Linnéa Engström på nytt uppdrag utanför EU

När Sverige röstar i EU-valet den 26 maj finns Linnéa Engström (MP) inte med på listorna över valbara personer. – Jag ser det inte som något annat än en politisk petning, säger hon. Nyligen började hon sitt nya uppdrag hos hållbarhetsmärkningen för fisk och skaldjur, MSC.
Linnéa Engström har ägnat de senaste fem åren åt att arbeta för ett EU som är klimatsmart och jämställt.
Foto: European Parliament

Linnéa Engström på nytt uppdrag utanför EU

När Sverige röstar i EU-valet den 26 maj finns Linnéa Engström (MP) inte med på listorna över valbara personer.
– Jag ser det inte som något annat än en politisk petning, säger hon. Nyligen började hon sitt nya uppdrag hos hållbarhetsmärkningen för fisk och skaldjur, MSC.

Linnéa Engström är en av få svenska EU-parlamentariker som har utmärkt sig som pådrivande miljöröst, enligt Naturskyddsföreningens granskning av parlamentarikernas miljöinsatser under mandatperioden 2014-2019. Hon fick högsta miljöbetyg med motiveringen att hon flest gånger har lett arbetet med att ta fram ny miljölagstiftning och att hon har förhandlat fram ambitiös lagstiftning inom EU:s fiskeripolitik. I tankesmedjan Votewatch ranking över de 100 mäktigaste politikerna i EU-parlamentet var hon en av fyra svenska parlamentariker som kvalade in.

Kanske är det inte så konstigt att en del av Miljöpartiets medlemmar blev förvånade när Linnéa Engström inte fanns med på valberedningens förslagslista över kandidater som de kunde rösta fram till årets EU-lista. Någon officiell förklaring gavs inte.

– Jag ville stå som kandidat. För mig är det en politisk petning, säger Linnéa Engström.

Efter förra EU-valet var Miljöpartiet näst största svenska parti med 15,4 procent av rösterna. Linnéa Engström stod på femte plats på EU-listan och kom in i Europaparlamentet i oktober 2014. Hon ersatte Isabella Lövin som blev biståndsminister i Sveriges regering. Starten i parlamentet var inte helt enkel.

– Jag fick höra att de frågor som jag ville driva inte var grön politik, till exempel klimatfeminism, säger hon.

  Trots motståndet bestämde hon sig för att agera som den politiker som hon fått väljarnas förtroende att vara, och driva frågor om klimatet, jämställdhet och en fossilfri framtid. Hon är särskilt nöjd med att hon har varit involverad i nästan all lagstiftning kring fiske och hav, bland annat arbetet kring båtar som åker ut med EU-flagg och fiskar utanför EU och som har stor inverkan på ekosystemen och haven utanför till exempel Afrikas kust. För första gången kommer det nu att upprättas ett digitalt register med viktig information om fiskeflottan, hur de fiskar och med vilka redskap.

– Transparens är viktigt. Om vi inte vet vad vi fångar eller när vi gör det eller vem som gör det eller vem som får pengarna, hur ska vi då veta vem som är ansvarig?

  Fiskeindustrin har inte varit transparent, säger hon. De flesta besluten tas bakom stängda dörrar. Arbete under ”prekära” förhållanden är enormt vanligt.

– Vi vet att det förekommer slavarbete i fiskesektorn. Ungefär samma aktörer som håller på med penningtvätt, organiserad brottslighet, smuggling av droger och vapen håller också på med fiske.

Klimaträttvisa är ett annat område som har varit en viktig milstolpe i hennes EU-arbete. Tillsammans med den gröna gruppen i EU-parlamentet gjorde hon skrivningar om mänskliga rättigheter och jämställdhet som gick in som inlaga i Parisavtalet. Sedan följde de upp med en rapport om klimaträttvisa och feminism som antogs i EU-systemet och som tar upp de stora utmaningar vi står inför med klimatflyktingar och ojämställdhet. Rapporten uppmanar EU-kommissionen, medlemsstaterna och FN-systemet att aktivt arbeta för en inkluderande och jämställd klimatagenda.

– Att få upp klimaträttvisa i människors tankevärld och att de måste förhålla sig till den agendan var jätteviktigt för mig. I alla samhällen är kvinnorna de fattigaste och det är de fattigaste som tar smällen av klimatförändringen men också som är starka förändringsaktörer och sitter på många lösningar.

