Många nya gröna i parlamentet

Europaparlamentet 2019-2024

Provisoriska resultat

Valdeltagandet i EU-valet ökade kraftigt i EU som helhet, från knappt 43 procent 2014 till 51 denna gång.
Valdeltagandet i EU-valet ökade kraftigt i EU som helhet, från knappt 43 procent 2014 till 51 denna gång.
I Sverige var valdeltagande 53 procent (en ökning med två procent). Svenskarna har valt in 16 nya ledamöter till EU-parlamentet. Fyra ledamöter valdes om: Frederic Federley (C), Jytte Guteland (S), Malin Björk (V) och Peter Lundgren (SD).

Många nya gröna i parlamentet

Valdeltagandet i EU-valet ökade kraftigt i EU som helhet, från knappt 43 procent 2014 till 51 denna gång. I Sverige var valdeltagande 53 procent (en ökning med två procent). Svenskarna har valt in 16 nya ledamöter till EU-parlamentet. Fyra ledamöter valdes om: Frederic Federley (C), Jytte Guteland (S), Malin Björk (V) och Peter Lundgren (SD).

I Sverige har M, C, KD, SD och V gått framåt medan S, MP och L har backat och Fi förlorade sitt enda mandat. Miljöpartiet fick två mandat mot tidigare fyra — rösterna har minskat från 15,4 till 11,4 procent, vilket dock är sju procent över partiets resultat i senaste riksdagsvalet. 

De grönas totala representation i Europaparlamentet har ökat kraftigt, från 52 till 69 mandat. Även de liberala och högerpopulistiska partierna gick framåt.

Johanna Sandahl, ordförande för Naturskyddsföreningen, har förhoppningar då många partier har lovat mycket i klimatpolitiken:

De kommande tio åren är avgörande för att minska klimatutsläppen. Det vilar ett tungt ansvar på de partier och parlamentariker som tar plats i parlamentet att vara en stark röst för en ambitiös miljöpolitik inom EU. Det både förpliktar och är hoppfullt att de flesta partier lovat mycket. Nu måste de leverera utifrån sina löften.

Madeleine van der Veer (WWF):

Vi hoppas så klart att vi får ett parlament som tar ställning för tuffare klimatmål och en mer ambitiös strategi för biologisk mångfald. Att den som väljs är en person som tar miljö- och klimatfrågorna på det allvar som krävs.

Lina Burnelius på Greenpeace:

Människor som vill sätta planeten och kommande generationers rättvisa främst gick till vallokalerna och vi fick svart på vitt det vi känt av länge, en växande grupp människor sluter tillsammans upp bakom forskningen och kräver en hållbar värld som tar miljörättvisa i beaktning. Vi kommer nu  jobba ännu hårdare, vi kommer inte svika barnen, vi hör dem – vi tar rygg på dem nu och sluter tillsammans upp bakom forskningen. Lösningen finns, det är bara några få aktörer som står i vägen.

Armi Janhunen

 

 

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com