Det fria utrymmet krymper


Det såg ut att vara något av en händelse när Miljöpartiet gjorde gemensam sak med oppositionen för första gången sedan regeringsbildningen 2014 och röstade för ett svenskt nej till EU:s nya upphovsrättsdirektiv strax efter att Wikileaksgrundaren Julian Assange gripits inne på Ecuadors ambassad i London den 11 april.”Mediakoncernernas makt växer i takt med att nätövervakningen ökar och yttrandefrihetens snara dras åt.”
Foto: Rawpixel Ltd (is.gd/yLkUQM) / CC BY (is.gd/2eaEG2)

Det fria utrymmet krymper

Det såg ut att vara något av en händelse när Miljöpartiet gjorde gemensam sak med oppositionen för första gången sedan regeringsbildningen 2014 och röstade för ett svenskt nej till EU:s nya upphovsrättsdirektiv strax efter att Wikileaksgrundaren Julian Assange gripits inne på Ecuadors ambassad i London den 11 april.

MP
menar med all logik att förslaget om det nya direktivet får för långtgående
konsekvenser.


Det skulle innebära en strypsnara på det fria internet, säger MP:s suppleant i
EU-nämnden Lorenz Tovatt.

Annars är det
EU-parlamentarikern Max Andersson som mest frenetiskt försvarat nätneutralitet
och -yttrandefrihet i Bryssel för svensk räkning.


Vi behöver stå emot trycket från upphovsrättslobbyn och sätta allmänhetens
intressen främst. Jag uppmanar er att rösta nej till uppladdningsfilter och i
stället stödja IMCO:s förslag om en balanserad upphovsrätt som både stödjer
konstnärernas rätt att få bättre betalt och allmänhetens rätt till ett väl
fungerande internet, sade Andersson i en debatt om direktivet i Strasbourg i
fjol.

IMCO
är Europarlamentets utskott för den inre marknaden och konsumentskydd; det
uppladdningsfilter Andersson nämner är varken grovmaskigt eller selektivt utan
verkar snarare som en trål som drar med sig allt som kommer i dess väg.
It-experter menar att ett ”rättvist” filter är tekniskt omöjligt. Mest kritik har
riktats mot direktivets artikel 17 som innebär att ”mellanhandsaktörer” –
plattformar som Google, Twitter och Facebook – ska hindra användare från att
ladda upp upphovsrättsskyddat material.

Men
de kan faktiskt hindra privata, helt lagliga delningar av musik, bilder, videor
och kommentarer. Dessutom kan de försvåra för en mängd andra plattformar som
tillhandahåller allmänhetens tips, omdömen och arbete – som TripAdvisor,
Myspace och Reddit. Internet-jättarna har råd att installera ett kostsamt
uppladdningsfilter. Det har inte de mindre, ofta ideella it-aktörerna.

I november i fjol
läcktes domstolsdokument som visade att USA i hemlighet förberett ett
storskaligt åtal mot Assange. Och enligt Londonpolisen skedde gripandet på
USA:s begäran. I början av 2018 beviljades Julian Assange ecuadorianskt
medborgarskap av dåvarande presidenten Rafael Correa, som därtill begärde att
han skulle få diplomatstatus för att kunna lämna ambassaden utan att gripas.

Nu
heter presidenten Lenín Moreno och tongångarna är andra. Spanien ska ha utövat
påtryckningar mot det lilla sydamerikanska landet som hämnd för att Wikileaks
tagit Kataloniens sida i självständighetskonflikten. USA ville ha Assange
utlämnad redan 2010 då visselblåsarplattformen Wikileaks publicerade material
från dess försvarsdepartement. Kändast är videon Collateral Murder som visar hur en militärhelikopter på
dataspelsvis prickskjuter mot civila i Irak. Över ett dussin, däribland två
Reuters-reportrar, dödades.

Informationen
läcktes

av Chelsea Manning, 2013 dömd till 35 års fängelse för spionage och delning av
sekretessbelagda handlingar till allmänheten. Vad hon och Wikileaks i själva
verket gjorde var att avslöja USA:s krigsbrott, att landet uppenbarligen bryter
mot fjärde Genèvekonventionen (civilbefolkningens skydd vid väpnade
konflikter). Barack Obama beslutade 2017 att förkorta hennes straff. Den 17 maj
var hon fri. Men sedan den 8 mars i år sitter hon i arrest igen för vägran att
vittna mot Assange.

Det
finns ett talesätt som säger att ”might is right”, ofta applicerad i och för
USA, att makten oavsett om den är pekuniär, polisiär, politisk eller juridisk
alltid har rätt. Och det stämmer in på Trumpadministrationens agerande i fallet
Manning & Assange. Det stämmer också rätt bra in på upphovsrättslobbyns –
en bred beteckning för mediakoncerner som Sony, Viacom och Universal –
påtryckningar inom EU.

Internetoperatören Bahnhof,
som Miljömagasinet nyttjar, twittrar: ”Upphovsrättslobbyn driver EU till att
köra över mänskliga rättigheter och utplåna internet i nya lagförslag som
kommer drabba alla – men enbart gynna upphovsmän.” Tja, inte ens
”upphovsmännen” kommer att gynnas nämnvärt; snarare är det de allt färre, men
desto större, mediakoncernernas makt och dess vd:ars allt högre löner som
kommer gynnas av direktivet.

Den
21 februari lämnade Max Andersson ”efter långt övervägande” MP för att sälla
sig till den växande skaran kring Partiet Vändpunkt (PV): ”det behövs ett nytt
parti som både tar klimatkrisen på allvar och arbetar för minskade ekonomiska
klyftor.” I dag är han en politisk vilde i Europaparlamentet.

Och
i dag, den 15 april, röstades direktivet igenom i ministerrådet. 19 för; 6
däremot, Sverige tillsammans med Finland, Italien, Luxemburg, Nederländerna och
Polen. Hoppfullt trots att det säger en hel del om tidsandan: Visselblåsaren
Edward Snowden i rysk exil, Chelsea Manning åter i fängelse, Assange hotas av
utlämning, rentav dödsstraff. Och mediakoncernernas makt växer i takt med att
nätövervakningen ökar och yttrandefrihetens snara dras åt.

Rikard Rehnbergh

 

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com