Hållbart EU-ledarskap väntar för Finland

MM19-25s9talonpoika
Finland är redo för ordförandeskapet i EU som inleds den 1 juli. Under Järvaveckan berättade ambassadör Liisa Talonpoika om förberedelserna – principer för hållbar utveckling ska styra. Brexit och klimatet väntas bli de stora frågorna. Finlands ambassadör Liisa Talonpoika talade om EU på Järvaveckan.

Hållbart EU-ledarskap väntar för Finland

Finland är redo för ordförandeskapet i EU som inleds den 1 juli. Under Järvaveckan berättade ambassadör Liisa Talonpoika om förberedelserna – principer för hållbar utveckling ska styra. Brexit och klimatet väntas bli de stora frågorna.

På Järvaveckans seminarium “EU och jag” den
12 juni berättade Finlands ambassadör Liisa Talonpoika om Finlands
förberedelser inför EU-ordförandeskapet. 5000 möten ska hållas med de 28
länderna. Ordförandeskapet kommer att kunna följas via sociala medier: på
www.eu2019.fi, på Twitterkontot @EU2019FI och på Instagram,  Youtube och Flickr.

– Första saken är att hantera den
institutionella röran, sade Talonpoika angående den utgående kommissionen och
det inkommande parlamentet.

Ordförandeskapets uppgifter blir att bereda
möten, skapa enighet och föra ärendena vidare. Liisa Talonpoika förutspår att
de stora frågorna bland annat blir Brexit och klimatet.

Jori Arvonen, undersekreterare för
EU-ärenden, lägger till Nordirlands utträde den sista oktober på ärendelistan
och unionens fleråriga budgetram. Det framgår av en artikel på www.eu2019.fi.

 Enligt Jori Arvonen vill Finland nå
enighet i unionens långsiktiga klimatstrategi för att hejda den globala
uppvärmningen till 1,5 grader. Han förväntar sig även att migrationsfrågan tas
upp.

EU kommer närmare Sverige mellan
juli-december 2019 när ett antal toppmöten kommer att pågå i Helsingfors.
Antalet möten kommer att begränsas till en hållbar nivå eftersom principerna
för hållbar utveckling kommer att följas under ordförandeskapsmånaderna.

Den 4-5 juli
hålls det första informella ministermötet i Helsingfors. Ekologisk, närodlad
och säsongsbetonad mat serveras då och man kommer att bjuda på vanligt
kranvatten i stället för vatten i (plast)flaska. Inga traditionella
ordförandeskapsgåvor kommer heller att ges står det på www.finlandabroad.fi.

Mötesdeltagarnas flygresor ska
klimatkompenseras genom att finansiera projekt som minskar utsläppen.

Finland har även enligt
Jari Arvonen startat en process för ett ökat antal videokonferenser för att
minska på tjänsteresorna inom unionen. Vidare har man satsat på digitala
lösningar i stället för inredning med olika material.

Ordförandelandet, som är för ökad öppenhet och transparens, vill utveckla
arbetssätten för just ökad öppenhet liksom bättre lagstiftning och användning
av ny teknik för att stärka EU-medborgarnas delaktighet och demokratin samt för
att motverka desinformation.

Förberedelserna har pågått i 1,5 år. Enligt
Juri Arvonen är Finland redo att påbörja uppdraget.

Text
och foto: Armi Janhunen

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com