Sorglig okunskap i partiledardebatten

Tittade på partiledardebatten i SVT. Det är skrämmande att partiledarna är så okunniga på energiområdet. Gång på gång upprepas det felaktiga påståendet att kärnkraft är ett utsläppsfritt alternativ. Risken är att svenska folket kan förledas tro att kärnkraft är en teknik som producerar el utan att släppa ut klimatgaser. Verkligheten är något helt annat.
Foto: SVT

Sorglig okunskap i partiledardebatten

Tittade på partiledardebatten i SVT. Det är skrämmande att partiledarna är så okunniga på energiområdet. Gång på gång upprepas det felaktiga påståendet att kärnkraft är ett utsläppsfritt alternativ. Risken är att svenska folket kan förledas tro att kärnkraft är en teknik som producerar el utan att släppa ut klimatgaser. Verkligheten är något helt annat.

Jag anser att programledarna, som rimligen måste känna till hur det förhåller sig, borde kunna gå in och påpeka rena faktafel. När man tar hänsyn till hela produktionskedjan för el från kärnkraft så blir utsläppen per producerad enhet el ungefärligen 25 gånger högre än om samma el produceras med vindkraft. Men även det bästa alternativet ur klimatsynpunkt, som i dag är vindkraft, är inte helt fritt från utsläpp av koldioxid.

Moderaternas och Kristdemokraternas partiledare framstår som totalt okunniga när de försöker försvara sina förslag. Det är inte så att all fossil energi som i dag används exempelvis i transportsektorn måste ersättas av el. Den stora omställning som redan pågår är att fossila bränslen ersätts av biobaserade bränslen. Det handlar både om biogas och biodiesel som växer snabbt. Det har de uppenbarligen missat.

Dessa okunniga partiledare för M och KD har även helt fel när de målar ut vind och sol som otillräckliga när det gäller tillgänglighet. Det stora sårbarhetsproblemet i den svenska energiförsörjningen är inte att vinden inte alltid blåser och att solen inte alltid lyser, den stora sårbarhetsproblematiken ligger i att en reaktor ibland måste snabbstoppas på grund av oväntade problem. Det är så de stora effektbortfallen sker och det är då de sker väldigt snabbt, närmast momentant. Det sker inte ofta men när det sker är det betydligt mer krävande att hantera än de variationer vi har i tillgängligheten av vind och sol.

Även påståendet att Sverige skulle bli beroende av tysk kolbaserad el är skrämmande osakligt. Varför får sådant kablas ut på bästa sändningstid utan att rättelser sker? Sverige nettoexporterar sedan många år el till våra grannländer. Det kommer att fortsätta vara så eftersom ny förnyelsebar elproduktion i Sverige byggs ut snabbare än gammal kärnkraft stängs på grund av säkerhetsbrister och dålig ekonomi.

SD:s partiledare vill ovanpå detta att det anslås massor av pengar för att forska på ny kärnkraft som någon gång i framtiden skulle kunna förverkligas. Det är uppenbart att han och kollegorna i M och KD inte har förstått att vi inte har hur lång tid som helst på oss. Ska vi klara av en omställning som innebär att den globala temperaturen inte ökar mer än 1,5 grader så krävs det åtgärder nu, inte om några år. Då måste vi lägga de resurser vi har på sådant som vi vet fungerar och ger mest effekt nu, så som de flesta partiledarna ofta säger. Problemet är bara att de sedan föreslår helt fel åtgärder.

Det krävs tiotals miljarder för att uppgradera befintliga reaktorer så som Liberalernas Björklund vill göra, och ger i bästa fall lika mycket el som om pengarna satsades på vindkraft. Det krävs troligen 200 miljarder för att bygga en ny reaktor i Sverige om det ens är möjligt, och troligen skulle de pengarna ge fyra gånger så hög effekt om de lades på vindkraft i stället. Fördelen är dessutom att om dessa pengar läggs på förnyelsebar energi så blir den tillgänglig snabbare än om den läggs på kärnkraft.

I debatten nämns heller inte att vi kan göra mer med mindre energi genom teknisk utveckling, att kylning av våra reaktorer blir ett problem i framtiden med stigande temperatur i Östersjön, att kärnkraft inte bara släpper ut 25 gånger mer koldioxid är vindkraft utan dessutom värmer upp haven med all den spillvärme som släpps ut.

Någon borde även påpeka att det är märkligt att de partier som förespråkar mer kärnkraft också är de partier som är mest oroade för det militära säkerhetsläget i vår omvärld. Hur man förenar mer kärnkraft med ökat militärt hot är en fråga som ingen vill röra i. Det finns mycket mer att önska av en energidebatt i SVT.

Jan Lindholm

Foto: Miljöpartiet de gröna

Ny krönikör i Miljömagasinet

Jan Lindholm
är ordförande i Falu miljögrupp och var riksdagsledamot för Miljöpartiet 2006-2018. Energi och klimat är två av hans hjärtefrågor Han har lång erfarenhet från miljörörelsen och kampen mot kärnkraften.


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com