Skarpare politik för klimat, skog och vatten

Miljöpartiets kongress i Örebro beslutade att säga ja till ”avgift och utdelning”, där nya klimat- och miljöskatter och höjning av befintliga ska återbetalas till alla, lika mycket till varje person. Partiet antog också bland annat skarpare politik för skogen och dricksvattnet, krav på högre flygskatter och som nytt manligt språkrör efter Gustaf Fridolin valdes Per Bolund.
MM

Skarpare politik för klimat, skog och vatten

Miljöpartiets kongress i Örebro beslutade att säga ja till ”avgift och utdelning”, där nya klimat- och miljöskatter och höjning av befintliga ska återbetalas till alla, lika mycket till varje person. Partiet antog också bland annat skarpare politik för skogen och dricksvattnet, krav på högre flygskatter och som nytt manligt språkrör efter Gustaf Fridolin valdes Per Bolund.

Rebecka Le Moine, riksdagsledamot, var en av de som hade motionerat om förslaget om ”avgift och utdelning”, även kallat ”den kanadensiska modellen”. Skälen för systemet är att man kan höja klimat- och miljöskatter återkommande, så att de får stor effekt på utsläppen, och samtidigt få en rättvisare ekonomisk fördelning.

– Jag ser verkligen fram emot att driva detta i riksdagen, säger hon i en video på sin Facebook-sida.

Kongressen antog skarpare förslag på hur Miljöpartiet kan flytta fram positionerna inom gruv- och skogspolitiken. Två av motionärerna som fick stöd från kongressen var Andréa Bromhed, gruppledare i kommunfullmäktige i Hudiksvall, och Rebecka Le Moine, talesperson för biologisk mångfald.

Kongressens beslut innebär att partiet ska verka för att Sveaskog ska ges ett nytt ägardirektiv, en kompletterad bolagsordning och ökad transparens genom att alla naturvärdesinventeringar offentliggörs. Sveaskogs uppdrag skulle därmed ändras till betydligt större betoning på att bedriva naturvård för att nå miljömålen. Det här är förslag som miljörörelsen har drivit i en kampanj för att höja miljöambitionerna för ”folkets skog”.

– Med vår politik prioriteras miljön och skogens ekosystem går före vinsten. Nu gäller det bara att få med sig de andra partierna för att det här ska kunna bli verklighet, men med en stark miljörörelse och politisk styrka har vi ändå en chans. Vi ger aldrig upp, säger Rebecka Le Moine till Miljömagasinet.

Det beslutades att Miljöpartiet ska driva på för en höjd mineralavgift, ge riksintresse för dricksvatten prioritet över riksintresse för mineralbrytning, låta miljöbalken vara överordnad minerallagen och ge ett lokalt veto om den kommunala dricksvattenförsörjningen hotas av gruvbrytning.

– Det rena dricksvattnet för våra medborgare är viktigare för Miljöpartiet än riskkapitalbolags kortsiktiga gruvprojekt, vilket borde vara en självklarhet men nu närmar sig en verklighet, säger Andréa Bromhed till Miljömagasinet.

Kongressen beslöt också att verka för att fördubbla flygskatten på långflygningar (till destinationer utanför Europa), som har de största utsläppen, och höja skatten mellan Stockholm, Göteborg och Malmö, där det finns goda tågförbindelser.

Per Bolund blev som väntat vald till manligt språkrör och efterträder Gustav Fridolin som inte kandiderade till omval. Han utmanades av Magnus P Wåhlin, som profilerat sig med att social rättvisa behöver gå hand i hand med klimatpolitiken. Per Bolund fick två tredjedelar av rösterna från ombuden. Isabella Lövin omvaldes som det kvinnliga språkröret.

I sitt tal till kongressen annonserade Bolund en politisk nyhet – att alla nybyggda hus ska ha solceller på taken. Sådana krav har nyligen beslutat införas i Kalifornien.

– Alla nya hus ska producera ren och förnybar energi. Det är dags att pröva samma sak här, sade Bolund.

I frågan om altruistiskt surro-gatmödraskap, som Miljömagasinet skrev om i förra numret, så beslöt kongressen att gå på partistyrelsens förslag. Det innebär att Miljöpartiet inte har någon partilinje för eller emot, utan riksdagsledamöterna får rösta fritt efter eget samvete om frågan skulle komma upp i riksdagen.

Anna Henriksson
Stefan B Nilsson 

Rebecka Le Moine och Andréa Bromhed.
Foto: privat

Fakta: Biologisk mångfald
En ny larmrapport från IPBES med en sammanställning från forskning världen runt visar att läget är akut vad gäller förlust av biologisk mångfald.
De nya direktiven för Sveaskog skulle vara att verksamheten måste hålla sig inom ramen för miljökvalitetsmålet Levande skogar, samt ges ett ägardirektiv där det tydliggörs att Sveaskog ska vara föregångare i hållbart skogs-bruk och visa stor naturhänsyn. Detta genom utveckling av ett ekosystembaserat, hyggesfritt skogsbruk. 

Per Bolund, nyvalt språkrör.
Foto: Frankie Fouganthin (is.gd/U5yFP0)
CC BY-SA 4.0 (is.gd/KO4vwc)
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com