Deklaration om planetariska rättigheter och skyldigheter

Vi människor – av arten homo sapiens, en i de stora apornas familj, en gren på livets träd – bekräftar härmed vår djupa respekt för alla andra varelser som delar liv med oss inom biosfären på denna planet vi kallar Jorden.
Peter Tucker
Foto: Privat.

Deklaration om planetariska rättigheter och skyldigheter

Vi människor – av arten homo sapiens, en i de stora apornas familj, en gren på livets träd – bekräftar härmed vår djupa respekt för alla andra varelser som delar liv med oss inom biosfären på denna planet vi kallar Jorden.

Vi särskiljer inte mellan det organiska och det oorganiska; Var och en på sitt sätt är värd vår respekt. Inte bara jord, luft och vatten, som är helt nödvändiga för att upprätthålla organiskt liv, utan också de många former av insekter, djur, fågel och fisk, likaså varje växt, träd, skog, berg, slätt, flod, sjö, hav och ocean – alla har sin rättmättiga plats i biosfärens intrikata väv. Vi utvidgar vår respekt till att omfatta klimatet – värme och kyla, hög- och lågtryck, vind, regn och snö. Vi respekterar även berggrunden under vår fötter med dess olika avlagringar av metaller och annat materia. Vi respekterar de glödande massorna i planetens inre, samt solens brinnande eld. Slutligen respekterar vi alla andra planeter och månar i vårt stjärnsystem, den spiralgalax som är dess hem och rymdens oändliga vidd.

Under miljontals år har människans intelligens ständigt utvecklats på ett sätt som skiljer sig markant från alla andra varelser på planeten. Det innebär att vi i dag har makten att förstöra en stor del av allt liv på Jorden. Men vi har även vanan att nära och skydda liv. Med detta i åtanke erkänner vi ödmjukt att vår enastående makt bär med sig förpliktelser i vår relation till alla andra arter.

Bortsett från våra avlägsna släktingar bakterierna är vi den mest invasiva och anpassningsbara arten på planeten. Vi erkänner att vi hittills har missbrukat denna begåvning och inte uppfyllt det ansvar som vår position kräver. Hänsynslöst har vi karvat vår väg genom andra arters livsväv; vi har hotat många arters välfärd och fullständigt utrotat andra. Därmed har vi skapat stora ökenlika områden, både på land och i hav, där det en gång fanns stor mångfald av olika arter. På detta sätt förstör vi biosfären och underminerar själva grunden för vårt eget liv på Jorden.

Härmed lovar vi att ordna upp denna skuld. Det ska vi göra dels genom att grundligt förändra det sätt som civilisation hittills har spridit sig över globen, dels genom att rätta till det flagranta missbruk av planetens resurser som denna expansion har inneburit. Vi äger inte biosfären; vi är en del av den. Vår rätt att existera är inte absolut; den hänger på hur vi beter oss. Därför är vårt mål att begränsa människans fotavtryck på planeten till rimliga proportioner och därmed ge mer utrymme för andra arter. Vi söker en ny, mer jämlik balans i vår relation till dessa arter, i allas intresse, inte minst vårt eget. Från och med nu lovar vi att förvalta vår roll i biosfärens helhet med största omtanke och kärlek. Ur denna omsorg växer vår gemensamma framtid.

Peter Tucker
Översättning:
Peter Tucker och Cilla Ericson

Peter Tucker (1942-2019) var landskapsmålare, arkitekt, scenograf och  konstlärare för barn och ungdomar. Denna deklaration av planetariska rättigheter och ansvar var Peter Tuckers eget förslag om ett mer grundläggande dokument som kompletterar FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, som endast reglerar förhållandet mellan individer och nationalstaten.