt. Men förhoppningsvis är
detta nu snart på väg att förändras, i takt med att följderna för allt fler blir
allt tydligare, när det inte längre bara är teorier om

vad som kan hända i framtiden.

Trögheten i
omställningen beror till stor del på att det fortfarande 2019 finns för många människor
i maktpositioner som är så rädda för förändringar i samhället, eller
förändringar  i sina egna liv. Det är
konservativa människor som sitter på mycket makt. De verkar hellre se att
kommande generationer drabbas, eller att människor i andra delar av världen
drabbas, än att de skulle behöva acceptera förändringar här och nu.

EU-Valet 26 maj handlar i
flera frågor om ett val mellan att gå framåt och bidra till en omställning till
ett modernt, mer rättvist och mer hållbart samhälle – eller att välja att
stanna kvar i 1900-talssamhället och blunda för de utmaningar världen står
inför.  

Pär Holmgren

Ny krönikör i Miljömagasinet

Pär Holmgren är
meteorolog och miljöpartistisk politiker och från och med nu fast krönikör i
Miljömagasinet. Han återkommer regelbundet framöver för att skriva om de frågor
och företeelser han anser är viktiga i vår samtid.

MM19-17S12-2
Foto: Miljöpartiet de gröna

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com