Nu bildas Byakademin med erfarenheter från ”Framtidens by”

I slutet av mars hölls en inspirationsträff om hållbara lokalsamhällen i Bydalen i Jämtlandsfjällen. Träffen byggde bland annat på folkhögskolekursen ”Framtidens by – bredbandsbullerbyar” på Karlskoga folkhögskola. Utifrån kursen har det vuxit fram ett nätverk för att utveckla lokala lösningar på globala kriser.
Fyra av medlemmarna i Byakademin – Maria Engelbrektsson, Ingrid Berg, Thorsten Laxvik och David Bennett – utforskar naturnära egenvård på kursträffen ”Den läkande byn”.

Nu bildas Byakademin med erfarenheter från ”Framtidens by”

I slutet av mars hölls en inspirationsträff om hållbara lokalsamhällen i Bydalen i Jämtlandsfjällen. Träffen byggde bland annat på folkhögskolekursen ”Framtidens by – bredbandsbullerbyar” på Karlskoga folkhögskola. Utifrån kursen har det vuxit fram ett nätverk för att utveckla lokala lösningar på globala kriser.

Resultatet har redovisats i antologin Nya visioner för landsbygden, som blivit studielitteratur på landets agronomutbildningar. Syftet med inspirationsträffen var att hitta fastare former för nätverkets aktiviteter. En grupp tog sig an att bilda en interimsstyrelse för att vidareutveckla Byakademin.

Thorsten Laxvik, en av medlemmarna i gruppen, berättar om bakgrunden:

– Under flera år har vi utforskat vad en by är, utifrån visionen om att återskapa en levande landsbygd som kan säkra framtidens livsmedelsförsörjning inom planetens gränser. Vi har fått flera insikter på vägen, en av de viktigaste handlar kanske om att modernisera föreningsdemokratin. Vi har också förstått att man inte får blanda ihop husen med själva byn som växer fram i tanke och känsla. Byn är framför allt en förvaltningskultur och därmed ett förhållningssätt. Nu måste vi lära oss att forma den kulturen igen.

Tanken bakom Framtidens by och Byakademin är att hitta hävstänger för en hållbar byutveckling där man lär sig att bära visionen och vägleda de lärprocesser som behövs. De olika teman som ingår i utbildningen svarar på de globala kriserna och inspirerar till en utforskning om hur utvecklingen kan vändas.

Gruppmedlemmen Ingrid Berg menar att de viktigaste verktygen som finns i dag för att lyckas med en hållbar omställning är vi människor. Hon beskriver hur de olika teman som tas upp stödjer deltagarna i att lära tillsammans och omsätta de gemensamma erfarenheterna i nya projekt:

– Träffen visade att vi är något på spåren, de teman och principer vi arbetar med bygger trygga lärmiljöer och gemenskaper – en tillsammansrörelse. Temat ”Den lekande byn” handlar om hur vår kreativitet kan möjliggöra en hållbar kultur. Vi utgår från begreppet ”Homo Ludens”, den lekande människan som kulturskapare. Ett annat tema är ”Den lärande byn”, där vi utforskar hur ett samhälle i balans med naturen växer fram i lokala lärprocesser. Lärandet sker med hjälp av ekopedagogiken som vi beskriver i en nyutkommen bok om naturens rättigheter. Läkande är också viktigt, kulturellt och individuellt. Det utforskar vi i ”Den läkande byn”.

I gruppen ingår även David Bennett som beskriver övriga teman:

– ”Den växande byn” handlar om lokalekonomi och ställer frågorna: Vad ska växa, och när? Ett resultat är en helt ny sparkassa där det primära målet är att skapa tillit snarare än kapital. ”Den demokratiska byn” förnyar de lokala rötterna till en hållbar demokrati genom en unik behörighetsprocess där man får pröva på att fatta beslut som inkluderar alla. ”Den jordnära byn” utforskar lokala gemenskaper som ger ömsesidig näring genom nära relationer, både mellan människor och till jorden.

Ytterligare två medlemmar i interimsstyrelsen är Lisbeth Carlsson och Maria Engelbrektsson. Maria berättar:

– Läsåret 17/18 gick jag Framtidens by. Och sedan blev världen sig aldrig riktigt lik igen … Alla nya tankar, möten, möjligheter, svårigheter … all frustration och alla andra känslor, alla drömmar och all ny framtidstro. Sådant som jag tror kan utgöra grunden för att förändra samhället på riktigt. Sådant fanns det verkligen plats för där.

Vi lämnade Bydalen med både hopp, framtidstro och handlingskraft.

Text och foto: Nikolas Berg
medlem i Byakademin och nätverket kring Framtidens by

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com