EU-kartan ritas om


Vi som i val. Det var som en upprepning av riksdagsvalet: Alla vann! Surrealistiskt,
närmast världsfrånvänt gjorde varje parti, utom Fi, sitt yttersta för att fi nna en mer eller mindre omöjlig förklaring till vinsten i Europaparlamentsvalet.
Europaparlamentet i spänd förväntan på nya parlamentsledamöter.
Foto: Paasikivi (is.gd/eTtHS0)/ CC BY-SA (is.gd/KO4vwc)

EU-kartan ritas om

Vi som i val. Det var som en upprepning av riksdagsvalet: Alla vann! Surrealistiskt,
närmast världsfrånvänt gjorde varje parti, utom Fi, sitt yttersta för att fi nna en mer eller mindre omöjlig förklaring till vinsten i Europaparlamentsvalet.

Förutom
SD:s klara ökning (16,9 procent) gentemot EU-valet 2014 speglade inte det
svenska resultatet övriga Europa. En tydlig indikator över resterande EU, från
ost till väst, nord till syd, var framgången för de av hävd EU-vänliga gröna
och liberala partierna.

Miljöpartiet
minskade

kraftigt i förhållande till förra EU-valet, men ökade ställt mot riksdagsvalet
(11,4 procent). I Tyskland tog Die Grünen, numera näst störst parti, större än
socialdemokraterna, som väntat ett jättekliv mot ett eget block i Bundestag.
Även Vihreä liitto (Gröna förbundet) gick fram med stormsteg och har nu
definitivt befäst sin position i finsk politik. Och på Irland tredubblade
Comhaontas Glas (Gröna alliansen) sina röster.

Därtill
skördade gröna partier framgångar i Storbritannien, Frankrike, Danmark och
Nederländerna. En framgång som lär behövas i Bryssel då de av hävd EU-kritiska
bruna partierna dessutom, påfallande ofta, är klimatförnekare som bromsar
rationella åtgärder.

Populister, nationalister,
fascister och extremister har hittills varit väldigt splittrade och kommer bli
så än mer i framtiden. De fick inte folkets mandat att fortsätta söndra och
hindra klimatomställningen. Farhågan var att den EU-kritiska,
högernationalistiska ECR-gruppen (Europeiska konservativa och reformister, i
vilken SD sitter kvar enligt egen utsago) skulle växa mera än vad den gjorde.

Den
österrikiska Ibiza-skandalen (förbundskansler Sebastian Kurz avgick just efter
en rekordkort ämbetsperiod) tycks ha spillt över på EU-valet. Förvisso skördade
de extremnationalistiska och EU-kritiska regeringspartierna stora framgångar i
Polen, Ungern och Italien (PiS, Fidesz respektive Lega). Det var emellertid
väntat. Även storsegern över Labour och Tory för Nigel Farages nya Brexitparti
(som ensamma får 29 mandat mot Sveriges 20) är anmärkningsvärd.

Deras
nationalistiska syskonpartier i Tjeckien, Slovakien och Slovenien gick dock
kraftigt bakåt. Lönnmordet på slovakiska journalisten Ján Kuciak och hans
partner efter avslöjanden om en maffia-regeringskorruption tros ha utövat en
väsentlig påverkan i samtliga dessa val.

Ökningen för de gröna och liberala
partierna skapar ett slags status quo i EU-parlamentet. Från en storkoalition
mellan socialdemokrater och kristdemokrater (typ: tysk modell) spekuleras det
nu om en superkoalition där liberaler och gröna slår in en kil i koalitionen
och får en vågmästarroll vid omröstningar (typ: svensk modell). Den rådande
bilden av polarisering och splittring består dock.

Avgörande
blir EPP:s (Europeiska folkpartiets grupp) förhållningssätt till respektive
grupp. Går moderater/kristdemokrater mot mitten eller höger om? Yttermera kan
partigruppen som EU-kommissionens samt Europarådets blivande ordförande tillhör
avgöra vilken politisk karta, charta EU kommer anta de kommande fem åren.

Rikard Rehnbergh

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com