Skakigt på börsen och i välfärden

Eivor Karlsson.

Den stora frågan i svensk politik är: Hur går det i valet? Detta vet vi först efter den 11 september. Därefter blir det enklare att se vilka som kommer att kunna bilda en regering. Hur många dagar det kan komma att ta är en öppen fråga.

Många anser att regeringsalternativen är ovanligt tydliga 2022. Inför valet talas det i stort sett bara om två alternativ: Antingen en regering liknande den som vi har i dag. Eller en regering bestående av M, KD och L, stödd av SD. Men det kan möjligen finnas någon konstellation till.

 

De enligt Novus tio viktigaste politiska frågorna enligt svenska folket har i viss mån påverkats efter Putins invasion av Ukraina. Sjukvården ligger fortsatt i topp. Men intresset för att utöka antalet vårdplatser är betydligt svalare. Därefter följer lag och ordning. På tredje plats finner vi skola och utbildning, medan invandring/integration halkat ner på en fjärdeplats.

Energifrågan har gått upp på femte plats. De ganska brutalt höjda elräkningarna påverkar också väljarna. Många anser att bästa sättet att lösa energifrågan är genom ny kärnkraft. Andra anser att vi måste använda förnybara energikällor som solenergi, vindkraft, biogas eller, på sikt, geotermisk energi som finns lagrad i eller strax under jordskorpan. Det känns som att energifrågan kommer att vara tongivande hela vägen fram till valet.

 

Detsamma borde gälla miljö/klimat, men den frågan ligger på sjätte plats. Många unga är oroade och värnar om miljön. Och de unga väljarna är viktiga. Dock säger det inget om vilket parti de i slutänden kommer att lägga sin röst på. I 2022 år val finns det ungefär 430000 personer som röstar för första gången, drygt 40000 fler än i förra valet. Andelen ökar nu från 5,3 procent till 5,7 procent av väljarkåren. Kampen om unga röster kommer därför att bli viktig. Därefter rankas de viktigaste frågorna just nu så här: Äldreomsorg, landets ekonomi, försvaret och pensionerna.

 

Försvarsfrågan har gått upp kraftigt under 2022. Det är den högsta siffran Novus uppmätt sedan slutet av 2011, och den ligger nu på en nionde plats. Från ett fredligt Europa till krig är något som självklart påverkar. Stödet för Nato är starkt och viljan att försvara sig själv och Sverige är mycket hög efter Putins angrepp på Ukraina.

Man kan inte lita på Ryssland och inte heller kan små länder som Sverige räkna med hjälp om man inte är med i en militär allians. Så resonerar en majoritet. Därför blev en ansökan om inträde i Nato så viktig. Men vissa frågar sig också om alliansfriheten nu ska överges efter alla år.

Riksdagens partier tävlar nu om vilka som kan ge mest stöd till pensionärerna. Det ska nu förhandlas i pensionsgruppen. I regeringens förslag finns det drygt en miljon pensionärer som får mer i plånboken. Alltså fler än den grupp fattigpensionärer som man normalt pratar om. I oppositionens förslag ingår alla 2,3 miljoner pensioner, eftersom det i det förslaget ingår sänkt skatt för pensionärer. Det är en stor grupp som ekonomiskt inte är särskilt utsatt. Nu ska pensionsgruppen försöka förhandla fram en kompromiss. C kan komma att fälla avgörandet om man inte når en överenskommelse.

 

Vi går in i valrörelsen med höga priser och skakig börs. Inflationen fortsätter att stiga och har nu nått sin högsta nivå sedan december 1991 enligt SCB. Kriget i Ukraina och höjda priser på drivmedel är några av anledningarna till att inflationen stiger. Inflationen omfattar varor och tjänster och det gör att svenska hushåll har fått sämre köpkraft.

Detta påverkar särskilt personer med låga inkomster, som vissa pensionärer, personer med försörjningsstöd eller förtidspension. Men också lågavlönade, bland annat inom äldreomsorgen. Av löneökningen blir inte mycket kvar. Därtill en redan minutstyrd hemtjänst med ökad ohälsa som följd. Varför då inte återinföra den tillfälliga karensersättningen (upphörde den 31 mars 2022). Varför inte göra en slopad karensdag till en valfråga?

Inflationen slår över alla samhällsfunktioner, däribland offentlig välfärd. Det finns inget parti som har ett effektivt recept mot inflationen. Det är mäktiga krafter utanför Riksdagshuset som skapar problemen. Däremot har politikerna möjlighet att se vilka verksamheter som kan bli särskilt utsatta och då bör prioriteras. Som äldreomsorgen och LSS, båda redan eftersatta.

 

Oron för klimatförändringar, miljöförstöring och försämrad havsmiljö är stor, men ändå är oron för brottslighet ännu högre. Alla branscher måste samarbeta kring klimat och miljö.

De allra flesta svenskar anser att miljö- och klimatfrågorna är minst lika viktiga som andra samhällsfrågor. Och kampen för en bättre miljö, i dess olika bemärkelser, måste gå vidare.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com