KlimatNyheterPolitik

Hållbart EU-ledarskap väntar för Finland

MM19-25s9talonpoika
Finland är redo för ordförandeskapet i EU som inleds den 1 juli. Under Järvaveckan berättade ambassadör Liisa Talonpoika om förberedelserna – principer för hållbar utveckling ska styra. Brexit och klimatet väntas bli de stora frågorna.
Finlands ambassadör Liisa Talonpoika talade om EU på Järvaveckan.

Hållbart EU-ledarskap väntar för Finland

Finland är redo för ordförandeskapet i EU som inleds den 1 juli. Under Järvaveckan berättade ambassadör Liisa Talonpoika om förberedelserna – principer för hållbar utveckling ska styra. Brexit och klimatet väntas bli de stora frågorna.

På Järvaveckans seminarium “EU och jag” den 12 juni berättade Finlands ambassadör Liisa Talonpoika om Finlands förberedelser inför EU-ordförandeskapet. 5000 möten ska hållas med de 28 länderna. Ordförandeskapet kommer att kunna följas via sociala medier: på www.eu2019.fi, på Twitterkontot @EU2019FI och på Instagram,  Youtube och Flickr.

– Första saken är att hantera den institutionella röran, sade Talonpoika angående den utgående kommissionen och det inkommande parlamentet.

Ordförandeskapets uppgifter blir att bereda möten, skapa enighet och föra ärendena vidare. Liisa Talonpoika förutspår att de stora frågorna bland annat blir Brexit och klimatet.

Jori Arvonen, undersekreterare för EU-ärenden, lägger till Nordirlands utträde den sista oktober på ärendelistan och unionens fleråriga budgetram. Det framgår av en artikel på www.eu2019.fi.

 Enligt Jori Arvonen vill Finland nå enighet i unionens långsiktiga klimatstrategi för att hejda den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Han förväntar sig även att migrationsfrågan tas upp.

EU kommer närmare Sverige mellan juli-december 2019 när ett antal toppmöten kommer att pågå i Helsingfors. Antalet möten kommer att begränsas till en hållbar nivå eftersom principerna för hållbar utveckling kommer att följas under ordförandeskapsmånaderna.

Den 4-5 juli hålls det första informella ministermötet i Helsingfors. Ekologisk, närodlad och säsongsbetonad mat serveras då och man kommer att bjuda på vanligt kranvatten i stället för vatten i (plast)flaska. Inga traditionella ordförandeskapsgåvor kommer heller att ges står det på www.finlandabroad.fi.

Mötesdeltagarnas flygresor ska klimatkompenseras genom att finansiera projekt som minskar utsläppen.

Finland har även enligt Jari Arvonen startat en process för ett ökat antal videokonferenser för att minska på tjänsteresorna inom unionen. Vidare har man satsat på digitala lösningar i stället för inredning med olika material.

Ordförandelandet, som är för ökad öppenhet och transparens, vill utveckla arbetssätten för just ökad öppenhet liksom bättre lagstiftning och användning av ny teknik för att stärka EU-medborgarnas delaktighet och demokratin samt för att motverka desinformation.

Förberedelserna har pågått i 1,5 år. Enligt Juri Arvonen är Finland redo att påbörja uppdraget.

Text och foto: Armi Janhunen

carlos.javier.luna

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com