Till den nya tjänsten som programdirektör för hållbarhetsmärkningen Marine Stewardship Council, MSC, i Skandinavien och Östersjöregionen tar hon med sig erfarenheterna från att driva frågor kring hållbart fiske med hårdare kontroll och mer transparens inom internationellt fiske.

– Överfisket och det illegala fisket hotar hela det marina ekosystemet. MSC har en viktig roll för att skapa ett långsiktigt hållbart fiske.

Förhoppningen är att hon ska bidra till att miljömärkt fisk får en ännu mer framträdande roll – både i debatten och på våra tallrikar. MSC:s miljömärkning syftar till att göra det enkelt att välja fisk som kommer från hållbara bestånd och fiskas med hållbara metoder.

– Att välja att köpa miljömärkta produkter har stor betydelse. Konsumentmakt tvingar handeln och grossister att tänka mer hållbart.

Även EU-valet den 26 maj har stor betydelse för en hållbar framtid för fisket.

– Parlamentet har varit den kraft som driver utvecklingen framåt, även om ministerrådet också har en viktig roll att spela. EU gör mycket bra saker. Det finns stora utmaningar med överfiske, klimatförändringar och försurning men det går absolut att förvalta fiskebestånd hållbart. Vi måste ju tro att det går att göra saker hållbart – vad ska vi annars kämpa för?

En insikt från EU-parlamentet är att fiskeindustrin har inflytelserika lierade som sitter i parlamentet år efter år och försöker vattna ur viktiga beslut – medan gröna politiker snabbt byts ut.

– Det är tydligt varför vi inte är mer framgångsrika. Det är för att vi är duktiga på att kritisera oss själva och varandra. Den person som jag har tampats med de här åren sitter säkert i parlamentet. Han har suttit där i många år och fortsätter förmodligen i många år till medan jag fick fem år.

Trots goda resultat i parlamentet har hon fått en del intern kritik, bland annat för att hon haft dålig närvaro på vissa möten.

– Jag var borta för att jag fick barn. Ska jag vara självkritisk så är det inte optimalt att vara småbarnsförälder och inte kunna flytta ner och bo i Bryssel. Men

genom att prioritera hårt har jag uträttat mycket tillsammans med ett fantastiskt team.

Internt i Miljöpartiet har hon fått svara på frågor kring projekt som hon har drivit – främst om de båda böckerna hon skrev under mandatperioden, om resor till Västafrika som hon gjorde inom ramen för uppdraget om EU:s externa fiskeflotta och om ett projekt för att lyfta fram underpriviligierade att prata politik.

– Jag har tillhandahållit underlag, till exempel intyg från gröna gruppen i EU-parlamentet. Ingenting spelade någon roll. Man ville helt enkelt inte ge mig någon plats på listan i årets EU-val.

En annan utmaning var att förhandlingar i EU inte alltid har gått i takt med regeringsarbete som pågår i Sverige – och att förhandlingar på hemma-plan kan komma fram till andra ståndpunkter.

– Jag är ödmjuk inför att regeringsmakten i Sverige är det viktigaste för Miljöpartiet och alltid kommer att vara det om partiet sitter i regering. Vi körde ett ganska hårt race i EU och ibland gick besluten åt det andra hållet än i Sverige. I EU har vi mer varit fria gröna politiker och ofta gått på gröna gruppens linje.

Med största sannolikhet är det nu slut på Linnéa Engströms politiska engagemang.

– Jag är otroligt tacksam för att jag har fått driva gröna frågor i EU. Det är en fantastisk erfarenhet även om det är sorgligt och ledsamt för mig som har jobbat så hårt för partiet att inte få fortsätta och att inte ens få en vettig förklaring från den högsta ledningen. Jag är kvar som medlem i Miljöpartiet men utöver det så känner att jag har mycket att bidra med utanför partipolitik. Jag är glad över mitt nya uppdrag för MSC.

Charlotte Wikholm

 

Miljöpartiets riksorganisation har avböjt att kommentera att Linnéa Engström inte fanns med på valberedningens förslagslista över kandidater som Miljöpartiets medlemmar kunde rösta fram till årets EU-lista.
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com