MP har gjort socialdemokrater och liberaler grönare

dalunde riksdagen
”I EU:s klimatpolitik, att underlätta tågresande ut i Europa och klimatforskning kan jag ärligt säga att jag har gjort skillnad”, säger Jakop Dalunde.
Jakop Dalunde är Europaparlamentariker med fokus på transport-, energi- och forskningsfrågor. Han var riksdagsledamot från 2014 till 2016, då han blev Europaparlamentariker efter att Peter Eriksson lämnade parlamentet för att bli minister. Miljömagasinet har talat med honom inför EU-valet.
Foto: Riksdagen
Foto: Nikos Roussos (is.gd/5LZH4y) / CC BY-SA (is.gd/wmTgWa)
Jakop Dalunde, Europaparlamentariker och nummer tre
på Miljöpartiets valsedel i EP-valet:

”MP har gjort socialdemokrater och liberaler grönare”

Jakop Dalunde är Europaparlamentariker med fokus på transport-, energi- och forskningsfrågor. Han var riksdagsledamot från 2014 till 2016, då han blev Europaparlamentariker efter att Peter Eriksson lämnade parlamentet för att bli minister. Miljömagasinet har talat med honom inför EU-valet.

I vilka konkreta frågor anser du att du har påverkat mest under tiden i EU?

– I EU:s klimatpolitik, att underlätta tågresande ut i Europa och klimatforskning kan jag ärligt säga att jag har gjort skillnad. I Europaparlamentet har man bara inflytande om man är med vid förhandlingsbordet. Därför har jag aktivt prioriterat de här frågorna för att kunna sitta med och påverka. Något som också har gett resultat. Utan Miljöpartiet vid förhandlingsbordet har jag exempelvis svårt att tro att vi skulle ha lyckats säkra runt 400 miljarder kronor till klimatforskning.

Vad är du mest nöjd med?

– Det är glädjande när man ser att ens ansträngningar vid förhandlingsbordet ger resultat. Jag tänker kanske framför allt på reformen av EU:s utsläppshandel, stärkta rättigheter för tågpassagerare och första steget mot en europeisk klimatlag. Men utöver det är jag också nöjd över att vara en del i att bygga upp förtroendet för den gröna partigruppen i EU-parlamentet, där Miljöpartiet ingår. Vi har nästan alltid en plats vid förhandlingsbordet, och andra partier tar gärna inspiration av våra förslag. Vår kanske största bedrift under den här mandatperioden har varit att göra socialdemokrater och liberaler grönare. Nu i EU-valrörelsen kan de inte sluta prata om klimatfrågan. Jag är övertygad om att det är tack vare vårt arbete.

Om tågbokningssystem för resor inom Europa:

– Ett av de största hindren för att öka tågresandet ut i Europa är att det i dag helt enkelt är för krångligt. Du måste boka alla delsträckor för sig, och om du missar en anslutning är det inte säkert att du har rätt att ta nästa tåg. Därför drev jag på för att förbättra tågpassagerares rättigheter, ett förslag som kan bli verklighet om bara några år.

Om klimatforskning och klimatlag:

– I förhandlingen om EU:s nya forskningsprogram lyckades vi säkra runt 400 miljarder kronor till klimatforskning. Det är nästan en halv svensk statsbudget. De pengarna kommer vara helt centrala i att utveckla framtidens teknik och innovationer. Vi lyckades även få igenom det första steget mot en omfattande klimatlag på EU-nivå, som reglerar implementeringen av unionens klimatpolitik. Det här är ett viktigt steg från klimatlöften till handling. För första gången kommer EU:s utsläpp även att beräknas mot en koldioxidbudget, vilket skapar bättre förutsättningar för att klimatmålen faktiskt ska kunna nås.

Om att fortsätta som EU-parlamentariker:

–  Det är på den europeiska nivån som vi kan göra verklig skillnad i det globala klimatarbetet. Att få vara en del i att arbeta för att höja EU:s klimatambitioner har därför varit fantastiskt. Oerhört mycket finns dock kvar att göra. Vad vi gör de nästkommande tio åren avgör om vi lyckas undvika en klimatkatastrof eller inte. Jag ser fram emot, och hoppas på, att få förnyat förtroende att driva EU i en grönare riktning och att få unionen att bedriva världens mest ambitiösa klimatpolitik.

Om sina drivkrafter:

– Jag drömmer om en framtid där planetens gränser respekteras men nationsgränserna rivs upp. Under det kommande decenniet avgörs om den framtiden är möjlig. Tiden för små förändringar är över – nu krävs ambitiösa åtgärder. Vi gröna ska vara en motkraft till de konservativa krafter som ifrågasätter både klimatpolitik och mänskliga rättigheter. Därför valde jag att engagera mig politiskt och därför hoppas jag på väljarnas förtroende igen.

Anna Henriksson

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com