EnergiHuvudnyheterKrönikorLedarePolitikSamhälle

Kärnkraft är dyr och inte planerbar

Den svenska lobbyn för mer kärnkraft syns och hörs alltmer och har nu fått acceptans från Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna.

Man är inte nöjd med att det är fritt fram för ny kärnkraft i Sverige utan vill också ha betydande stöd från skattebetalarna och elanvändarna för att bygga ny kärnkraft med vinst. Kärnkraftens svårigheter och risker lämnas diskret därhän.

Betänk att i specifika sammanhang är kärnkraften förenad med närmast ofattbara faror. Så är det exempelvis vid

• Naturkatastrofer (som tsunamivågorna i Japan 2011)

• Reaktorhaverier (som Three Mile Island, USA, 1979, och Tjernobyl, Sovjetunionen, 1986)

• Hantering av radioaktivt avfall (någon säker sådan för 100 000 år är ännu inte i sikte),

• Kärnvapenspridning (vägarna är korta mellan militära och civila tillämpningar som nu illustreras av uppmärksamheten kring Irans kärnenergiprogram),

• Terrorhandlingar (spridning av radioaktivt material med mera).

Opålitlig kärnkraft. Men hur är det till vardags under så kallade normala förhållanden – är kärnkraften där en pålitligt stabil baskraft som man kan lita på i alla väder? Nej, inte ens då är dess driftsäkerhet något att skryta med. I Sverige når kärnkraftverken numera upp till sin fulla kapacitet under bara 70 procent av årets timmar.

Och vad värre är: Det är bara delvis förutsägbart när leveransstoppen ska ske. En del av dem är både plötsliga och omfattande. År 2003 blev flera miljoner människor utan ström i Sydsverige och Danmark på grund av tekniska problem i både Oskarshamn och Ringhals. 2006 var Forsmark 1 bara en halvtimme ifrån en härdsmälta på grund av ett strömavbrott. År 2011 var det en kvarglömd dammsugare i Ringhals 2-reaktorn som ledde till en brand och ett långvarigt stopp.


I år hakade det upp sig
vid ett bränslebyte i Ringhals så att driftstoppet som planerades till 24/5–20/6 fortfarande pågår och beräknas fortsätta två månader extra jämfört med den ursprungliga planen. Detta väntas leda till ytterligare höjda elpriser i Sydsverige utöver vad som skett på grund av Sydvästlänkens närmast eviga försening. Sara Jonsson på Svenska Kraftnät kommenterar händelsen så här.

– Det är lika svårt för Svenska Krafttnät som för andra aktörer att förutse en oplanerad revision av Ringhals 3.

Talet om kärnkraft som planerbar är således vilseledande.


Kostnader för ny kärnkraft
har skenat i västvärlden de senast 20 åren och nya anläggningar väntas producera el till en kostnad som flerfaldigt överstiger marknadspriset för el. Nya koncept hävdas ständigt föra med sig mycket låga kostnader tills man försöker omsätta dem i verkligheten (som i Finland, Frankrike och England).

Förnybar el är rikligt förekommande och teknik för sol-, vind- och vattenbaserad elproduktion slår nu all annan elproduktion kostnadsmässigt. Den väderberoende delen av förnybar el kan hanteras med etablerad teknik som lagrar olika energiformer som snabbt kan generera el för att täcka både korttids- och säsongsvariationer.


Sveriges roll.
I EU:s just presenterade klimat- och energipaket har kärnkraften utelämnats. Vi hoppas att den svenska regeringen och riksdagen vill se allvaret i situationen och lägger kärnkraften åt sidan. Svenska folket har rätt att få tydlig och komplett information kring vad staten gör i relation till kärnkraftens villkor i Sverige och hur EU: s Green deal och klimatprogram ska genomföras hos oss.

Jonatan Lundbäck

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com