Sverige bäst, men ej på väg att nå klimatmålen

Paul Simons, vice vd på International Energy Agency (IEA), besökte Fores i Stockholm den 9 april för en kort presentation av den nyutsläppta analysen av Sveriges energiövergång. Enligt den är Sverige ledande och för att uppnå klimatmålen förutspås landet ensamt gå till en högre ambitionsnivå, lämnande till exempel Danmark på en något lägre nivå.
Paul Simons uppmanar till krafttag när det gäller minskning av koldioxidutsläppen.

Sverige bäst, men ej på väg att nå klimatmålen

Paul Simons, vice vd på International Energy Agency (IEA), besökte Fores i Stockholm den 9 april för en kort presentation av den nyutsläppta analysen av Sveriges energiövergång. Enligt den är Sverige ledande och för att uppnå klimatmålen förutspås landet ensamt gå till en högre ambitionsnivå, lämnande till exempel Danmark på en något lägre nivå.

Den svenska energipolitiken är väl förankrad i klimatmålen, fastslogs i rapporten.

Energiövergången har varit framgångsrik med en marknadsbaserad politik och fokus på energieffektivitet och förnyelsebar energi, koldioxidskatten som medfört en utfasning av fossila bränslen och (medförande) en minskning av koldioxidutsläppen inom flera sektorer.

Det svenska exemplet visar enligt IEA att en övergång till en låg koldioxidekonomi och samtidigt en stark ekonomisk tillväxt är möjlig. Sverige är dock ännu inte på banan mot klimatmålet 100 procent förnyelsebar energi 2040 och nollutsläpp 2045. Andelen förnyelsebar energi har ökat och elsystemet är nästan fossilfritt i dag. Den svenska utmaningen är utfasningen av kärnkraften och omställningen till grön energi. Simons sade att svenskarna borde börja förbereda sig.

Utsläppen av koldioxid har dock inte minskat sedan 2013 och Paul Simmons uppmanade till krafttag. Andelen miljövänliga bilar bör öka liksom användandet av biobränsle i de redan befintliga fordonen. Elanvändandet måste öka, framlade han också, och förutspådde att vindkraften kommer att vara den största energikällan inom EU redan 2040.

Vindkraften kommer att ersätta kärnkraften och användandet kommer att tredubblas, trodde han. Användandet av andra förnyelsebara källor kommer också att öka, även om inte i samma grad som vindkraften. Elkraftnätet måste således förberedas för förnyelsebar energi, var den än kommer i från, inom en nära framtid.

Det nya energilandskapet kommer att kräva en smart teknologi och nya system. Det svenska kraftnätet, som även exporterar el, kommer att vara betydelsefullt i handeln med grön el i regionen. Simons sade tidigare vid Energimyndighetens konferens Energiutblick i Eskilstuna:

– Den nordiska elmarknaden är ett utmärkt exempel på hur länder har nytta av ett nära samarbete. Vi rekommenderar fortsatt marknadsintegration för att stödja regionen vid fortsatt energiövergång.

Transportsektorn som svarar för 50 procent av koldioxidutsläppen i Sverige är ett problem och i behov av flera åtgärder på vägen mot en minskning med 70 procent mellan 2010-2030. Rapporten uppmärksammar detta i synnerhet, som en av de stora utmaningarna inom hela EU.

Den svenska expertisen på plats samt Mattias Goldman vid Fores höll med Simons, men framförde att den politiska viljan bör vara tillåtande och i takt med utvecklingen och de kommande förändringarna.

Text och foto:  Armi Janhunen

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com