Demokrati på glid efter Trump

Det Donald Trump har gjort och gör kommer att ha effekter även efter att Joe Biden har flyttat in i Vita huset. Den märkliga taktik Trump använt sig av kan bli som ett virus. Det har visat sig att lögner och överdrifter kan leda till framgång. Att det kan inspirera såg vi många exempel på i USA:s valrörelse.

Åke Askensten.
Foto: privat

Det är nu viktigt att det antidemokratiska viruset stoppas. Inte ens i de demokratiska länderna är vi på den säkra sidan. De högerpopulistiska krafterna är på gång i Sverige. Det duger inte längre att säga ”vi var naiva”. Vi måste i stället vara klarsynta och bemöta de lögner som sprids.

I Sverige är ett tydligt exempel de kampanjer som bedrivs mot Miljöpartiet, främst i sociala medier där partiet anklagas för både det ena och det andra. Exempelvis att plastpåseskatt är en MP-uppfinning och att öppna gränser skulle vara partiets politik.

Det är viktigt att minnas talesättet att om en lögn upprepas tillräckligt ofta kan den bli en etablerad sanning. Lögnerna måste bemötas och flera demokratiska partier måste bli bättre på sociala medier. Mycket bättre. Det gäller att ta debatten. Just Donald Trump insåg tidigt att sociala medier kan vara ett effektivt politiskt vapen. Hans ständiga twittrande av märkliga och ibland osanna påståenden nådde i princip hela världen. Många okritiska personer tog intryck. Kronan på det trumpianska verket kom när han blev USA:s president trots att han totalt sett hade färre röster än Hillary Clinton. Då klagade han inte på den amerikanska demokratin, något som han gör desto mer när han nu står som världrekordinnehavare av titeln ”Bad loser”. Han fortsätter att överklaga och spotta ur sig anklagalser om valfusk och annat. Detta trots att federala Election Infrastructure Government Coordinating Council and the Election Infrastructure Sector Coordinating Executive Committees har tillbakavisat påståendena och slagit fast att detta val var det säkraste någonsin i USA. Det har också blivit nej för Trump & co i flera delstaters domstolar.

Till saken hör att Bidens segermarginal blev allt större i rösträkningens slutskede. Men det påverkar inte en president som klamrar sig fast vid makten trots att han vet att han har förlorat.

Ett speciellt inslag i Trumps agerande är att han uppmanat sina supportrar att hålla sig ”redo” om han förlorar valet. Det har gett energi till beväpnade extrema grupper. Hans ord skulle kunna tolkas som en uppvigling till våld. Hans återkommande lögner och attacker mot myndigheter är oroväckande. Trump är missnöjd med massmedierna, nu även med favoritkanalen Fox News, som ganska tidigt utropade Biden till segrare. I samband med de Trumpvänliga demonstrationerna den 14 november – där bland andra media kritiserades – twittrade Trump: ”The Free and Fair Press is gone in our country. They only write about what they want to write about. SUPPRESSION!!” Men ett kännetecken för en fri press är ju just att den skriver det den vill.

Den 15 november såg det ut som att han började vackla. Han medgav att Biden vunnit men med tillägget ”riggat val”. Lite senare meddelade han att han inte medgivit något. Så kan det komma att fortsätta.

Trump använder sig av media så snart han kan. Det rapporterades att han i den första debatten mot Joe Biden ljög över 100 gånger. Rimligen rekord för en sittande president.

Även när Trump avgått är det risk för att hans antidemokratiska virus sprids både i och utanför USA. Det finns dunkla personer som har tagit till sig av hans metoder och förstått att det går att komma långt med lögner och konspirationsteorier.

Nu ska det sägas att Trump inte var först med sina oseriösa strategier och att det – tyvärr – finns de som är värre. Den kanske värste är det kommunist-kapitalistiska Kinas härskare Xi Jinping. Också i andra asiatiska länder förekommer långtgående fötryck – liksom i Arabvärlden. I Brasilien finns Bolsonaro, i Ryssland har vi Putin och i Belarus Lukasjenka. Ungerns Orban är inte heller att leka med. Listan kan göras längre.

Vad kan vi göra för att denna demokratifarliga smitta inte sprider sig till demokratiska delar av världen? Trumps väljarbas ger en antydan. Där finns många lågavlönade, arbetslösa, många på landsbygden, och en del känner att de hamnat vid sidan av det etablerade samhället.

I Sverige ser det inte så mycket bättre ut. Det finns motsättningar mellan stad och landsbygd, antalet trångbodda i utsatta områden kommer att öka med nästa flyktingvåg, arbetslösheten har gått upp liksom mängden fattigpensionärer, klyftorna mellan rika och fattiga har blivit större och många känner sig illa bemötta av myndigheter. Här har politikerna en del att ägna sig åt så att trumpianerna inte får fäste.

I Sverige verkar vi inte ha någon ledande trumpian i sikte. Men samtidigt är det oroväckande att en del Sverigedemokrater inte förmår ta avstånd från Trumps agerande. Det gäller att vi är uppmärksamma och tar avstånd. Corona är inte det enda farliga viruset.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com